Dokument & lagar (182 träffar)

Skriftlig fråga 1999/2000:1412 av Lindstedt-Staaf, Ester (kd)

den 13 september Fråga 1999/2000:1412 av Ester Lindstedt-Staaf kd till socialminister Lars Engqvist om handikapp- och äldreomsorg Tillgänglighet i samhället för alla våra medborgare är en allmänmänsklig rättighet och en fråga om demokrati. Regeringen påpekar själv detta i sin handlingsplan för handikappolitiken och

Inlämnad: 2000-09-13 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1411 av Wallin, Gunnel (c)

den 8 september Fråga 1999/2000:1411 av Gunnel Wallin c till socialminister Lars Engqvist om statsbidrag till handikappförbunden När beslutet om fördelning av statsbidraget till handikapporganisationer tagits under våren i riksdagen fick Socialstyrelsen i uppdrag att verkställa beslutet. Iktyosföreningen kom in med

Inlämnad: 2000-09-08 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1405 av Johansson, Kenneth (c)

den 6 september Fråga 1999/2000:1405 av Kenneth Johansson c till socialminister Lars Engqvist om åtgärder mot ökad narkotikaanvändning Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning presenterade nyligen en rapport om tendenser i drogutvecklingen under våren CAN:s rapporteringssystem om droger, CDR, Tendenser

Inlämnad: 2000-09-06 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1362 av Åkerhielm, Anna (m)

den 28 augusti Fråga 1999/2000:1362 av Anna Åkerhielm m till socialminister Lars Engqvist om platser på SIS-institutioner Sedan 1998 har Helsingborgs stad noterat och påtalat ökade svårigheter att få tillgång till plats på s.k. 12-hem i södra Sverige. Våren 1999 togs kontakt med såväl Socialstyrelsen som Socialdepartementet

Inlämnad: 2000-08-28 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1349 av Skånberg, Tuve (kd)

den 24 augusti Fråga 1999/2000:1349 av Tuve Skånberg kd till socialminister Lars Engqvist om bröstcancerrisk efter abort På senare år har alltfler undersökningar visat att abort är förenat med avsevärd hälsorisk av såväl fysisk som psykisk art, såsom sterilitet och postabort syndrom. Den brittiska tidningen Daily Mail

Inlämnad: 2000-08-24 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

GBL

Skriftlig fråga 1999/2000:1348 av Sellén, Birgitta (c)

den 24 augusti Fråga 1999/2000:1348 av Birgitta Sellén c till socialminister Lars Engqvist om GBL Vid flera tillfällen har jag arbetat för att uppmärksamma problemet med GBL i riksdagen, genom interpellationer, frågor och debatter. Det svar jag fått innebär att GBL ska, enligt förslag från EU, sättas upp på en prekursor-lista

Inlämnad: 2000-08-24 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

GHB

Skriftlig fråga 1999/2000:1347 av Sellén, Birgitta (c)

den 24 augusti Fråga 1999/2000:1347 av Birgitta Sellén c till socialminister Lars Engqvist om GHB I Sundsvall har kommunen startat en GHB-grupp som ska gå ut och informera i högstadieskolor om GHB-GBL:s verkningar samt informera alla som arbetar med tonåringar och hur man kan upptäcka att någon tagit ovanstående droger.

Inlämnad: 2000-08-24 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1331 av Wisberg, Carlinge (v)

den 18 augusti Fråga 1999/2000:1331 av Carlinge Wisberg v till socialminister Lars Engqvist om tandvård för barn hotad Nu verkar det som om även tandvården för barn är hotad. I Örebro tänker folktandvården spara in 1,5 miljoner genom att skjuta fram behandlingar till nästa år. Detta innebär att ett hål i tänderna som

Inlämnad: 2000-08-18 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1330 av Arvidsson, Eva (s)

den 17 augusti Fråga 1999/2000:1330 av Eva Arvidsson s till socialminister Lars Engqvist om invandrade läkare Vi har brist på läkare i Sverige och myndigheterna planerar att importera tyska läkare. I dag finns det nästan 300 personer med utländsk bakgrund som har en läkarexamen från sitt hemland. För att arbeta som

Inlämnad: 2000-08-17 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1318 av Fransson, Sonja (s)

den 15 augusti Fråga 1999/2000:1318 av Sonja Fransson s till socialminister Lars Engqvist om LSS-lagen Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, har flera allvarliga brister anser Socialstyrelsen. Den pekar bl.a. på att personalen inom LSS-omsorgen saknar skyldighet att slå larm om övergrepp eller

Inlämnad: 2000-08-15 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1287 av Johansson, Kenneth (c)

den 8 augusti Fråga 1999/2000:1287 av Kenneth Johansson c till socialminister Lars Engqvist om medicinsk information via Internet Nordiska Läkemedelsnämnden, NLN, genomförde i september 1999 en konferens om medicinsk information via Internet. Enligt dokumentation från konferensen var samstämmigheten stor att det finns

Inlämnad: 2000-08-08 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1288 av Samuelsson, Marianne (mp)

den 7 augusti Fråga 1999/2000:1288 av Marianne Samuelsson mp till socialminister Lars Engqvist om patientsäkerheten Helt nya uppgifter visar att landstingen fördubblar sin personalbudget när de i dag i allt högre utsträckning väljer att hyra in personal. Det är inte förvånande: Många väljer säkert medvetet att hellre

Inlämnad: 2000-08-08 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1258 av Wisberg, Carlinge (v)

den 28 juli Fråga 1999/2000:1258 av Carlinge Wisberg v till socialminister Lars Engqvist om lobotomerades situation Vid universiteten i Norrland har tre forskare genomfört en pilotstudie över de 118 fall av lobotomering som utfördes åren 19471955 vid Umedalens mentalsjukhus. Totalt i landet genomfördes 4 500 operationer

Inlämnad: 2000-07-31 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1253 av Wisberg, Carlinge (v)

den 26 juli Fråga 1999/2000:1253 av Carlinge Wisberg v till socialminister Lars Engqvist om kreditförfrågan före tandvård Förra året i Almedalen hörde jag socialministern tala om att tandvård skulle omfattas av sjukvårdens högkostnadsskydd. Under valrörelsen, och även i andra sammanhang, har statsministern uttalat

Inlämnad: 2000-07-27 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1228 av Johansson, Kenneth (c)

den 20 juli Fråga 1999/2000:1228 av Kenneth Johansson c till statsrådet Ingela Thalén om 65-årsgränsen och tandvårdsersättningen Av 2 kap. 3 lagen om allmän försäkring framgår att ersättning för tandvård endast lämnas om tandvården utförts av en legitimerad tandläkare eller legitimerad tandhygienist som inte fyllt

Inlämnad: 2000-07-20 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1220 av Olsson, Rolf (v)

den 18 juli Fråga 1999/2000:1220 av Rolf Olsson v till socialminister Lars Engqvist om konsultmedverkan inom socialtjänsten I alltfler kommuner har det blivit vanligt att socialtjänstutredningar läggs ut på privata konsulter och bolag. De gör utredningar och lämnar förslag till åtgärder som socialtjänsten använder

Inlämnad: 2000-07-19 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1218 av Järrel, Henrik S (m)

den 17 juli Fråga 1999/2000:1218 av Henrik S Järrel m till socialminister Lars Engqvist om patientförsäkring I medierna förekommer emellanåt nu senast i en repris av TV 3-programmet Folkhemmet härom veckan uppgifter och reportage om att patienter som råkat ut för felbehandlingar inom sjukvården möter stora svårigheter

Inlämnad: 2000-07-18 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1182 av Tolgfors, Sten (m)

den 3 juli Fråga 1999/2000:1182 av Sten Tolgfors m till socialminister Lars Engqvist om informationsspridning om hiv/aids Hiv/aids är ett av de största och allvarligaste problem världen står inför. Infektionen kan drabba vem som helst som är oförsiktig, samt miljoner av de barn som föds av hivsmittade mödrar. Sjukdomen

Inlämnad: 2000-07-04 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1140 av Julin, Thomas (mp)

den 16 juni Fråga 1999/2000:1140 av Thomas Julin mp till socialminister Lars Engqvist om rätt till stödperson/medborgarvittne Föräldrar inblandade i LVU-ärenden vill ibland ha en stödperson/observatör närvarande vid möten med socialtjänsten samt vid rättsliga förhandlingar. I de här sammanhangen upplever den hårt prövade

Inlämnad: 2000-06-16 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1120 av Lindvall, Gudrun (mp)

den 14 juni Fråga 1999/2000:1120 av Gudrun Lindvall mp till socialminister Lars Engqvist om spel på hundar Svenska Spel satsar för att få nya grupper att börja spela i landet. Det gäller ungdomar och kvinnor, som ska vinnas för den nya spelformen greyhoundracing. Man samarbetar med TV 3 och lanserar spelet med känd

Inlämnad: 2000-06-14 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)