Dokument & lagar (21 träffar)

Skriftlig fråga 2000/01:1650 av Larsson, Kaj (s)

den 5 september Fråga 2000/01:1650 av Kaj Larsson s till finansminister Bosse Ringholm om förmögenhetsbeskattning för överlikviditet i bolag När ett mindre företag som drivs i aktiebolagsform väljer att konsolidera uppkomna vinster genom placering i aktier för att få så bra avkastning som möjligt drabbas ägarna av

Inlämnad: 2001-09-05 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1556 av Hägg, Carina (s)

den 7 augusti Fråga 2000/01:1556 av Carina Hägg s till statsrådet Britta Lejon om spärrtid för bankböcker Att hålla reda på en bankbok är en viktig handling men trots försiktighet kan det inträffa att en bankbok förkommer. För att man då ska kunna ta ut de medel som finns på bankboken/kontot kräver banken en spärrtid

Inlämnad: 2001-08-07 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1416 av Hietala Nordlund, Barbro (s)

den 15 juni Fråga 2000/01:1416 av Barbro Hietala Nordlund s till finansminister Bosse Ringholm om räntetak på privatlån Nästan dagligen kommer det rapporter om finansbolag som tar ut höga räntor på 3040 ofta genom en aggressiv marknadsföring. Ett inslag i Rapport nyligen handlade om en åkare som lurats att betala 170 000 kr

Inlämnad: 2001-06-15 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1308 av Lundberg, Agneta (s)

den 29 maj Fråga 2000/01:1308 av Agneta Lundberg s till finansminister Bosse Ringholm om skattebefrielse för bränsle i viss försöksverksamhet I dag medges hel befrielse från energiskatt för bioetanol som används för inblandning i bensin och dieselolja och för etanoldelen i ETBE. S.k. FFV-bränsle är ett bränsle för

Inlämnad: 2001-05-30 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1301 av Nilsson, Martin (s)

den 23 maj Fråga 2000/01:1301 av Martin Nilsson s till finansminister Bosse Ringholm om åtgärder mot överbud i den ekonomiska politiken När den svenska ekonomin nu under ett flertal år utvecklats starkt väcks naturligtvis legitima krav på att förbättringarna ska synas också i medborgarnas vardag. Därför är det också

Inlämnad: 2001-05-23 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1272 av Hägg, Carina (s)

den 18 maj Fråga 2000/01:1272 av Carina Hägg s till finansminister Bosse Ringholm om skuldavskrivningar Sveriges sammanlagda bidrag till skuldlättnaden uppgår till 8 miljarder. 1978 skrev Sverige av merparten av våra bilaterala ODA-lån på 1,1 miljarder kronor. Arbetet med skuldlättnader har fått ett allt bredare stöd

Inlämnad: 2001-05-18 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:197 av Anderberg, Christel (m)

den 10 maj Fråga 2000/01:1197 av Christel Anderberg m till jordbruksminister Margareta Winberg om veterinärmedicin Enligt Läkemedelsverkets föreskrift LVFS 97:10 gäller att Utlämnande av jourdos från receptutfärdare får endast ske i samband med behandling och får ej äga rum genom detaljhandel, det vill säga läkemedlen

Inlämnad: 2000-11-09 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1111 av Fagerström, Ann-Marie (s)

den 25 april Fråga 2000/01:1111 av Ann-Marie Fagerström s till finansminister Bosse Ringholm om handläggningstider för trafikskadade I december 1998 presenterade Finansinspektionen rapporten Försäkringsbolagen och de trafikskadade Rapporten togs fram på regeringens uppdrag. I uppdraget ingick att föreslå åtgärder

Inlämnad: 2001-04-25 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2000/01:394 av Stenberg, Hans (s)

den 20 april Interpellation 2000/01:394 av Hans Stenberg s till finansminister Bosse Ringholm om Vasakronan och Norrland Det statliga fastighetsbolaget Vasakronan har deklarerat att man kommer att sälja hela sitt fastighetsinnehav i Norrland för att koncentrera hela sin verksamhet till storstadsregionerna och ett par

Inlämnad: 2001-04-20 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:940 av Lundberg, Inger (s)

den 20 mars Fråga 2000/01:940 av Inger Lundberg s till statsrådet Lars-Erik Lövdén om redovisningsregler för bostadsföretag Redovisningsrådet har i samråd med den statliga Bokföringsnämnden lagt fram förslag till nya riktlinjer för redovisning i aktiebolag. Reglerna, som är anpassade till internationella redovisningsregler

Inlämnad: 2001-03-20 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:900 av Norlander, Göran (s)

den 14 mars Fråga 2000/01:900 av Göran Norlander s till statsrådet Lars-Erik Lövdén om extra medel till skolan Ett antal kommuner har avtal med Kommundelegationen. Enligt uppgift har nu dessa ej rätt att tillgodogöra sig de extra medel, Wärnerssonpengarna, som anslås till skolan. Motivet skulle vara att man ej har

Inlämnad: 2001-03-14 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:802 av Lundberg, Inger (s)

den 27 februari Fråga 2000/01:802 av Inger Lundberg s till statsrådet Lars-Erik Lövdén om Bostadsdelegationen Bostadsdelegationen har spelat en betydelsefull roll för de många kommuner, som till följd av utflyttning och strukturomvandling drabbats av många tomma lägenheter. Nödvändiga förändringar ställer samtidigt

Inlämnad: 2001-02-27 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:743 av Lundberg, Inger (s)

den 16 februari Fråga 2000/01:743 av Inger Lundberg s till statsrådet Lars-Erik Lövdén om statsbidrag till kommunerna De socialdemokratiska kommunalråden i Örebro läns tolv kommuner har enats om att föreslå sina kommuner att socialbidragsnormerna för barnfamiljer höjs motsvarande 100 kr per månad och barn. Bakgrunden

Inlämnad: 2001-02-16 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:714 av Härstedt, Kent (s)

den 14 februari Fråga 2000/01:714 av Kent Härstedt s till justitieminister Thomas Bodström om alkoholsmuggling Genom ett framgångsrikt samarbete mellan tullen, polisen, försäkringskassan och de sociala myndigheterna i Helsingborg, Landskrona, Åstorp och Bjuv har man lyckats kartlägga alkoholtrafiken mellan Helsingborg

Inlämnad: 2001-02-14 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:659 av Härstedt, Kent (s)

den 9 februari Fråga 2000/01:659 av Kent Härstedt s till finansminister Bosse Ringholm om friskvård På de allra flesta arbetsplatser arbetar man aktivt för att alla medarbetare ska må bra både fysiskt och psykiskt. I friskvård ingår motion och träning som en viktig del av de förebyggande åtgärderna, men i den stressade

Inlämnad: 2001-02-09 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:621 av Svensson, Per-Olof (s)

den 1 februari Fråga 2000/01:621 av Per-Olof Svensson s till finansminister Bosse Ringholm om båtskatt I dag skattar vi för att vi bor m.m. Däremot kan man äga en lyxbåt som använder sig av de gästhamnar som anordnas av kommuner. Staten har ansvaret för sjöräddning liksom föroreningar som orsakas av båttrafiken medan

Inlämnad: 2001-02-01 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:520 av Silfverstrand, Bengt (s)

den 10 januari Fråga 2000/01:520 av Bengt Silfverstrand s till finansminister Bosse Ringholm om effekter av dubbelbeskattningsavtal med Danmark Danmarks beslut att införa ett s.k. nettolönesystem för färjor i trafik mellan dansk och utomdansk hamn har förorsakat allvarliga problem för svensk färjenäring och dess ombordanställda

Inlämnad: 2001-01-10 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:357 av Wegendal, Lars (s)

den 6 december Fråga 2000/01:357 av Lars Wegendal s till finansminister Bosse Ringholm om återbetalning av försäljningsskatt på importerade motorfordon Vid köp av motorfordon motorcyklar, lätta lastbilar och bussar från utlandet har en försäljningsskatt uttagits. Denna skatt har oavsett årsmodell debiterats. Efter

Inlämnad: 2000-12-06 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:153 av Ryttar, Bengt-Ola (s)

den 30 oktober Fråga 2000/01:153 av Bengt-Ola Ryttar s till statsrådet Ingela Thalén om premiepensionsfonders förvaltningskostnader Många svenskar har redan valt premiepensionsfond. Det har nu visat sig att valets förutsättningar inte varit fullt ut redovisade. Det innebär en risk för obehagliga överraskningar när

Inlämnad: 2000-10-30 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:135 av Lundberg, Inger (s)

den 26 oktober Fråga 2000/01:135 av Inger Lundberg s till finansminister Bosse Ringholm om församlingsbegreppet i folkbokföringen Som en följd av riksdagsbeslutet att skilja kyrkan från staten föreligger nu ett utredningsförslag om att staten ska överge församlingsbegreppet som bas för folkbokföringen. Det har lett

Inlämnad: 2000-10-26 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Paginering