Dokument & lagar (17 träffar)

Skriftlig fråga 2000/01:1696 av Ågren, Jan-Erik (kd)

den 17 september Fråga 2000/01:1696 av Jan Erik Ågren kd till näringsminister Björn Rosengren om ersättning för skador vid översvämningar De senaste dagarna har vi återigen bevittnat en naturkatastrof i Sundsvalls-området och kring Ljusnan. Förödelsens omfattning kan ingen bedöma än. Regnet kommer att fortsätta, och

Inlämnad: 2001-09-17 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1620 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 27 augusti Fråga 2000/01:1620 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om mobila studentbostäder Väntetiden till studentrum i Stockholm är nu över tolv månader. Studentkåren mottar samtal från studenter som kommit in på sin drömutbildning men som måste tacka nej på grund av att de saknar bostad.

Inlämnad: 2001-08-27 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2000/01:434 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 27 april Interpellation 2000/01:434 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om Bostadsdelegationens verksamhet Det kan uppstå extrema lägen där kommunen riskerar att hamna i en särskilt svår ekonomisk situation på grund av sina åtaganden för boendet, och där kommunens ansvar att ensam fullgöra

Inlämnad: 2001-04-27 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Bostadsdelegationens verksamhet

Skriftlig fråga 2000/01:1135 av Strömbom, Inger (kd)

den 27 april Fråga 2000/01:1135 av Inger Strömbom kd till finansminister Bosse Ringholm om momsuttag inom vårdsektorn Vård och omsorg ska bedrivas med hög kvalitet. Huvudfrågan är därför inte i vilken regi vården och omsorgen bedrivs. Konkurrens stimulerar till kvalitetsutveckling och mångfald, och i vårdsektorn behövs

Inlämnad: 2001-04-27 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1114 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 25 april Fråga 2000/01:1114 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om länsstyrelsernas roll i boendeplaneringen Kommunfullmäktige ska minst en gång under mandattiden ta ställning till översiktsplanens aktualitet. I översiktsplanen ska redovisas de allmänna intressen enligt 2 kap. plan- och bygglagen

Inlämnad: 2001-04-25 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2000/01:392 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 20 april Interpellation 2000/01:392 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om länsstyrelsernas roll i boendeplaneringen Kommunfullmäktige ska minst en gång under mandattiden ta ställning till översiktsplanens aktualitet. I översiktsplanen ska redovisas de allmänna intressen enligt 2 kap. plan-

Inlämnad: 2001-04-20 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2000/01:379 av Attefall, Stefan (kd)

den 10 april Interpellation 2000/01:379 av Stefan Attefall kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om hyresrätten Regeringen säger sig värna om hyresrätten, men för i praktiken en politik som missgynnar denna boendeform. I stället förs en politik som gynnar byggande av bostadsrätter och ombildning av hyresrätt till bostadsrätt.

Inlämnad: 2001-04-10 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2000/01:362 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 4 april Interpellation 2000/01:362 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om samråd före vräkning Avhysning vräkning regleras i jordabalken 12 kap. 4244 Det finns inte någon lagstiftning om att kommunen ska erbjuda samråd tillsammans med den som hotas av vräkning och fastighetsägaren. I vissa

Inlämnad: 2001-04-04 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: samråd före vräkning

Skriftlig fråga 2000/01:940 av Lundberg, Inger (s)

den 20 mars Fråga 2000/01:940 av Inger Lundberg s till statsrådet Lars-Erik Lövdén om redovisningsregler för bostadsföretag Redovisningsrådet har i samråd med den statliga Bokföringsnämnden lagt fram förslag till nya riktlinjer för redovisning i aktiebolag. Reglerna, som är anpassade till internationella redovisningsregler

Inlämnad: 2001-03-20 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:900 av Norlander, Göran (s)

den 14 mars Fråga 2000/01:900 av Göran Norlander s till statsrådet Lars-Erik Lövdén om extra medel till skolan Ett antal kommuner har avtal med Kommundelegationen. Enligt uppgift har nu dessa ej rätt att tillgodogöra sig de extra medel, Wärnerssonpengarna, som anslås till skolan. Motivet skulle vara att man ej har

Inlämnad: 2001-03-14 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:802 av Lundberg, Inger (s)

den 27 februari Fråga 2000/01:802 av Inger Lundberg s till statsrådet Lars-Erik Lövdén om Bostadsdelegationen Bostadsdelegationen har spelat en betydelsefull roll för de många kommuner, som till följd av utflyttning och strukturomvandling drabbats av många tomma lägenheter. Nödvändiga förändringar ställer samtidigt

Inlämnad: 2001-02-27 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:743 av Lundberg, Inger (s)

den 16 februari Fråga 2000/01:743 av Inger Lundberg s till statsrådet Lars-Erik Lövdén om statsbidrag till kommunerna De socialdemokratiska kommunalråden i Örebro läns tolv kommuner har enats om att föreslå sina kommuner att socialbidragsnormerna för barnfamiljer höjs motsvarande 100 kr per månad och barn. Bakgrunden

Inlämnad: 2001-02-16 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:742 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 15 februari Fråga 2000/01:742 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om byggkostnaderna inom EU Undertecknad har i två interpellationsdebatter diskuterat frågan om sänkt byggmoms med finansministern. Svaret jag fått är att EU-direktiven inte tillåter en generell sänkning av momsen. Finansministern

Inlämnad: 2001-02-16 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:647 av Strömbom, Inger (kd)

den 8 februari Fråga 2000/01:647 av Inger Strömbom kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om studentbostäder i storstadsområdena För de byggprojekt för studentbostäder som påbörjas under perioden den 13 april 2000 till den 31 december 2002 har införts ett tillfälligt extra bidrag om maximalt 40 000 kr för varje nytt studentrum.

Inlämnad: 2001-02-08 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:218 av Enochson, Annelie (kd)

den 14 november Fråga 2000/01:218 av Annelie Enochson kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om statsbidragssystemet En av statens viktigaste uppgifter är att verka för rättvis fördelning av tillgångar i samhället. Exempelvis är utjämningen mellan avfolknings- och tillväxtkommuner av stor betydelse. Kommuner med minskande

Inlämnad: 2000-11-14 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:46 av Eldensjö, Kjell (kd)

den 10 oktober Fråga 2000/01:46 av Kjell Eldensjö kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om obeställd reklam som e-post I mars i år debatterades i riksdagen ett betänkande från lagutskottet med anledning av propositionen 1999/2000:40 Obeställd reklam mm. Riksdagen beslutade enligt utskottets förslag, vilket innebär att

Inlämnad: 2000-10-10 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:17 av Strömbom, Inger (kd)

den 22 september Fråga 2000/01:17 av Inger Strömbom kd till statsminister Göran Persson om ny stadsdel i Stockholmsområdet Den 19 september presenterade statsministern regeringsförklaringen. Där anges att I Stockholmsområdet skall en ny, modern stadsdel med bostäder och arbetsplatser byggas på gamla Tullinge flygplats.Byggande

Inlämnad: 2000-09-22 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)