Dokument & lagar (7 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:1052 av Ericsson, Dan (kd)

Fråga 1997/98:1052 av Dan Ericsson kd till arbetsmarknadsministern om diskriminering av a-kassemedlemmar den 27 augusti Under sommaren har det strömmat in rapporter om att a-kassor inte lyckats betala ut ersättningar till arbetslösa inom rimlig tid. Främst verkar Kommunals a-kassa ha stora problem. Det handlar då såväl

Inlämnad: 1998-08-27 Besvarare: arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:914 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Fråga 1997/98:914 av Yvonne Ruwaida mp till justitieministern om åklagarväsendets arbete med diskrimineringsfall En åklagare i Göteborg får kritik av riksåklagaren för att en anmälan om olaga diskriminering blev liggande så länge att den hann preskriberas. Fallet överlämnades till Åklagarmyndigheten i Göteborg av Diskrimineringsombudsmannen

Inlämnad: 1998-07-08 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:820 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Fråga 1997/98:820 av Yvonne Ruwaida mp till justitieministern om upphovsrätten I sitt svar på mina frågor 1997/98:701, 702 och 705 om upphovsrätt anför ministern att allmänhetens och forskarnas möjlighet att tillgodose sina behov av information är något som regeringen värnar mycket om. Vidare anför ministern att regeringen

Inlämnad: 1998-06-03 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:705 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Fråga 1997/98:705 av Yvonne Ruwaida mp till utbildningsministern om upphovrätten EU-kommissionen har lagt fram sitt Copyright Directive som, om det blir verklighet, kan innebära att mycket av den information som i dag är fritt tillgänglig via nätet, kommer att prissättas. I ett demokratiskt informationssamhälle så behövs

Inlämnad: 1998-05-04 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:702 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Fråga 1997/98:702 av Yvonne Ruwaida mp till justitieministern om upphovsrätten EU-kommissionen har lagt fram sitt Copyright DirectiveOm direktivet blir lag och verklighet, kan det innebära att mycket av informationen som i dag är fritt tillgänglig via nätet, kommer att prissättas. I ett demokratiskt informationssamhälle

Inlämnad: 1998-05-04 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:661 av Ericsson, Dan (kd)

Fråga 1997/98:661 av Dan Ericsson kd till justitieministern om avgifter för ideella stipendiefonder Stiftelser skall enligt stiftelseförordningen betala årliga tillsynsavgifter och registerhållningsavgifter till länsstyrelsen. Dessa avgifter uppgår till mellan 825 och 1 200 kr per stiftelse och år. Samma avgifter gäller

Inlämnad: 1998-04-22 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:544 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Fråga 1997/98:544 av Yvonne Ruwaida mp till justitieministern om barn till homosexuella Sedan den 1 januari 1998 har Nederländerna en lag om registrerat partnerskap enligt nordisk modell. Enligt uppgifter i massmedier har regeringen i Nederländerna nu tagit ställning för att homosexuella par även skall få möjlighet

Inlämnad: 1998-03-11 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)