Dokument & lagar (8 träffar)

Skriftlig fråga 2000/01:1647 av Hellberg, Owe (v)

den 3 september Fråga 2000/01:1647 av Owe Hellberg v till statsrådet Lars-Erik Lövdén om tillämpningen av bostadsförsörjningslagen Den nya bostadsförsörjningslagen gäller fr.o.m. den 1 januari 2001. Den föreskriver att kommunerna ska planera för att alla ska kunna leva i goda bostäder genom att skapa förutsättningar

Inlämnad: 2001-09-03 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1239 av Hellberg, Owe (v)

den 17 maj Fråga 2000/01:1239 av Owe Hellberg v till statsrådet Lars-Erik Lövdén om allmännyttiga bostäder i Haninge Bostadspolitikens främsta syfte är att ge alla en god bostad till en rimlig kostnad. Det gör sig inte alltid gällande i verkligheten. I Haninge äger staten, via Venantius AB och genom dotterbolaget Boforum,

Inlämnad: 2001-05-17 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:940 av Lundberg, Inger (s)

den 20 mars Fråga 2000/01:940 av Inger Lundberg s till statsrådet Lars-Erik Lövdén om redovisningsregler för bostadsföretag Redovisningsrådet har i samråd med den statliga Bokföringsnämnden lagt fram förslag till nya riktlinjer för redovisning i aktiebolag. Reglerna, som är anpassade till internationella redovisningsregler

Inlämnad: 2001-03-20 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:900 av Norlander, Göran (s)

den 14 mars Fråga 2000/01:900 av Göran Norlander s till statsrådet Lars-Erik Lövdén om extra medel till skolan Ett antal kommuner har avtal med Kommundelegationen. Enligt uppgift har nu dessa ej rätt att tillgodogöra sig de extra medel, Wärnerssonpengarna, som anslås till skolan. Motivet skulle vara att man ej har

Inlämnad: 2001-03-14 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:802 av Lundberg, Inger (s)

den 27 februari Fråga 2000/01:802 av Inger Lundberg s till statsrådet Lars-Erik Lövdén om Bostadsdelegationen Bostadsdelegationen har spelat en betydelsefull roll för de många kommuner, som till följd av utflyttning och strukturomvandling drabbats av många tomma lägenheter. Nödvändiga förändringar ställer samtidigt

Inlämnad: 2001-02-27 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:743 av Lundberg, Inger (s)

den 16 februari Fråga 2000/01:743 av Inger Lundberg s till statsrådet Lars-Erik Lövdén om statsbidrag till kommunerna De socialdemokratiska kommunalråden i Örebro läns tolv kommuner har enats om att föreslå sina kommuner att socialbidragsnormerna för barnfamiljer höjs motsvarande 100 kr per månad och barn. Bakgrunden

Inlämnad: 2001-02-16 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:191 av Hellberg, Owe (v)

den 9 november Fråga 2000/01:191 av Owe Hellberg v till statsrådet Lars-Erik Lövdén om krav på budgetbalans i kommunerna Enligt den budgetlagstiftning som gäller, så ska kommuner och landsting ha budget i balans år 2000, dock senast 2002. Enligt tidningen Kommun-Aktuellt, så är det 25 kommuner som inte kommer att klara

Inlämnad: 2000-11-09 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:40 av Hellberg, Owe (v)

den 9 oktober Fråga 2000/01:40 av Owe Hellberg v till finansminister Bosse Ringholm om Ludvikamomsen Nästa år får kommuner och landsting ökade statliga bidrag till sjukvården. Samtidigt höjs kommunernas momsavgift till kommunkontosystemet, den s.k. Ludvikamomsen. Landstinget i Gävleborg får 20 mkr i ökade statsbidrag

Inlämnad: 2000-10-09 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)