Dokument & lagar (102 träffar)

Interpellation 2006/07:299 av Pålsson Ahlgren, Chatrine (kd)

den 6 februari Interpellation 2006/07:299 Arbetslinjen fullt ut av Chatrine Pålsson Ahlgren kd till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Alliansregeringen hävdar arbetslinjen mer än någon annan regering har gjort. Det är både bra och nödvändigt då arbete lägger grunden får vår generations och kommande generationers

Inlämnad: 2007-02-06 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:454 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 10 januari Fråga 2006/07:454 Uppföljning av felaktiga beslut inom socialtjänsten av Mikael Oscarsson kd till statsrådet Maria Larsson kd Det är angeläget att samhället i tid upptäcker de barn som lever under missförhållanden och ingriper för att ge barnen hjälp. Trots det utbyggda sociala nätverk Sverige har

Inlämnad: 2007-01-10 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2006/07:317 av Runegrund, Rosita (kd)

den 8 december Fråga 2006/07:317 Stöd till anhörigvård av Rosita Runegrund kd till statsrådet Maria Larsson kd Sedan början av 1990-talet har det skett stora nedskärningar av sjukvården och äldreomsorgen. För att kompensera detta har man successivt vältrat över vårdansvar på bland annat anhöriga, men utan att

Inlämnad: 2006-12-08 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2006/07:312 av Lindgren, Else-Marie (kd)

den 7 december Fråga 2006/07:312 Spelmissbruk av Else-Marie Lindgren kd till finansminister Anders Borg m För miljontals människor är spel ett oskyldigt och trivsamt avbrott i vardagen. Men spelet har även en baksida. Den består av ökade insatser, skulder och lögner för familjen och vännerna, det vill säga spelberoende.

Inlämnad: 2006-12-07 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:226 av Runegrund, Rosita (kd)

den 24 november Fråga 2006/07:226 Friskvård även för småföretagare av Rosita Runegrund kd till finansminister Anders Borg m Många företag höjer i dag effektiviteten i sin verksamhet genom att satsa på sina medarbetares hälsa. Ofta sker detta genom att ekonomiskt stimulera medarbetarna till att ägna sig åt hälsofrämjande

Inlämnad: 2006-11-24 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:133 av Gustafsson, Lars (kd)

den 13 november Fråga 2006/07:133 Kommuner och alkholmissbrukare av Lars Gustafsson kd till statsrådet Maria Larsson kd De halländska kommunerna är dåliga på att ge hjälp åt personer som är beroende av alkohol när det gäller personernas första kontakt med kommunen. Sig-Britt Arwidsson, ansvarig för missbruksfrågor

Inlämnad: 2006-11-13 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2005/06:1582 av Lindgren, Ulrik (kd)

den 11 maj Fråga 2005/06:1582 av Ulrik Lindgren kd till statsrådet Barbro Holmberg s Stöd till rörelsehindrade asylsökande Rörelsehindrade asylsökande har inte samma rättigheter som rörelsehindrade svenskar. De har inte tillgång till personlig assistent och de får mindre uppbackning för att klara vardagliga sysslor.

Inlämnad: 2006-05-11 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1464 av Lindström, Torsten (kd)

den 24 april Fråga 2005/06:1464 av Torsten Lindström kd till statsrådet Barbro Holmberg s Utvisning av konvertiter Många känner i dag maktlöshet och en djup misstro mot det svenska samhällets förmåga att på ett humant sätt hantera ansökningar om asyl. Till exempel fattar Migrationsverket beslut om att avvisa personer

Inlämnad: 2006-04-24 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1348 av Enochson, Annelie (kd)

den 31 mars Fråga 2005/06:1348 av Annelie Enochson kd till utrikesminister Carin Jämtin s Asyl till afghansk konvertit En kristen konvertit, Abdul Rahman, hotades tidigare i enlighet med islamska sharialagar av dödsstraff i afghansk domstol för att han konverterade till kristendomen för 16 år sedan. Han har nu dock

Inlämnad: 2006-03-31 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2005/06:714 av Davidson, Inger (kd)

den 22 december Fråga 2005/06:714 av Inger Davidson kd till statsrådet Barbro Holmberg s Etik vid Migrationsverket Genom medierna har det framkommit att personal vid Migrationsverket firat att en viss familj lämnat Sverige DN den 20 decemberDetta är inte det enda exemplet på att attityderna hos vissa anställda vid

Inlämnad: 2005-12-22 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2005/06:703 av Lindgren, Ulrik (kd)

den 21 december Fråga 2005/06:703 av Ulrik Lindgren kd till statsrådet Barbro Holmberg s Firande på Migrationsverket Enligt uppgifter i massmedierna firade tjänstemän på Migrationsverket i Solna, på kontorstid och i verkets lokaler, avvisningen av en asylsökande familj med ett svårt sjukt barn. Flera avvisningar

Inlämnad: 2005-12-21 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2005/06:702 av Larsson, Maria (kd)

den 21 december Fråga 2005/06:702 av Maria Larsson kd till statsrådet Barbro Holmberg s Migrationsverkets firande av avvisningar I Dagens Nyheter den 20 december berättas om hur handläggare på Migrationsverket i Solna firat att en familj med en svårt sjuk pojke avvisats till Ryssland. Tidningen berättar också att

Inlämnad: 2005-12-21 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2005/06:647 av Enochson, Annelie (kd)

den 15 december Fråga 2005/06:647 av Annelie Enochson kd till statsrådet Barbro Holmberg s Skydd för iranska konvertiter Den praxis som gäller för konvertiter från Iran som söker asyl i Sverige togs för nio år sedan. Då hade man enligt Iranexperten på Migrationsverket haft kontakt med den armeniska kyrkan och fått

Inlämnad: 2005-12-15 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2005/06:536 av Lindström, Torsten (kd)

den 2 december Fråga 2005/06:536 av Torsten Lindström kd till statsrådet Barbro Holmberg s Uppehållstillstånd för utländska studenter i högskolan Den som ska studera i Sverige under längre tid än tre månader måste ha ett uppehållstillstånd. Tillståndet ska vara klart och infört i passet före inresan i Sverige.

Inlämnad: 2005-12-02 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2159 av Brus, Sven (kd)

den 2 september Fråga 2004/05:2159 av Sven Brus kd till statsrådet Barbro Holmberg om anknytningsinvandring Enligt huvudregeln ska uppehållstillstånd på grund av anknytning beviljas före inresa till Sverige. Det finns dock undantag för den som har stark anknytning till en i Sverige bosatt person eller om det skäligen

Inlämnad: 2005-09-02 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1934 av Hägglund, Göran (kd)

den 22 juni Fråga 2004/05:1934 av Göran Hägglund kd till statsrådet Barbro Holmberg om ensamkommande flyktingbarn I Sveriges Radio den 22 juni kunde vi höra hur Ekots granskning visat att Migrationsverket förvarar ensamkommande flyktingbarn under lång tid i fängelseliknande förhållanden, trots att detta strider mot

Inlämnad: 2005-06-23 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1924 av Lindström, Torsten (kd)

den 21 juni Fråga 2004/05:1924 av Torsten Lindström kd till statsrådet Barbro Holmberg om avvisning av asylsökande barn En förståndshandikappad sjuårig pojke hotas av utvisning till Ryssland. Efter många om och men och en lång process i Sverige, då svenska myndigheter stred om kostnaden för skolgången, fick han till

Inlämnad: 2005-06-21 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1755 av Larsson, Maria (kd)

den 31 maj Fråga 2004/05:1755 av Maria Larsson kd till statsrådet Barbro Holmberg om besöksvisum I dag gäller Schengenavtalets regler för besöksvisum i Sverige. Den som söker besöksvisum måste bland annat ha pengar för uppehället och hemresan, en medicinsk reseförsäkring, en inbjudan från en referensperson samt ett

Inlämnad: 2005-05-31 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Interpellation 2004/05:580 av Runegrund, Rosita (kd)

den 11 maj Interpellation 2004/05:580 av Rosita Runegrund kd till statsrådet Barbro Holmberg om kvinnors skyddsbehov Personer som enligt utlänningslagen inte definieras som flyktingar men ändå är skyddsbehövande kan i dag få uppehållstillstånd i Sverige. Skyddsbehövande är enligt utlänningslagen till exempel en person

Inlämnad: 2005-05-11 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Interpellation 2004/05:468 av Brus, Sven (kd)

den 15 mars Interpellation 2004/05:468 av Sven Brus kd till statsrådet Barbro Holmberg om den svenska asylpolitiken Tilltron till den svenska regeringens asylpolitik är svag. Alltfler ifrågasätter såväl dess humanitet som rättssäkerhet. Regeringen visar upprepade prov på handlingsförlamning och okänslighet på detta

Inlämnad: 2005-03-15 Besvarare: Barbro Holmberg (S)