Dokument & lagar (25 träffar)

Interpellation 2016/17:625 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2016/17:625 Vinstbegränsning i skolan av Maria Stockhaus M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Den 3 september 2017 meddelade regeringen att man tillsammans med Vänsterpartiet gjort en överenskommelse om att stoppa vinster i välfärdenBeslutet bygger bland annat på Reepalus hårt kritiserade väldfärdutredning.

Inlämnad: 2017-09-08 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2016/17:625 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Vinstbegränsning i skolan

Interpellation 2016/17:541 av Daniel Riazat (V)

Interpellation 2016/17:541 Elevers individuella inflytande av Daniel Riazat V till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Skolans och elevernas relationer ter sig på många olika sätt. Precis som i andra samhällsgrupper, som studenter eller arbetstagare, ska därför elever ha ett antal rättigheter. Elevers rätt till inflytande

Inlämnad: 2017-05-22 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2016/17:541 av Daniel Riazat (V) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Elevers individuella inflytande

Interpellation 2016/17:539 av Daniel Riazat (V)

Interpellation 2016/17:539 Avgiftsfri skola för alla av Daniel Riazat V till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP I dag har skolorna rätt att ta ut enstaka obetydliga kostnader från vårdnadshavare för till exempel teaterbesök, och avgift för kollektivtrafik eller andra utflykter som barnen förväntas delta i. Olika belopp

Inlämnad: 2017-05-22 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2016/17:539 av Daniel Riazat (V) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Avgiftsfri skola för alla

Skriftlig fråga 2016/17:1450 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fråga 2016/17:1450 Livsmedelsstrategin av Jesper Skalberg Karlsson M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Statsrådet Sven-Erik Bucht och regeringen har lagt fram En livsmedelsstrategi för Sverige fler jobb och tillväxt i hela landet 2016/17:104 för behandling av riksdagen före sommaren. Propositionen innehåller vad man

Inlämnad: 2017-05-19 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1450 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 94 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1449 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fråga 2016/17:1449 Minskat matsvinn av Jesper Skalberg Karlsson M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Matsvinn påverkar såväl miljö som samhällsekonomi. När stora mängder mat slängs går den cirkulära ekonomin miste om sekundär råvara och arbete som kunde lett till att fler munnar mättas går om intet och blir i stället bara

Inlämnad: 2017-05-19 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1449 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1448 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fråga 2016/17:1448 Kött från vildsvin av Jesper Skalberg Karlsson M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Vildsvinsstammen breder ut sig kraftigt i Sverige och detta för med sig stora skador till följd av bök och återbök. För lantbrukare kan det handla om att man förlorar stöd när vildsvinen bökar upp betesmark och vallodlingar.

Inlämnad: 2017-05-19 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1448 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 93 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1457 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fråga 2016/17:1457 Regeringens förenklingsarbete enligt livsmedelsstrategin av Jesper Skalberg Karlsson M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Statsrådet Bucht och regeringen har lagt fram propositionen  En livsmedelsstrategi för Sverige fler jobb och tillväxt i hela landet prop. 2016/17:104 för behandling av riksdagen före

Inlämnad: 2017-05-18 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1457 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 97 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1440 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fråga 2016/17:1440 Jordförvärvslagstiftningen av Jesper Skalberg Karlsson M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S I samband med behandlingen av betänkandet En livsmedelsstrategi för Sverige 2016/17:MJU23 har riksdagens miljö- och jordbruksutskott uppmärksammats på att en översyn av jordförvärvslagstiftningen bereds inom

Inlämnad: 2017-05-18 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1440 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 92 kB)

Interpellation 2016/17:484 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Interpellation 2016/17:484 Anmälningsplikt för åtelkamera av Jesper Skalberg Karlsson M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Vildsvinsstammen breder ut sig kraftigt i Sverige och detta för med sig stora skador till följd av bök och återbök. För lantbrukare kan det handla om att man förlorar stöd när

Inlämnad: 2017-04-27 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2016/17:484 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Anmälningsplikt för åtelkamera

Interpellation 2016/17:482 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Interpellation 2016/17:482 Utfodring av vilt av Jesper Skalberg Karlsson M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S I oktober 2016 riktade Sveriges riksdag ett tillkännagivande till regeringen angående utfodring av vilt. Till skillnad från regeringens förslag, som innebar att ansvarig myndighet ska kunna besluta om ett generellt

Inlämnad: 2017-04-27 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2016/17:482 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Utfodring av vilt

Interpellation 2016/17:449 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Interpellation 2016/17:449 En EU-plattform för djurskydd av Jesper Skalberg Karlsson M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S I början av 2015 inledde Sverige ett samarbete om djurskyddsfrågor inom Europeiska unionen med Danmark, Tyskland och Nederländerna. Detta har hittills resulterat i en gemensam deklaration om grisvälfärd

Inlämnad: 2017-04-07 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2016/17:449 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: En EU-plattform för djurskydd

Interpellation 2016/17:448 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Interpellation 2016/17:448 Funktionsnedsattas möjlighet till jakt av Jesper Skalberg Karlsson M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Jakt och viltvård är en viktig möjlighet till rekreation och friluftsliv i Sverige, samtidigt som den ökar förståelsen för djur och natur. En svensk modell för jaktpolitiken där det civila

Inlämnad: 2017-04-07 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2016/17:448 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Funktionsnedsattas möjlighet till jakt

Interpellation 2016/17:353 av Saila Quicklund (M)

Interpellation 2016/17:353 Statsrådets uttalande om skolidrotten av Saila Quicklund M till Statsrådet Gabriel Wikström S I strid med en majoritet i Sveriges riksdag, ett flertal forskningsrapporter och en bred vilja inom idrottsrörelsen fortsätter regeringen med sitt motstånd mot fler idrottstimmar i skolan. Statsrådet

Inlämnad: 2017-03-02 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2016/17:353 av Saila Quicklund (M) (pdf, 67 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Statsrådets uttalande om skolidrotten

Interpellation 2016/17:346 av Daniel Riazat (V)

Interpellation 2016/17:346 Elevers rätt till modersmål av Daniel Riazat V till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Enligt Skolverket var 24 procent av landets grundskoleelever berättigade till modersmålsundervisning läsåret 2014/15. Att var fjärde elev har rätt till modersmålsundervisning är en markant siffra. Men

Inlämnad: 2017-02-24 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2016/17:346 av Daniel Riazat (V) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Elevers rätt till modersmål

Skriftlig fråga 2016/17:938 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fråga 2016/17:938 Danskt beslut att bryta torskfiskestoppet av Jesper Skalberg Karlsson M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Östersjötorsken skyddas just nu av ett EU-beslut om fiskestopp. Det är bra. Kanske främst eftersom torsken just nu leker vilket är den tid då torsken är som mest sårbar. Att undvika en situation

Inlämnad: 2017-02-24 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:938 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2016/17:328 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2016/17:328 Digital strategi för svensk skola av Maria Stockhaus M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Den globala utvecklingen, där man arbetar över gränserna med hjälp av digitala hjälpmedel, ställer högre och högre krav på digital kompetens hos anställda. Detta kräver i sin tur en skola som går

Inlämnad: 2017-02-22 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2016/17:328 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Digital strategi för svensk skola

Interpellation 2016/17:282 av Michael Svensson (M)

Interpellation 2016/17:282 Höjd kompetens i Sveriges skolor av Michael Svensson M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP För att få världens bästa skola behöver vi ha visioner och strategier för hur vi ska nå dit. Nyligen presenterades resultaten från PISA och Timss, och glädjande nog har resultaten bland Sveriges

Inlämnad: 2017-02-02 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2016/17:282 av Michael Svensson (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Höjd kompetens i Sveriges skolor

Interpellation 2016/17:263 av Erik Andersson (M)

Interpellation 2016/17:263 Flickors jämställdhet av Erik Andersson M till Statsrådet Åsa Regnér S Att slå vakt om jämställdhet och den enskildes frihet är avgörande för att Sverige ska vara ett land som håller ihop. Därför är det självklart att politiken tydligt ska slå vakt om dessa värden. Nyligen slog Europadomstolen

Inlämnad: 2017-01-26 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2016/17:263 av Erik Andersson (M) (pdf, 75 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Flickors jämställdhet

Skriftlig fråga 2016/17:615 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fråga 2016/17:615 Nedskräpning nära betande djur av Jesper Skalberg Karlsson M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Levande natur med stor biologisk mångfald krävs för att naturen ska kunna motstå påfrestningar utan att ta skada. Biologisk mångfald är en förutsättning för att ekosystemen ska fungera och för ekosystemtjänster

Inlämnad: 2017-01-09 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:615 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:472 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fråga 2016/17:472 Funktionsnedsattas möjlighet till jakt av Jesper Skalberg Karlsson M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Jakt och viltvård är en viktig möjlighet till rekreation och friluftsliv i Sverige, samtidigt som den ökar förståelsen för djur och natur. En svensk modell för jaktpolitiken där det civila samhället

Inlämnad: 2016-12-08 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:472 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 80 kB)
Paginering