Dokument & lagar (155 träffar)

Skriftlig fråga 1998/99:907 av Karlsson, Sonia (s)

Fråga 1998/99:907 av Sonia Karlsson s till näringsministern om teknisk kompetens den 10 september Motala tillhör den stora gruppen orter med minskande befolkning. Nokias beslut i början av året, att flytta sin produktutveckling till Linköping, innebär att en mycket viktig kraft för det lokala näringslivets dynamik

Inlämnad: 1999-09-10 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:905 av Backman, Jan (m)

Fråga 1998/99:905 av Jan Backman m till näringsministern om utbyggnaden av Europaväg 4 den 10 september Enligt tidningsuppgifter har byggstarten för den nya vägen förbi Motala uppskjutits. Är näringsministern beredd att vidta de nödvändiga åtgärderna för att de pengar som öronmärkts för Motala återförs till E 4:ans utbyggnad i norra Skåne och södra Småland

Inlämnad: 1999-09-10 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:899 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

Fråga 1998/99:899 av Cristina Husmark Pehrsson m till näringsministern om Söderåsbanan den 9 september Söderåsbanan tillhör stomnätet och ansvaret för denna ligger hos Banverket. Upprustningen av denna del av nätet är en förutsättning för ett väl fungerande regionalt stråk både ur besöksnäringens och företagens möjlighet

Inlämnad: 1999-09-09 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:896 av Johansson, Kenneth (c)

Fråga 1998/99:896 av Kenneth Johansson c till näringsministern om länsväg 297 den 8 september Länsstyrelsen i Dalarnas län har prioriterat och anslagit erforderliga medel för en upprustning och i vissa delar nydragning av länsväg 297, Ö Tandö-Bu, Malungs kommun. Åtgärderna är helt nödvändiga, vilket inte minst Malungs

Inlämnad: 1999-09-08 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:894 av Karlsson, Ola (m)

Fråga 1998/99:894 av Ola Karlsson m till näringsministern om staten som skogsägare den 8 september I tidningen Statstjänstemannen nummer 10/99 kommenterar näringsministern det nybildade statliga skogsbolaget Sveaskog. Jag skulle vilja att vi växlade över mer skog till Sveaskog. Jag talar om produktiv skogsmark, så

Inlämnad: 1999-09-08 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:893 av Hansson, Roy (m)

Fråga 1998/99:893 av Roy Hansson m till näringsministern om näringslivsklimat den 8 september Tidigt under våren 1999 lovade näringsministern att förslag skulle läggas så att Sverige skulle få världens bästa näringsklimatDetta skulle ske inom åtta veckor. Nu har det gått åtta månader. Mot bakgrund av detta vill jag

Inlämnad: 1999-09-08 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:890 av Härstedt, Kent (s)

Fråga 1998/99:890 av Kent Härstedt s till näringsministern om Statens järnvägar och dess framtida investeringar den 8 september Ägarens krav på SJ enligt budgetpropositionen 1998/99 är att SJ skall utvecklas som ett effektivt och konkurrenskraftigt transportföretag med järnvägstrafik som huvudverksamhetSJ har i dag

Inlämnad: 1999-09-08 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:889 av Härstedt, Kent (s)

Fråga 1998/99:889 av Kent Härstedt s till näringsministern om Statens järnvägar och dess krav från ägaren den 8 september Flera statliga utredningar har under de senaste åren blivit tillsatta för att utreda hur järnvägstrafiken skall se ut i framtiden. Gunnel Färms utredning gällande rikstrafiken SOU 1999:57Hans Sandebrings

Inlämnad: 1999-09-08 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:886 av Fransson, Sonja (s)

Fråga 1998/99:886 av Sonja Fransson s till näringsministern om lokalisering av statliga myndigheter i Västra Götalands län den 6 september Vid beslutet om lokalisering av statliga myndigheter på olika orter vid bildandet av Västra Götalands län fastställdes att länsarbetsnämndens huvudkontor med dess ledning skulle

Inlämnad: 1999-09-06 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:879 av Nordlund, Harald (fp)

Fråga 1998/99:879 av Harald Nordlund fp till näringsministern om Europaväg 4 förbi Uppsala den 1 september Under det gångna året har frågan om ny E 4 förbi Uppsala tagits upp med både näringsministern och miljöministern. Svaren har varierat. Näringsministern har på fråga från undertecknad svarat att Näringsdepartementet

Inlämnad: 1999-09-01 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:877 av Andersson, Marianne (c)

Fråga 1998/99:877 av Marianne Andersson c till statsrådet Mona Sahlin om transportstöd den 27 augusti I den regionalpolitiska propositionen 1997/98:62 som bl.a. handlar om transportstödet anfördes att det är viktigt att stimulera företagens möjligheter att skapa flexibla transportlösningar för att åstadkomma rationella

Inlämnad: 1999-08-27 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:874 av Samuelsson, Marianne (mp)

Fråga 1998/99:874 av Marianne Samuelsson mp till näringsministern om utbildning i sjukvårdssvenska den 27 augusti Enligt uppgifter i Dagens Eko tänker länsarbetsnämnderna för att spara pengar dra ned på platserna i de planerade kurserna i sjukvårdssvenska. Att spara på dessa utbildningsplatser kan snarare bli fråga

Inlämnad: 1999-08-27 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:873 av Gustavsson, Lennart (v)

Fråga 1998/99:873 av Lennart Gustavsson v till näringsministern om Kvarkentrafiken den 26 augusti Den svenska och finska staten stöder trafiken över Kvarken med 24 miljoner kronor vartdera de kommande två åren. Dessutom bidrar regionen med 3 miljoner årligen. Stödet kom till för att garantera en åretruntförbindelse

Inlämnad: 1999-08-26 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:862 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

Fråga 1998/99:862 av Ulla-Britt Hagström kd till näringsministern om åtgärder inom transportsektorn den 18 augusti Lastbilens andelar av transporterna ökar successivt, medan järnvägen i Europa följer en långsiktigt nedåtgående trend. Ökade lastbilstransporter medför ökad miljöbelastning såväl lokalt som regionalt och

Inlämnad: 1999-08-18 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:853 av Lindvall, Gudrun (mp)

Fråga 1998/99:853 av Gudrun Lindvall mp till näringsministern om miljömålet och produktionsmålet i skogsbruket den 16 augusti Riksrevisionsverket har granskat hur Skogsvårdsorganisationen klarat att genomföra den princip om jämställda miljö- och produktionsmål inom jordbruket som skrevs in i den nya skogsvårdslagen.

Inlämnad: 1999-08-16 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:852 av Gunnarsson, Rolf (m)

Fråga 1998/99:852 av Rolf Gunnarsson m till näringsministern om Dalarnas befolkning den 16 augusti Nya befolkningssiffror har presenterats. Dessa siffror, omfattande första halvåret 1999, visar att mitt hemlän ånyo tappat rejält. Ca 1 000 personer i minus. Sedan 1991 har skogslänen tappat ca 27 000 personer. Siffrorna,

Inlämnad: 1999-08-16 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:834 av Ångström, Yvonne (fp)

Fråga 1998/99:834 av Yvonne Ångström fp till näringsministern om starta eget den 6 augusti Regeringen beslutade i maj i år att dra tillbaka 1,5 miljarder kronor från AMS. Detta har fått mycket svåra konsekvenser för bl.a. handikappade på väg ut på arbetsmarknaden och för arbetslösa som vill starta eget. Exempelvis

Inlämnad: 1999-08-06 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:821 av Hägglund, Göran (kd)

Fråga 1998/99:821 av Göran Hägglund kd till näringsministern om upphandling av finansiella tjänster den 2 augusti I samband med fusionen mellan Telia och norska Telenor skall svenska staten sälja ut en del av aktierna i det nya bolaget och det nya företaget skall introduceras på börsen. Sveriges Radios ekoredaktion

Inlämnad: 1999-08-02 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:820 av Hägglund, Göran (kd)

Fråga 1998/99:820 av Göran Hägglund kd till statsrådet Mona Sahlin om arbetslöshetskassorna den 2 augusti Återigen har det visat sig att personer som är medlemmar i a-kassa men inte medlemmar i facket diskrimineras i förhållande till fackligt anslutna. Dagens Nyheter har rapporterat att den som är HTF-medlem kan få

Inlämnad: 1999-08-02 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:812 av Ekendahl, Maud (m)

Fråga 1998/99:812 av Maud Ekendahl m till näringsministern om E 4:an vid Örkelljunga den 23 juli Återigen har en stor trafikolycka inträffat på E 4:an utanför Örkelljunga. Här är vägen smal och mycket hårt trafikerad. Den bästa åtgärden vore att bygga om E 4:an på detta avsnitt till motorväg. Ett färdigt förslag finns

Inlämnad: 1999-07-23 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)