Dokument & lagar (82 träffar)

Interpellation 2016/17:152 av Erik Andersson (M)

Interpellation 2016/17:152 Regeringens arbetslöshetsmål av Erik Andersson M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Socialdemokraterna gick till val på att nå lägst arbetslöshet i EU till år 2020. När EU-kommissionen presterade arbetslöshetsstatistik från samtliga EU-länder den 16 november hamnade

Inlämnad: 2016-11-24 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:152 av Erik Andersson (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens arbetslöshetsmål

Interpellation 2016/17:148 av Gunilla Nordgren (M)

Interpellation 2016/17:148 Migrationsverkets anvisningar av flyktingar till kommunerna av Gunilla Nordgren M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Dagligen debatteras kommunernas svåra situation med att ordna bostäder till flyktingar som Migrationsverket anvisar enligt anvisningslagen. Anvisningslagen

Inlämnad: 2016-11-23 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:148 av Gunilla Nordgren (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Migrationsverkets anvisningar av flyktingar till kommunerna

Interpellation 2016/17:113 av Elisabeth Svantesson (M)

Interpellation 2016/17:113 Bostadsbrist på grund av stort mottagande av Elisabeth Svantesson M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Från olika håll i landet beskrivs stora svårigheter att hitta bra boenden till en rimlig kostnad för människor som nu beviljas uppehållstillstånd i Sverige. I till

Inlämnad: 2016-11-11 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:113 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Bostadsbrist på grund av stort mottagande

Interpellation 2015/16:407 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2015/16:407 Arbetslöshetsmålet och fler enkla jobb av Katarina Brännström M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Nyligen slog Arbetsförmedlingen fast att regeringens mål om EU:s lägsta arbetslöshet inte är realistiskt att nå och pekar på att arbetslösheten kommer att ligga på dagens nivåer även

Inlämnad: 2016-02-12 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:407 av Katarina Brännström (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetslöshetsmålet och fler enkla jobb

Interpellation 2015/16:404 av Hanif Bali (M)

Interpellation 2015/16:404 Ökat antal unga i sysselsättningsfasen av Hanif Bali M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Socialdemokraterna gick till val på att lösa ungdomsarbetslösheten. Det utlovades att varje ung person skulle vara i jobb eller utbildning efter 90 dagar. Nu ser vi en utveckling där de ungdomar

Inlämnad: 2016-02-12 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:404 av Hanif Bali (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ökat antal unga i sysselsättningsfasen

Interpellation 2015/16:403 av Erik Andersson (M)

Interpellation 2015/16:403 Försämringen av RUT-avdragen av Erik Andersson M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S RUT- och ROT-avdragen har bidragit till att nya jobb skapas samtidigt som vardagslivet underlättats för fler. Tillsammans bedöms RUT- och ROT-avdragen ha skapat 25 000 nya jobb. Men RUT-avdragen har

Inlämnad: 2016-02-12 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:403 av Erik Andersson (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Försämringen av RUT-avdragen

Interpellation 2015/16:392 av Elisabeth Svantesson (M)

Interpellation 2015/16:392 Ungdomsarbetslösheten av Elisabeth Svantesson M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Under lördagsintervjun i P1 den 6 februari sa arbetsmarknadsministern att nu håller vi på att lösa ungdomsarbetslöshetenDetta är ett anmärkningsvärt uttalande. För det första är det oklart hur regeringen

Inlämnad: 2016-02-08 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:392 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ungdomsarbetslösheten

Interpellation 2015/16:357 av Christian Holm Barenfeld (M)

Interpellation 2015/16:357 Särskild löneskatt för äldre av Christian Holm Barenfeld M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Arbetsmarknadsministern fick nyligen en skriftlig fråga från Elisabeth Svantesson M om vilken effekt regeringen räknar med att den nya löneskatten för personer över 65 år kommer att ha på

Inlämnad: 2016-02-03 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:357 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Särskild löneskatt för äldre

Interpellation 2015/16:292 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2015/16:292 Alternativ till sysselsättningsfasen av Katarina Brännström M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Att rusta och stötta långtidsarbetslösa tillbaka till arbete är en av arbetsmarknadspolitikens viktigaste uppgifter. Och det råder bred enighet kring att det finns människor med ett stort

Inlämnad: 2015-12-22 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:292 av Katarina Brännström (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Alternativ till sysselsättningsfasen

Interpellation 2015/16:288 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2015/16:288 Effekter av att fasa ut sysselsättningsfasen utan alternativa lösningar av Lotta Finstorp M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Under föregående mandatperiod har vi ofta och mycket hört ledande socialdemokrater säga att man har en bättre lösning för personer inom sysselsättningsfasen.

Inlämnad: 2015-12-18 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:288 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Effekter av att fasa ut sysselsättningsfasen utan alternativa lösningar

Interpellation 2015/16:213 av Fredrik Schulte (M)

Interpellation 2015/16:213 Jobb för nyanlända av Fredrik Schulte M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Tidigare i år uttalade arbetsmarknadsministern målet att alla nyanlända ska vara i jobb inom två år. En realistisk målsättning, menade arbetsmarknadsministern då. Det är ett ambitiöst mål, särskilt med tanke

Inlämnad: 2015-11-20 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:213 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 67 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Jobb för nyanlända

Interpellation 2015/16:212 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2015/16:212 Översyn av Arbetsförmedlingen av Katarina Brännström M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S En av de största utmaningarna inom arbetsmarknadspolitiken är att få en väl fungerande arbetsförmedling. I dag finns det brister i effektivitet, kontroll och måluppfyllelse. Fortfarande förmedlas

Inlämnad: 2015-11-20 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:212 av Katarina Brännström (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Översyn av Arbetsförmedlingen

Interpellation 2015/16:211 av Hanif Bali (M)

Interpellation 2015/16:211 Jobbstimulans i etableringsersättningen av Hanif Bali M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Drivkrafter är viktiga för att fler människor ska komma i arbete. När etableringsreformen genomfördes infördes en jobbstimulans som innebär att den som har arbete som en aktivitet i sin etableringsplan

Inlämnad: 2015-11-20 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:211 av Hanif Bali (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Jobbstimulans i etableringsersättningen

Interpellation 2014/15:547 av Tina Ghasemi (M)

Interpellation 2014/15:547 Ungdomsgaranti utan effekt av Tina Ghasemi M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S IFAU menar att ungdomsgarantin på 1990-talet inte hade någon som helst effekt. Trots detta är det en av de få arbetsmarknadspolitiska åtgärderna som den nuvarande regeringen har som lösning för att råda

Inlämnad: 2015-04-24 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2014/15:547 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 73 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ungdomsgaranti utan effekt

Interpellation 2014/15:528 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2014/15:528 Arbetsintegrerande sociala företag som påverkas av regeringens politik av Lotta Finstorp M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S På senare år har antalet sociala företag ökat mycket. Under alliansregeringen förbättrades villkoren och förutsättningarna för denna sektor avsevärt. Många

Inlämnad: 2015-04-20 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2014/15:528 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 85 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetsintegrerande sociala företag som påverkas av regeringens politik

Interpellation 2014/15:222 av Christian Holm (M)

Interpellation 2014/15:222 Provanställning av Christian Holm M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Det är viktigt att vi har en arbetsrätt som ger trygghet utan att bygga upp alltför höga trösklar på arbetsmarknaden. Tillsvidareanställningar är i dag den huvudsakliga anställningsformen på svensk arbetsmarknad

Inlämnad: 2015-01-26 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2014/15:222 av Christian Holm (M) (pdf, 66 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Provanställning

Interpellation 2014/15:221 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2014/15:221 Nyanländas sysselsättning inom två år av Katarina Brännström M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Den 15 januari citerades arbetsmarknadsministern i Svenska Dagbladet när hon sade att två år ska räcka för en nyanländ i Sverige att få ett arbete. Även i SVT Agenda den 18 januari upprepade

Inlämnad: 2015-01-26 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2014/15:221 av Katarina Brännström (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Nyanländas sysselsättning inom två år

Interpellation 2013/14:518 av Hillevi Larsson (S)

Interpellation 2013/14:518 Pensionärsskatten av Hillevi Larsson S till Finansminister Anders Borg M Pension är uppskjuten lön, men trots det beskattas pension högre än lön. Sedan regeringen införde pensionärsskatten har en pensionär i genomsnitt betalat 100 000 kronor mer än en löntagare. Detta är inte rättvist, särskilt

Inlämnad: 2014-05-28 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2013/14:518 av Hillevi Larsson (S) (pdf, 65 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Pensionärsskatten

Interpellation 2013/14:506 av Eva-Lena Jansson (S)

Interpellation 2013/14:506 Ekonomisk utsatthet och ökad ojämlikhet av Eva-Lena Jansson S till Finansminister Anders Borg M I en rapport från Akademikerförbundet SSR kan man läsa hur det skett en dramatisk förändring av de svenska trygghetssystemen. I dag kan ingen få ut mer än 10 472 kronor i månaden efter skatt från

Inlämnad: 2014-05-28 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2013/14:506 av Eva-Lena Jansson (S) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ekonomisk utsatthet och ökad ojämlikhet

Interpellation 2013/14:267 av Jansson, Eva-Lena (S)

den 31 januari Interpellation 2013/14:267 Regeringens skattepolitik av Eva-Lena Jansson S till finansminister Anders Borg M Under snart åtta år har regeringens politik varit inriktad på sänkta skatter. Regeringen har förvandlat ett ekonomiskt överskott på 65 miljarder kronor i statens finanser till ett underskott

Inlämnad: 2014-01-31 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens skattepolitik