Dokument & lagar (31 träffar)

Interpellation 2014/15:753 av Lars Tysklind (FP)

Interpellation 2014/15:753 Levande kust och skärgård av Lars Tysklind FP till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Sveriges fiskeripolitik styrs till stor del av EU alltsedan Sverige blev medlem i gemenskapen. När det nu beslutades om en ny inriktning av fiskeripolitiken i EU under förra året  får detta konsekvenser för svensk

Inlämnad: 2015-08-26 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2014/15:753 av Lars Tysklind (FP) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Levande kust och skärgård

Interpellation 2014/15:752 av Lars Tysklind (FP)

Interpellation 2014/15:752 Överenskommelse om minimimått på havskräfta av Lars Tysklind FP till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Enligt uppgift har statsrådet Sven-Erik Bucht gjort en överenskommelse med Danmark angående minimimått på havskräfta. Överenskommelsen ska innebära att minsta måttet på havskräfta minskar från 13

Inlämnad: 2015-08-26 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2014/15:752 av Lars Tysklind (FP) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Överenskommelse om minimimått på havskräfta

Interpellation 2014/15:643 av Daniel Bäckström (C)

Interpellation 2014/15:643 Osäkerhet kring ansökningar om jordbruksstöd av Daniel Bäckström C till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Torsdagen den 21 maj var sista dagen att skicka in SAM-ansökan för att få jordbruksstöd. Nu efter ansökningstidens utgång är det dock fortfarande oklart om vilka villkor och regler som faktiskt

Inlämnad: 2015-05-27 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2014/15:643 av Daniel Bäckström (C) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Osäkerhet kring ansökningar om jordbruksstöd

Interpellation 2014/15:590 av Helena Lindahl (C)

Interpellation 2014/15:590 Prioritering av utvecklingsstrategier av Helena Lindahl C till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Fem områden i Sverige har nyligen fått veta att deras utvecklingsstrategier inte är prioriterade för att bilda Leaderområden under programperioden 20142020. Detta till skillnad från förra programperioden,

Inlämnad: 2015-05-13 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2014/15:590 av Helena Lindahl (C) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Prioritering av utvecklingsstrategier

Interpellation 2014/15:586 av Åsa Coenraads (M)

Interpellation 2014/15:586 Kustnära företag av Åsa Coenraads M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Strävan efter en ekologisk balans borde gälla både på land och till havs. Så är det inte i dag. Med den snabba tillväxten av säl följer fler skador på garn/nät och fällor/ryssjor vilket drabbar redan hårt

Inlämnad: 2015-05-08 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2014/15:586 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kustnära företag

Interpellation 2014/15:559 av Ulf Berg (M)

Interpellation 2014/15:559 Svenska mjölkproducenters konkurrenskraft av Ulf Berg M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Det råder ett mycket starkt konkurrenstryck mot svenskt jordbruk. Speciellt mjölkbönderna är utsatta. En anledning är det ryska importstoppet av mejeriprodukter. Men det är inte hela svaret på frågan. Tvärtom

Inlämnad: 2015-04-29 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2014/15:559 av Ulf Berg (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Svenska mjölkproducenters konkurrenskraft

Interpellation 2014/15:541 av Åsa Coenraads (M)

Interpellation 2014/15:541 Framtiden för svensk handel med sälprodukter av Åsa Coenraads M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S På Europaparlamentets bord ligger för närvarande ett förslag från EU-kommissionen om en revidering av den förordning från 2009 som förbjuder handel med sälprodukter. Ett förbud som Sverige haft

Inlämnad: 2015-04-23 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2014/15:541 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 82 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Framtiden för svensk handel med sälprodukter

Interpellation 2014/15:460 av Kristina Yngwe (C)

Interpellation 2014/15:460 Statliga jobb på landsbygden av Kristina Yngwe C till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Allt fler statliga jobb flyttar från landsbygd och glesbygd till stads- och storstadsområden. Bara under den gångna veckan har både Skatteverket och Arbetsförmedlingen aviserat att de ämnar centralisera och lägga

Inlämnad: 2015-03-26 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2014/15:460 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Statliga jobb på landsbygden

Interpellation 2014/15:408 av Johan Hultberg (M)

Interpellation 2014/15:408 Förenklad försäljning av vildsvinskött av Johan Hultberg M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Den svenska vildsvinsstammen har vuxit närmast explosionsartat de senaste 20 åren, och vildsvinen etablerar sig i allt större delar av vårt land. Nu beräknas vinterstammen av vildsvin uppgå till omkring

Inlämnad: 2015-03-17 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2014/15:408 av Johan Hultberg (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Förenklad försäljning av vildsvinskött

Interpellation 2014/15:312 av Eskil Erlandsson (C)

Interpellation 2014/15:312 Skatte- och kostnadshöjningar för svenskt lantbruk av Eskil Erlandsson C till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Sedan Rysslands importstopp av mejeriprodukter har situationen för de svenska mjölkbönderna blivit svårare. Under senhösten föll priserna och vi befinner oss nu i en svår kris för de svenska

Inlämnad: 2015-02-13 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2014/15:312 av Eskil Erlandsson (C) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Skatte- och kostnadshöjningar för svenskt lantbruk

Interpellation 2014/15:292 av Kristina Yngwe (C)

Interpellation 2014/15:292 Regelförenklingsarbetet för de gröna näringarna av Kristina Yngwe C till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Att stärka konkurrenskraften hos de gröna näringarna är en angelägen och prioriterad fråga. De gröna näringarna konkurrerar i dag på en global marknad, och det krävs hela tiden att vi ser över

Inlämnad: 2015-02-13 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2014/15:292 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regelförenklingsarbetet för de gröna näringarna

Interpellation 2014/15:278 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2014/15:278 Livsmedelsstrategin av Sten Bergheden M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Statsrådet Sven-Erik Bucht har varit runt i landet och har på många möten talat om hur viktigt det är med en livsmedelsstrategi i Sverige. Jag delar statsrådets vilja att ta fram en nationell livsmedelsstrategi. Det är

Inlämnad: 2015-02-10 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2014/15:278 av Sten Bergheden (M) (pdf, 66 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Livsmedelsstrategin

Interpellation 2014/15:268 av Johan Hultberg (M)

Interpellation 2014/15:268 Skogsnäringens roll i klimatomställningen av Johan Hultberg M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Skogsnäringen är fundamentalt viktig för svensk ekonomi men också för möjligheterna att möta klimatutmaningen och ställa om vår ekonomi till en hållbar biobaserad sådan. Alliansregeringen

Inlämnad: 2015-02-06 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2014/15:268 av Johan Hultberg (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Skogsnäringens roll i klimatomställningen

Interpellation 2014/15:264 av Ulf Berg (M)

Interpellation 2014/15:264 Skogsnäringens konkurrenskraft av Ulf Berg M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Skogsnäringen är en av de bärande näringarna i Sverige och är samtidigt en av nycklarna till att vi ska ha en levande landsbygd. Genom att ta vara på tekniska framsteg och nya produkter kan skogsnäringens konkurrenskraft

Inlämnad: 2015-02-06 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2014/15:264 av Ulf Berg (M) (pdf, 84 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Skogsnäringens konkurrenskraft

Interpellation 2014/15:263 av Daniel Bäckström (C)

Interpellation 2014/15:263 Vargpolitiken av Daniel Bäckström C till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Under januari månad har människor i mitt hemlän Värmland för första gången på länge kunnat ägna sig åt en aktiv förvaltning av varg. Att man ska kunna göra detta är en förutsättning för att kunna bo och verka i mina delar

Inlämnad: 2015-02-06 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2014/15:263 av Daniel Bäckström (C) (pdf, 74 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Vargpolitiken

Interpellation 2014/15:247 av Gunilla Nordgren (M)

Interpellation 2014/15:247 Rättsosäkert läge för bönderna av Gunilla Nordgren M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Det nya landsbygdsprogrammet som alliansregeringen beslutade om den 5 juni 2014 löper från 2014 till 2020. Programmet består av stöd och ersättningar för att utveckla skogs- och lantbruk och landsbygdsutveckling.

Inlämnad: 2015-02-03 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2014/15:247 av Gunilla Nordgren (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Rättsosäkert läge för bönderna

Interpellation 2014/15:241 av Jens Holm (V)

Interpellation 2014/15:241 Djuromsorgsprogrammet för grisar av Jens Holm V till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Sveriges Grisföretagare har genomfört ett storskaligt projekt för att hitta effektivare uppfödningsmetoder inom svensk grisproduktion. Projektet, som kallas Djuromsorgsprogrammet, omfattar 4 400 suggor och tiotusentals

Inlämnad: 2015-01-30 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2014/15:241 av Jens Holm (V) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Djuromsorgsprogrammet för grisar

Interpellation 2014/15:237 av Åsa Coenraads (M)

Interpellation 2014/15:237 Framtidens livsmedelsförsörjning av Åsa Coenraads M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Vid beslut om godkännande för nya GMO-produkter inom EU i november förra året lade den svenska representanten oväntat ned sin röst. Representanten hade enligt uppgift fått instruktion om detta, vilket är ett

Inlämnad: 2015-01-29 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2014/15:237 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Framtidens livsmedelsförsörjning

Interpellation 2014/15:209 av Ulf Berg (M)

Interpellation 2014/15:209 Vargjakten i Dalarnas län av Ulf Berg M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Riksdagen beslutade i december 2013 att Naturvårdsverket ska få fatta beslut om vargjakt, och som ett led i att besluten ska kunna tas närmare berörda har verket möjlighet att delegera beslutet till länsstyrelserna. Länsstyrelserna

Inlämnad: 2015-01-16 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2014/15:209 av Ulf Berg (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Vargjakten i Dalarnas län

Interpellation 2014/15:199 av Roland Utbult (KD)

Interpellation 2014/15:199 Ett paradigmskifte i fiskeripolitiken av Roland Utbult KD till Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht S Den gemensamma fiskeripolitiken inom EU har nyligen reformerats den nya grundförordningen tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2014. En av de största nyheterna i den reformerade fiskeripolitiken är

Inlämnad: 2014-12-19 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2014/15:199 av Roland Utbult (KD) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ett paradigmskifte i fiskeripolitiken
Paginering