Dokument & lagar (13 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:2067 av Widman, Allan (fp)

den 28 augusti Fråga 2005/06:2067 av Allan Widman fp till försvarsminister Leni Björklund s Överföring av övertaliga Gripenflygplan till Baltikum Försvarsministern har i ett svar till mig på fråga 2005/06:624 om svensk patrullering över Baltikum med Jas Gripen i januari i år svarat att det är ett grundläggande

Inlämnad: 2006-08-28 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:2038 av Widman, Allan (fp)

den 18 augusti Fråga 2005/06:2038 av Allan Widman fp till försvarsminister Leni Björklund s Belöningsmedalj för internationella insatser Riksdagen beslutar på förslag av regeringen om varje internationell insats med svensk militär personal. För att belöna särskilt berömliga gärningar i samband med sådana internationella

Inlämnad: 2006-08-18 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:2028 av Widman, Allan (fp)

den 16 augusti Fråga 2005/06:2028 av Allan Widman fp till statsrådet Ulrica Messing s Helikopterverksamhet på Berga På 1990-talet byggdes en modern helikopterlandningsplats på Berga för försvarets behov. Riksdagen fattade senare beslut om att flytta helikopterverksamheten till Blekinge. Amf 1 har sedan etablerat

Inlämnad: 2006-08-16 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1857 av Widman, Allan (fp)

den 19 juni Fråga 2005/06:1857 av Allan Widman fp till försvarsminister Leni Björklund s Visbyklassen Den svenska flottan har sedan sextiotalet varit en lätt flotta med främst mindre stridsfartyg dimensionerade för bekämpning av sjömål i Östersjön. Detta har varit en verkningsfull del av Sveriges invasionsförsvar.

Inlämnad: 2006-06-19 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1856 av Widman, Allan (fp)

den 19 juni Fråga 2005/06:1856 av Allan Widman fp till försvarsminister Leni Björklund s Insatstider Om drygt ett och ett halvt år kommer Sverige för första gången att med förband ingå i EU:s snabbinsatsförmåga. Under förberedelserna inför detta har frågan om bristen på strategisk lufttransportkapacitet väckts

Inlämnad: 2006-06-19 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1765 av Widman, Allan (fp)

den 5 juni Fråga 2005/06:1765 av Allan Widman fp till statsminister Göran Persson s Besök av statsministern i Afghanistan Sedan mars månad i år har Sverige ansvar för ett så kallat PRT i Norra Afghanistan. Det svenska militära förbandet ska svara för återuppbyggnad och säkerhet i regionen runt Mazar-e-Sharif. Afghanistan

Inlämnad: 2006-06-05 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1480 av Widman, Allan (fp)

den 26 april Fråga 2005/06:1480 av Allan Widman fp till försvarsminister Leni Björklund s Tvångsmedel för svenska soldater utomlands Försvarsministern har på en fråga av mig om utlandsstyrkans överlämnande av gripna svarat: Ansvaret för att det i insatsen finns förmåga att hålla omhändertagna och frihetsberövade

Inlämnad: 2006-04-26 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1283 av Widman, Allan (fp)

den 23 mars Fråga 2005/06:1283 av Allan Widman fp till försvarsminister Leni Björklund s Utlandsstyrkans befogenheter att överlämna gripna Försvarsmakten genomför flera samtidiga internationella insatser runtomkring i världen. De senaste åren har det regelmässigt varit insatser med mycket små svenska styrkor och

Inlämnad: 2006-03-23 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1094 av Widman, Allan (fp)

den 24 februari Fråga 2005/06:1094 av Allan Widman fp till försvarsminister Leni Björklund s Strategiska transporter Regeringen bereder just nu frågan om strategiska transporter, bland annat med anledning av Sveriges deltagande i beredskapen för EU:s snabbinsatsstyrka den 1 januari 2008. Et av alternativen som diskuteras

Inlämnad: 2006-02-24 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:624 av Widman, Allan (fp)

den 14 december Fråga 2005/06:624 av Allan Widman fp till försvarsminister Leni Björklund s Patrullering över baltiska grannländer Försvarsministern har tidigare uttalat att det svenska Jas Gripen har förmåga att delta i internationella uppdrag gällande så kallad air policing övervakning och kontroll av luftrum.

Inlämnad: 2005-12-14 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:390 av Widman, Allan (fp)

den 17 november Fråga 2005/06:390 av Allan Widman fp till försvarsminister Leni Björklund s Haubitsar på avvägar Tidningsuppgifter gör gällande att försvarsmateriel som skulle ha avvecklats kan ha exporterats till annat land utan att saken dessförinnan prövats i stadgad ordning. Det gäller haubits 77 som FMV avhänt

Inlämnad: 2005-11-17 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:263 av Widman, Allan (fp)

den 28 oktober Fråga 2005/06:263 av Allan Widman fp till försvarsminister Leni Björklund s Säkerhets- och samverkansresursen i Malmö Regeringen har föreslagit riksdagen att avveckla militärdistriktsorganisationen. Förändringen innebär bland annat att Försvarsmaktens möjligheter till samverkan med civila myndigheter

Inlämnad: 2005-10-28 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:78 av Widman, Allan (fp)

den 5 oktober Fråga 2005/06:78 av Allan Widman fp till försvarsminister Leni Björklund s Straffbestämmelserna för totalförsvarsplikt År 2005 hotar Sverige fortfarande unga män som inte inställer sig till värnplikt med fängelse i upp till ett år. Om en vecka avgörs ett fall i Katrineholms tingsrätt där en person

Inlämnad: 2005-10-05 Besvarare: Leni Björklund (S)