Dokument & lagar (40 träffar)

Skriftlig fråga 2000/01:1696 av Ågren, Jan-Erik (kd)

den 17 september Fråga 2000/01:1696 av Jan Erik Ågren kd till näringsminister Björn Rosengren om ersättning för skador vid översvämningar De senaste dagarna har vi återigen bevittnat en naturkatastrof i Sundsvalls-området och kring Ljusnan. Förödelsens omfattning kan ingen bedöma än. Regnet kommer att fortsätta, och

Inlämnad: 2001-09-17 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1647 av Hellberg, Owe (v)

den 3 september Fråga 2000/01:1647 av Owe Hellberg v till statsrådet Lars-Erik Lövdén om tillämpningen av bostadsförsörjningslagen Den nya bostadsförsörjningslagen gäller fr.o.m. den 1 januari 2001. Den föreskriver att kommunerna ska planera för att alla ska kunna leva i goda bostäder genom att skapa förutsättningar

Inlämnad: 2001-09-03 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1620 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 27 augusti Fråga 2000/01:1620 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om mobila studentbostäder Väntetiden till studentrum i Stockholm är nu över tolv månader. Studentkåren mottar samtal från studenter som kommit in på sin drömutbildning men som måste tacka nej på grund av att de saknar bostad.

Inlämnad: 2001-08-27 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1312 av Cederfelt, Margareta (m)

den 29 maj Fråga 2000/01:1312 av Margareta Cederfelt m till statsrådet Mona Sahlin om Stockholms stads ytterområde Den 26 mars ansökte Stockholms stad till regeringen om att Stockholm stadshus AB och dess dotterbolag, Svenska Bostäder AB, Stockholmshem AB och Familjebostäder till regeringen skulle få utnyttja 500 miljoner

Inlämnad: 2001-05-30 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1239 av Hellberg, Owe (v)

den 17 maj Fråga 2000/01:1239 av Owe Hellberg v till statsrådet Lars-Erik Lövdén om allmännyttiga bostäder i Haninge Bostadspolitikens främsta syfte är att ge alla en god bostad till en rimlig kostnad. Det gör sig inte alltid gällande i verkligheten. I Haninge äger staten, via Venantius AB och genom dotterbolaget Boforum,

Inlämnad: 2001-05-17 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1183 av Cederfelt, Margareta (m)

den 9 maj Fråga 2000/01:1183 av Margareta Cederfelt m till finansminister Bosse Ringholm om skatteutjämningssystemet Skatteutjämningen mellan landstingen visar nu en rent diskriminerande utveckling. Alla Sveriges landsting är vinnare utom Stockholms läns landsting som i år kommer att avtvingas över 3 100 miljoner kronor

Inlämnad: 2001-05-09 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2000/01:434 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 27 april Interpellation 2000/01:434 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om Bostadsdelegationens verksamhet Det kan uppstå extrema lägen där kommunen riskerar att hamna i en särskilt svår ekonomisk situation på grund av sina åtaganden för boendet, och där kommunens ansvar att ensam fullgöra

Inlämnad: 2001-04-27 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Bostadsdelegationens verksamhet

Skriftlig fråga 2000/01:1135 av Strömbom, Inger (kd)

den 27 april Fråga 2000/01:1135 av Inger Strömbom kd till finansminister Bosse Ringholm om momsuttag inom vårdsektorn Vård och omsorg ska bedrivas med hög kvalitet. Huvudfrågan är därför inte i vilken regi vården och omsorgen bedrivs. Konkurrens stimulerar till kvalitetsutveckling och mångfald, och i vårdsektorn behövs

Inlämnad: 2001-04-27 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1114 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 25 april Fråga 2000/01:1114 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om länsstyrelsernas roll i boendeplaneringen Kommunfullmäktige ska minst en gång under mandattiden ta ställning till översiktsplanens aktualitet. I översiktsplanen ska redovisas de allmänna intressen enligt 2 kap. plan- och bygglagen

Inlämnad: 2001-04-25 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2000/01:392 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 20 april Interpellation 2000/01:392 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om länsstyrelsernas roll i boendeplaneringen Kommunfullmäktige ska minst en gång under mandattiden ta ställning till översiktsplanens aktualitet. I översiktsplanen ska redovisas de allmänna intressen enligt 2 kap. plan-

Inlämnad: 2001-04-20 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2000/01:379 av Attefall, Stefan (kd)

den 10 april Interpellation 2000/01:379 av Stefan Attefall kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om hyresrätten Regeringen säger sig värna om hyresrätten, men för i praktiken en politik som missgynnar denna boendeform. I stället förs en politik som gynnar byggande av bostadsrätter och ombildning av hyresrätt till bostadsrätt.

Inlämnad: 2001-04-10 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2000/01:375 av Thalén Finné, Ewa (m)

den 6 april Interpellation 2000/01:375 av Ewa Thalén Finné m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bostadsbyggandet Problemen på bostadsmarknaden beskrivs väl i en ny bostadsenkät som Länsstyrelsen i Skåne och Boverket arbetar med. Där framgår att hälften av Skåne läns kommuner förväntar sig en brist på hyresrätter under

Inlämnad: 2001-04-06 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2000/01:362 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 4 april Interpellation 2000/01:362 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om samråd före vräkning Avhysning vräkning regleras i jordabalken 12 kap. 4244 Det finns inte någon lagstiftning om att kommunen ska erbjuda samråd tillsammans med den som hotas av vräkning och fastighetsägaren. I vissa

Inlämnad: 2001-04-04 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: samråd före vräkning

Skriftlig fråga 2000/01:999 av Cederfelt, Margareta (m)

den 2 april Fråga 2000/01:999 av Margareta Cederfelt m till finansminister Bosse Ringholm om bristerna i det kommunala utjämningssystemet Det kommunala utjämningssystemet är baserat på ett flertal faktorer. Tyvärr är det åtskilliga faktorer, som är av stor betydelse för Stockholm, som ej är inkluderade. Exempelvis

Inlämnad: 2001-04-02 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:940 av Lundberg, Inger (s)

den 20 mars Fråga 2000/01:940 av Inger Lundberg s till statsrådet Lars-Erik Lövdén om redovisningsregler för bostadsföretag Redovisningsrådet har i samråd med den statliga Bokföringsnämnden lagt fram förslag till nya riktlinjer för redovisning i aktiebolag. Reglerna, som är anpassade till internationella redovisningsregler

Inlämnad: 2001-03-20 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:900 av Norlander, Göran (s)

den 14 mars Fråga 2000/01:900 av Göran Norlander s till statsrådet Lars-Erik Lövdén om extra medel till skolan Ett antal kommuner har avtal med Kommundelegationen. Enligt uppgift har nu dessa ej rätt att tillgodogöra sig de extra medel, Wärnerssonpengarna, som anslås till skolan. Motivet skulle vara att man ej har

Inlämnad: 2001-03-14 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2000/01:318 av Berggren, Inga (m)

den 13 mars Interpellation 2000/01:318 av Inga Berggren m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bostadsbristen i Öresundsregionen Bostadsmarknadens roll är framför allt att göra det möjligt för arbetstagarna att bosätta sig nära framtidens arbetsplatser.Så lyder ett utdrag ur rapporten Bygg- och bostadspolitisk handlingsplan

Inlämnad: 2001-03-13 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2000/01:317 av Andersson, Sten (m)

den 13 mars Interpellation 2000/01:317 av Sten Andersson m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om byggande av bostäder i Stockholmsregionen Finansminister Bosse Ringholm och biträdande finansminister Lars-Erik Lövdén, ansvarig för bostadsfrågor i regeringen, har i riksdagen ofta hävdat att det byggs för lite i Stockholmsområdet,

Inlämnad: 2001-03-13 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: byggande av bostäder i Stockholmsregionen

Skriftlig fråga 2000/01:802 av Lundberg, Inger (s)

den 27 februari Fråga 2000/01:802 av Inger Lundberg s till statsrådet Lars-Erik Lövdén om Bostadsdelegationen Bostadsdelegationen har spelat en betydelsefull roll för de många kommuner, som till följd av utflyttning och strukturomvandling drabbats av många tomma lägenheter. Nödvändiga förändringar ställer samtidigt

Inlämnad: 2001-02-27 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:743 av Lundberg, Inger (s)

den 16 februari Fråga 2000/01:743 av Inger Lundberg s till statsrådet Lars-Erik Lövdén om statsbidrag till kommunerna De socialdemokratiska kommunalråden i Örebro läns tolv kommuner har enats om att föreslå sina kommuner att socialbidragsnormerna för barnfamiljer höjs motsvarande 100 kr per månad och barn. Bakgrunden

Inlämnad: 2001-02-16 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Paginering