Dokument & lagar (12 träffar)

Interpellation 2000/01:434 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 27 april Interpellation 2000/01:434 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om Bostadsdelegationens verksamhet Det kan uppstå extrema lägen där kommunen riskerar att hamna i en särskilt svår ekonomisk situation på grund av sina åtaganden för boendet, och där kommunens ansvar att ensam fullgöra

Inlämnad: 2001-04-27 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Bostadsdelegationens verksamhet

Interpellation 2000/01:392 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 20 april Interpellation 2000/01:392 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om länsstyrelsernas roll i boendeplaneringen Kommunfullmäktige ska minst en gång under mandattiden ta ställning till översiktsplanens aktualitet. I översiktsplanen ska redovisas de allmänna intressen enligt 2 kap. plan-

Inlämnad: 2001-04-20 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2000/01:379 av Attefall, Stefan (kd)

den 10 april Interpellation 2000/01:379 av Stefan Attefall kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om hyresrätten Regeringen säger sig värna om hyresrätten, men för i praktiken en politik som missgynnar denna boendeform. I stället förs en politik som gynnar byggande av bostadsrätter och ombildning av hyresrätt till bostadsrätt.

Inlämnad: 2001-04-10 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2000/01:375 av Thalén Finné, Ewa (m)

den 6 april Interpellation 2000/01:375 av Ewa Thalén Finné m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bostadsbyggandet Problemen på bostadsmarknaden beskrivs väl i en ny bostadsenkät som Länsstyrelsen i Skåne och Boverket arbetar med. Där framgår att hälften av Skåne läns kommuner förväntar sig en brist på hyresrätter under

Inlämnad: 2001-04-06 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2000/01:362 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 4 april Interpellation 2000/01:362 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om samråd före vräkning Avhysning vräkning regleras i jordabalken 12 kap. 4244 Det finns inte någon lagstiftning om att kommunen ska erbjuda samråd tillsammans med den som hotas av vräkning och fastighetsägaren. I vissa

Inlämnad: 2001-04-04 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: samråd före vräkning

Interpellation 2000/01:318 av Berggren, Inga (m)

den 13 mars Interpellation 2000/01:318 av Inga Berggren m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bostadsbristen i Öresundsregionen Bostadsmarknadens roll är framför allt att göra det möjligt för arbetstagarna att bosätta sig nära framtidens arbetsplatser.Så lyder ett utdrag ur rapporten Bygg- och bostadspolitisk handlingsplan

Inlämnad: 2001-03-13 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2000/01:317 av Andersson, Sten (m)

den 13 mars Interpellation 2000/01:317 av Sten Andersson m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om byggande av bostäder i Stockholmsregionen Finansminister Bosse Ringholm och biträdande finansminister Lars-Erik Lövdén, ansvarig för bostadsfrågor i regeringen, har i riksdagen ofta hävdat att det byggs för lite i Stockholmsområdet,

Inlämnad: 2001-03-13 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: byggande av bostäder i Stockholmsregionen

Interpellation 2000/01:232 av Skårman, Carl-Erik (m)

den 1 februari Interpellation 2000/01:232 av Carl-Erik Skårman m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om lägenhetsöverskottet Sveriges allmännyttiga bostadsföretags organisation, SABO, redovisade för en tid sedan att det förväntade överskottet av lägenheter i 145 SABO-företag skulle vara kring 42 500 lägenheter år 2010.

Inlämnad: 2001-02-01 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2000/01:184 av Odenberg, Mikael (m)

den 12 december Interpellation 2000/01:184 av Mikael Odenberg m till statsrådet Mona Sahlin om byggandet i storstäderna Växande storstäder är en förutsättning för fortsatt utveckling. I storstäder kan specialisering inom smala utvecklingsområden utvecklas. Experimentlusta och kunskapskapital kan därmed bättre tas till

Inlämnad: 2000-12-12 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2000/01:178 av Cederfelt, Margareta (m)

den 8 december Interpellation 2000/01:178 av Margareta Cederfelt m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om beskattningen av kommunerna Det inomkommunala utjämningssystemet drabbar samtliga landets kommuner. Detta eftersom det tagit bort alla incitament för kommunerna att själva påverka sin inkomstsituation genom en förhöjd

Inlämnad: 2000-12-08 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2000/01:27 av Andersson, Sten (m)

den 9 oktober Interpellation 2000/01:27 av Sten Andersson m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bostadsbyggnationen i Sverige Enligt uppgifter i Svenska Dagbladet den 9 oktober 2000 byggs det, jämfört med övriga EU, minst bostäder i Sverige. Vi bygger 1,3 bostäder per 1 000 invånare, medan man i övriga EU bygger sex

Inlämnad: 2000-10-09 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2000/01:16 av Järrel, Henrik S (m)

den 22 september Interpellation 2000/01:16 av Henrik S Järrel m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om boendesituationen i Stockholm Stockholm växer och många människor vill flytta hit och det är en bra utveckling. Tyvärr är det största hindret för detta boendesituationen i Stockholm. Detta är ett hot mot regionens tillväxt

Inlämnad: 2000-09-25 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)