Dokument & lagar (127 träffar)

Skriftlig fråga 2000/01:1682 av Beiming, Cinnika (s)

den 12 september Fråga 2000/01:1682 av Cinnika Beiming s till statsrådet Ingegerd Wärnersson om elevdemokrati och sfi-studerande Elevernas inflytande över den egna skolan samt möjlighet att delta i själva utformningen av utbildningen börjar bli en självklarhet i det svenska samhället. Detta gäller även vuxna elever

Inlämnad: 2001-09-12 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1679 av Cederfelt, Margareta (m)

den 11 september Fråga 2000/01:1679 av Margareta Cederfelt m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om skollitteratur till skoleleverna Flera skolor i Sverige använder sig av skolböcker för grundskoleelever som innehåller reklam för olika produkter, bl.a. godis och chips. I gengäld är skolböckerna gratis för skolorna.

Inlämnad: 2001-09-11 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1666 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 7 september Fråga 2000/01:1666 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om maxtaxan Som ett led i socialdemokraternas vision om en avgiftsfri barnomsorg, infördes maxtaxa. Denna modell missgynnar bl.a. de familjer där en förälder stannar hemma och själv tar hand om sina barn. Många kommuner,

Inlämnad: 2001-09-07 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1639 av Olsson, Kent (m)

den 30 augusti Fråga 2000/01:1639 av Kent Olsson m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om idrott i skolan Jag har tidigare frågat statsrådet om antalet idrottstimmar i skolan, mot bakgrund av rapporter om en ökande andel överviktiga bland Sveriges unga. Statsrådet hänvisade då till det s.k. Bunkefloprojektet som ett

Inlämnad: 2001-08-30 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1634 av Nilsson, Ulf (fp)

den 30 augusti Fråga 2000/01:1634 av Ulf Nilsson fp till statsrådet Ingegerd Wärnersson om rörelsehindrades tillgång till gymnasieutbildning Ett antal rörelsehindrade elever har ingen skola att komma till i höst. Just de elever som behöver mest stöd i skolan lämnas utan möjlighet till gymnasieutbildning. Inför höstterminens

Inlämnad: 2001-08-30 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1624 av Tolgfors, Sten (m)

den 28 augusti Fråga 2000/01:1624 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om skolans kunskap om åtgärdsprogram mot mobbning Genom ett forskningsbaserat åtgärdsprogram kan den sociala miljön i skolan omstruktureras och mobbningen minskas med hälften. Det innebär att 75 000 barn både offer och förövare

Inlämnad: 2001-08-28 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1623 av Tolgfors, Sten (m)

den 28 augusti Fråga 2000/01:1623 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om åtgärdsprogram mot mobbning Det är politikens ansvar att se till att skolan klarar att förebygga, upptäcka och stoppa mobbning. Det är oacceptabelt att staten via skolplikten beordrar barn och ungdomar att vistas i en miljö

Inlämnad: 2001-08-28 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1609 av Jacobsson, Magnus (kd)

den 21 augusti Fråga 2000/01:1609 av Magnus Jacobsson kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om mobbarna i skolan I ett flertal artiklar och reportage under sommaren har det framkommit att mobbade elever tvingas fly skolan eftersom mobbarna inte flyttas. Det värsta reportaget handlade om en 12-årig pojke som tvingats

Inlämnad: 2001-08-21 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1597 av Fransson, Sonja (s)

den 17 augusti Fråga 2000/01:1597 av Sonja Fransson s till statsrådet Ingegerd Wärnersson om funktionshindrades möjligheter att antas till riksgymnasiet I en interpellationsdebatt i riksdagen den 29 maj i år, frågade jag statsrådet om hon var beredd att verka för en förändring av de nuvarande skärpta reglerna vad gäller

Inlämnad: 2001-08-17 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1594 av Tolgfors, Sten (m)

den 17 augusti Fråga 2000/01:1594 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om åtgärdsprogram mot mobbning Tiotusentals barn mår dåligt av oro för mobbning inför skolstarten. Tusentals lider i onödan, eftersom det går att förebygga och hindra mobbning. Genom ett forskningsbaserat åtgärdsprogram kan den

Inlämnad: 2001-08-17 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1552 av Bjurling, Laila (s)

den 6 augusti Fråga 2000/01:1552 av Laila Bjurling s till statsrådet Ingegerd Wärnersson om morgontrötta elevers rätt till utbildning Förstör vi våra ungdomars möjligheter till bra utbildning genom gamla föreställningar om när skolan ska börja på morgonen Vid ett besök hos ungdomar som går det individuella programmet

Inlämnad: 2001-08-06 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1550 av Högström, Tomas (m)

den 6 augusti Fråga 2000/01:1550 av Tomas Högström m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om utveckling av undervisning Den 26 juli 2001 meddelade regeringen att den beslutat avsätta 9,2 miljoner till utvecklingen av undervisning om 1900-talets historia. I den information som gått ut kring detta nämns att elever har

Inlämnad: 2001-08-06 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1535 av Hagen, Catharina (m)

den 27 juli Fråga 2000/01:1535 av Catharina Hagen m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om pensionskostnader i kommunala skolor Skolministern bekräftar i ett frågesvar den 8 juni att pensionskostnaderna ska ingå i det bidrag som friskolorna får från kommunerna. Detsamma sägs också ska gälla för extra anslag. För många

Inlämnad: 2001-07-27 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1534 av Hagen, Catharina (m)

den 27 juli Fråga 2000/01:1534 av Catharina Hagen m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om rekrytering till gymnasieskolor Det har förekommit förslag i riktningen att ta bort riksrekryteringen för de fristående gymnasieskolorna. En inskränkning av de fristående skolornas upptagningsområde skulle få störst konsekvenser

Inlämnad: 2001-07-27 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1533 av Hagen, Catharina (m)

den 27 juli Fråga 2000/01:1533 av Catharina Hagen m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om gymnasiebidrag till friskolor I ett frågesvar den 8 juni anger skolministern att friskolornas s.k. schablonbelopp inte påverkas av att statistikuppgifterna kan variera kraftigt i extremfall eftersom man använder medianvärden.

Inlämnad: 2001-07-27 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1515 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 16 juli Fråga 2000/01:1515 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om klassmorfar Barn behöver goda vuxna förebilder för att växa upp till trygga människor. Skolan är här ett komplement till föräldrarnas insatser. Det är därför av största vikt att nedskärningarna i skolan upphör. Den moderna

Inlämnad: 2001-07-16 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1489 av Thalén Finné, Ewa (m)

den 3 juli Fråga 2000/01:1489 av Ewa Thalén Finné m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om åtgärder för mobbningsfri skolskjuts Tyvärr händer det alltför ofta att barn blir trakasserade av andra barn när de tar skolbussen till skolan. Inte sällan fortsätter dessa problem trots att rektor talar med berörda elever och

Inlämnad: 2001-07-03 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1393 av Schlaug, Birger (mp)

den 13 juni Fråga 2000/01:1393 av Birger Schlaug mp till statsrådet Ingegerd Wärnersson om solceller i skolorna I flera länder försöker man integrera skolans verksamhet med intresset för ny teknik på ett mycket praktiskt sätt. Det gäller främst inom energiområdet och främst solcellsutvecklingen. Sålunda finns det i

Inlämnad: 2001-06-13 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1350 av Fridén, Lennart (m)

den 1 juni Fråga 2000/01:1350 av Lennart Fridén m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om simundervisningen För någon vecka sedan redovisades i ännu en rapport den avtagande simkunnigheten bland svenska skolungdomar. Uppenbarligen förekommer det på många orter ingen simundervisning alls värd namnet. Störst är problemet

Inlämnad: 2001-06-06 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1337 av Sandlin-Hedman, Lena (s)

den 1 juni Fråga 2000/01:1337 av Lena Sandlin-Hedman s till statsrådet Ingegerd Wärnersson om friskolor Enligt skollagen 1985:1100 ska en fristående skola vara öppen för alla. I motsats till vad som gäller för en kommunal grundskola är dock en fristående skola inte skyldig att ta emot en elev, om mottagandet medför

Inlämnad: 2001-06-05 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)