Dokument & lagar (263 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:1632 av Åkerhielm, Anna (m)

den 16 september Fråga 2001/02:1632 av Anna Åkerhielm m till socialminister Lars Engqvist om barn- och ungdomsvården RRV:s rapport 2002:13 Ingen plats för ungdomar Konsekvenser av platsbristen vid de särskilda ungdomshemmen inom SIS är en svidande kritik av ett dåligt fungerande omhändertagande av ungdomar med svårartade

Inlämnad: 2002-09-16 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1622 av Juholt, Håkan (s)

den 10 september Fråga 2001/02:1622 av Håkan Juholt s till socialminister Lars Engqvist om maxtaxan i äldreomsorgen Den 1 juli infördes maxtaxan i äldreomsorgen. Det var en välkommen förbättring för att skydda den enskilde mot orimligt höga avgifter. Det har emellertid visat sig att i en del fall har maxtaxans införande

Inlämnad: 2002-09-10 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1621 av Carlson, Leif (m)

den 9 september Fråga 2001/02:1621 av Leif Carlson m till socialminister Lars Engqvist om allmänhetens kontakter med Apoteksbolaget Enligt uppgift spelas de flesta samtal som görs till det statliga Apoteksbolaget in på band och lagras i tre år, utan att de som ringer informeras om detta faktum. De bandade samtalen

Inlämnad: 2002-09-09 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1613 av Karlsson, Ola (m)

den 6 september Fråga 2001/02:1613 av Ola Karlsson m till socialminister Lars Engqvist om ersättning till skadade vid medicinsk behandling En kvinna i Karlskoga har informerat mig om att det finns ett antal kvinnor runtom i vårt land som lider svårt i sviterna av den medicinska behandling de fått. Det gäller kvinnor

Inlämnad: 2002-09-06 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1603 av Stalin, Kerstin-Maria (mp)

den 5 september Fråga 2001/02:1603 av Kerstin-Maria Stalin mp till socialminister Lars Engqvist om Rett Center Rett Center är ett nationellt center, det enda i Europa, och fungerar som specialistklinik, kompetenscenter och forsknings- och utvecklingsenhet för personer, flickor, med ofta ett svårt flerhandikappbehov.

Inlämnad: 2002-09-05 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1592 av Stalin, Kerstin-Maria (mp)

den 4 september Fråga 2001/02:1592 av Kerstin-Maria Stalin mp till statsrådet Ingela Thalén om försäkringskassans rehabiliteringsarbete Hösten 1997 fastställdes den vision som är grunden för socialförsäkringsadministrationens långsiktiga handlande VISION 2005. Försäkringskassorna har länge varit i behov av olika tekniska

Inlämnad: 2002-09-04 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1582 av Andersson, Marianne (c)

den 2 september Fråga 2001/02:1582 av Marianne Andersson c till socialminister Lars Engqvist om Amalgamutredningen Riksdagen avsatte i våras 35 miljoner kronor för forskning och andra åtgärder med anknytning till amalgamproblemet. Metallbiologiskt Centrum i Uppsala och Kunskapscenter för dentala material ska enligt

Inlämnad: 2002-09-02 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1576 av Stalin, Kerstin-Maria (mp)

den 30 augusti Fråga 2001/02:1576 av Kerstin-Maria Stalin mp till socialminister Lars Engqvist om boende enligt LSS Funktionshindrade kommer ofta i kläm i landets kommuner. Deras behov får ofta stryka på foten på grund av kommunens ekonomi eller svårighet att rekrytera personal. Det handlar om människor vars dagliga

Inlämnad: 2002-08-30 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1559 av Hansson, Roy (m)

den 27 augusti Fråga 2001/02:1559 av Roy Hansson m till socialminister Lars Engqvist om socialtjänstlagen Med nuvarande regler finns risk att personer som är i behov av bistånd eller annat stöd enligt socialtjänstlagen kan komma i en situation där vistelse utanför den egna kommunen kan ifrågasättas. Skälet till detta

Inlämnad: 2002-08-27 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1558 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 26 augusti Fråga 2001/02:1558 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om vård i gemensamma vårdsalar Bristen på vårdplatser på länssjukhuset Gävle-Sandviken har medfört att kvinnor och män vårdas i gemensamma vårdsalar. Många människor, särskilt äldre personer och vissa etniska minoriteter, kan

Inlämnad: 2002-08-26 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1551 av Kihlström, Dan (kd)

den 23 augusti Fråga 2001/02:1551 av Dan Kihlström kd till socialminister Lars Engqvist om maxtaxa för äldreboende Ett av välfärdens mest angelägna mål är att ordna för de äldres och svagas möjligheter att leva i trygghet och oberoende. Att kunna leva och åldras med bibehållen värdighet måste därför garanteras varje

Inlämnad: 2002-08-23 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1537 av Könberg, Bo (fp)

den 22 augusti Fråga 2001/02:1537 av Bo Könberg fp till socialminister Lars Engqvist om nationell vårdgaranti Efter ett flerårigt motstånd mot vårdgarantin har det från regeringen sedan i våras utlovats en vårdgaranti någon gång efter valet. Enligt tidningsuppgifter har statsministern i samband med valmanifestet sagt

Inlämnad: 2002-08-22 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1494 av Nordlund, Harald (fp)

den 9 augusti Fråga 2001/02:1494 av Harald Nordlund fp till socialminister Lars Engqvist om Uppsalamodellen I Uppsala har sedan flera år tillbaka utvecklats ett samarbete mellan olika myndigheter för narkotikabekämpning. Denna modell har uppmärksammats vida omkring och samarbete mellan i första hand polisen och socialtjänsten

Inlämnad: 2002-08-09 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1472 av Jacobsson, Magnus (kd)

den 2 augusti Fråga 2001/02:1472 av Magnus Jacobsson kd till jordbruksminister Margareta Winberg om pappavänligt arbetsliv Åtta av tio pappor tar ut föräldraledighet, hälften av papporna tar ut sin pappamånad. Totalt tar pappor ut endast 14 av alla föräldradagar. Philip Hwang, professor i psykologi vid Göteborgs universitet,

Inlämnad: 2002-08-02 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1460 av Runegrund, Rosita (kd)

den 30 juli Fråga 2001/02:1460 av Rosita Runegrund kd till socialminister Lars Engqvist om bristen på kvinnojourer Antalet kvinnor som söker sig till landets kvinnojourer ökar markant under sommaren. Och det i ett läge när antalet kvinnojourer redan är för litet. Sveriges kvinnojourer är en viktig resurs för de kvinnor

Inlämnad: 2002-07-30 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1446 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 24 juli Fråga 2001/02:1446 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Ingela Thalén om kommunalt ansvar för vård av barn och ungdomar Sedan lång tid tillbaka har såväl kommuner som medierna uppmärksammat de oklara reglerna för kommunernas ansvar för i andra kommuner placerade barn och ungdomar. Man kan ibland

Inlämnad: 2002-07-24 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1445 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 24 juli Fråga 2001/02:1445 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till socialminister Lars Engqvist om återkallande av serveringstillstånd Återigen har en pressdebatt uppstått om hur kommunerna tillämpar alkohollagens regler om återkallande av serveringstillstånd för restauranger. De fall som uppmärksammats gäller i

Inlämnad: 2002-07-24 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1431 av Hägg, Carina (s)

den 19 juli Fråga 2001/02:1431 av Carina Hägg s till socialminister Lars Engqvist om abortlagstiftningen Att irländska kvinnor reser till England för att få göra abort är väl känt. Liksom att många svenskor som hade ekonomiska möjligheter tidigare åkte till Polen för att få göra abort. I dag har vi en bra lagstiftning

Inlämnad: 2002-07-19 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1422 av Pehrson, Johan (fp)

den 15 juli Fråga 2001/02:1422 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström om våld mot unga kvinnor Den senaste tiden har det uppmärksammats att en stor del unga kvinnor i s k patriarkaliska familjer lever under svåra förhållanden i Sverige. Svenska socialsekreterare kan idag på grund av svensk lagstiftning

Inlämnad: 2002-07-15 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1417 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 11 juli Fråga 2001/02:1417 av Cristina Husmark Pehrsson m till statsrådet Ingela Thalén om BRIS BRIS Barnens rätt i samhället är en viktig och nödvändig kanal för barn som behöver råd, stöd och vägledning. Att barn mår sämre i dag än för bara några år sedan framgår av den ena rapporten efter den andra och på BRIS

Inlämnad: 2002-07-11 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)