Dokument & lagar (28 träffar)

Skriftlig fråga 2011/12:71 av Widman, Allan (FP)

den 26 oktober Fråga 2011/12:71 Sjökortens riktighet av Allan Widman FP till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Det är väl känt bland yrkes- och fritidsskeppare att svenska sjökort felar till följd av landhöjning och bytet av geodetiskt referenssystem till WGS 84. Därmed kan de ta hänsyn till dessa felkällor

Inlämnad: 2011-10-26 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1266 av Widman, Allan (fp)

den 29 maj Fråga 2006/07:1266 Arkivering av medborgarkommissionens källmaterial av Allan Widman fp till finansminister Anders Borg m 2005 års katastrofkommission har under ledning av hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt haft i uppdrag att bland annat utvärdera vårt samhälles förmåga att hantera de påfrestningar

Inlämnad: 2007-05-29 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2005/06:2067 av Widman, Allan (fp)

den 28 augusti Fråga 2005/06:2067 av Allan Widman fp till försvarsminister Leni Björklund s Överföring av övertaliga Gripenflygplan till Baltikum Försvarsministern har i ett svar till mig på fråga 2005/06:624 om svensk patrullering över Baltikum med Jas Gripen i januari i år svarat att det är ett grundläggande

Inlämnad: 2006-08-28 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:2038 av Widman, Allan (fp)

den 18 augusti Fråga 2005/06:2038 av Allan Widman fp till försvarsminister Leni Björklund s Belöningsmedalj för internationella insatser Riksdagen beslutar på förslag av regeringen om varje internationell insats med svensk militär personal. För att belöna särskilt berömliga gärningar i samband med sådana internationella

Inlämnad: 2006-08-18 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:2028 av Widman, Allan (fp)

den 16 augusti Fråga 2005/06:2028 av Allan Widman fp till statsrådet Ulrica Messing s Helikopterverksamhet på Berga På 1990-talet byggdes en modern helikopterlandningsplats på Berga för försvarets behov. Riksdagen fattade senare beslut om att flytta helikopterverksamheten till Blekinge. Amf 1 har sedan etablerat

Inlämnad: 2006-08-16 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1857 av Widman, Allan (fp)

den 19 juni Fråga 2005/06:1857 av Allan Widman fp till försvarsminister Leni Björklund s Visbyklassen Den svenska flottan har sedan sextiotalet varit en lätt flotta med främst mindre stridsfartyg dimensionerade för bekämpning av sjömål i Östersjön. Detta har varit en verkningsfull del av Sveriges invasionsförsvar.

Inlämnad: 2006-06-19 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1856 av Widman, Allan (fp)

den 19 juni Fråga 2005/06:1856 av Allan Widman fp till försvarsminister Leni Björklund s Insatstider Om drygt ett och ett halvt år kommer Sverige för första gången att med förband ingå i EU:s snabbinsatsförmåga. Under förberedelserna inför detta har frågan om bristen på strategisk lufttransportkapacitet väckts

Inlämnad: 2006-06-19 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1765 av Widman, Allan (fp)

den 5 juni Fråga 2005/06:1765 av Allan Widman fp till statsminister Göran Persson s Besök av statsministern i Afghanistan Sedan mars månad i år har Sverige ansvar för ett så kallat PRT i Norra Afghanistan. Det svenska militära förbandet ska svara för återuppbyggnad och säkerhet i regionen runt Mazar-e-Sharif. Afghanistan

Inlämnad: 2006-06-05 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1480 av Widman, Allan (fp)

den 26 april Fråga 2005/06:1480 av Allan Widman fp till försvarsminister Leni Björklund s Tvångsmedel för svenska soldater utomlands Försvarsministern har på en fråga av mig om utlandsstyrkans överlämnande av gripna svarat: Ansvaret för att det i insatsen finns förmåga att hålla omhändertagna och frihetsberövade

Inlämnad: 2006-04-26 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1283 av Widman, Allan (fp)

den 23 mars Fråga 2005/06:1283 av Allan Widman fp till försvarsminister Leni Björklund s Utlandsstyrkans befogenheter att överlämna gripna Försvarsmakten genomför flera samtidiga internationella insatser runtomkring i världen. De senaste åren har det regelmässigt varit insatser med mycket små svenska styrkor och

Inlämnad: 2006-03-23 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1094 av Widman, Allan (fp)

den 24 februari Fråga 2005/06:1094 av Allan Widman fp till försvarsminister Leni Björklund s Strategiska transporter Regeringen bereder just nu frågan om strategiska transporter, bland annat med anledning av Sveriges deltagande i beredskapen för EU:s snabbinsatsstyrka den 1 januari 2008. Et av alternativen som diskuteras

Inlämnad: 2006-02-24 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:624 av Widman, Allan (fp)

den 14 december Fråga 2005/06:624 av Allan Widman fp till försvarsminister Leni Björklund s Patrullering över baltiska grannländer Försvarsministern har tidigare uttalat att det svenska Jas Gripen har förmåga att delta i internationella uppdrag gällande så kallad air policing övervakning och kontroll av luftrum.

Inlämnad: 2005-12-14 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:390 av Widman, Allan (fp)

den 17 november Fråga 2005/06:390 av Allan Widman fp till försvarsminister Leni Björklund s Haubitsar på avvägar Tidningsuppgifter gör gällande att försvarsmateriel som skulle ha avvecklats kan ha exporterats till annat land utan att saken dessförinnan prövats i stadgad ordning. Det gäller haubits 77 som FMV avhänt

Inlämnad: 2005-11-17 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:263 av Widman, Allan (fp)

den 28 oktober Fråga 2005/06:263 av Allan Widman fp till försvarsminister Leni Björklund s Säkerhets- och samverkansresursen i Malmö Regeringen har föreslagit riksdagen att avveckla militärdistriktsorganisationen. Förändringen innebär bland annat att Försvarsmaktens möjligheter till samverkan med civila myndigheter

Inlämnad: 2005-10-28 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:78 av Widman, Allan (fp)

den 5 oktober Fråga 2005/06:78 av Allan Widman fp till försvarsminister Leni Björklund s Straffbestämmelserna för totalförsvarsplikt År 2005 hotar Sverige fortfarande unga män som inte inställer sig till värnplikt med fängelse i upp till ett år. Om en vecka avgörs ett fall i Katrineholms tingsrätt där en person

Inlämnad: 2005-10-05 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2155 av Widman, Allan (fp)

den 1 september Fråga 2004/05:2155 av Allan Widman fp till försvarsminister Leni Björklund om icke-spridningsavtalet Sverige har bland annat genom uttalanden av regeringen verkat mot spridning och för nedrustning av massförstörelsevapen. Icke-spridningsavtalet NPT innehåller skyldigheter också för de erkända kärnvapenmakterna

Inlämnad: 2005-09-01 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2119 av Widman, Allan (fp)

den 22 augusti Fråga 2004/05:2119 av Allan Widman fp till försvarsminister Leni Björklund om anmälningsplikt inom Försvarsmakten Fortfarande är övergrepp och trakasserier av värnpliktiga, kvinnor och sexuella minoriteter vanliga inom Försvarsmakten. Det framstår som uppenbart att många av de ärenden som handläggs inom

Inlämnad: 2005-08-22 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1359 av Widman , Allan (fp)

den 5 april Fråga 2004/05:1359 av Allan Widman fp till försvarsminister Leni Björklund om ÖB:s uttalande Vid ett seminarium i går gjorde ÖB följande uttalande i samband med sitt anförande: Eventuella framtida yttre militära hot av mer omfattande slag kommer därför knappast att kunna hanteras rent nationellt därtill

Inlämnad: 2005-04-05 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:805 av Widman, Allan (fp)

den 27 januari Fråga 2004/05:805 av Allan Widman fp till försvarsminister Leni Björklund om kostnadsökningar för Sveriges deltagande i Liberia I förra årets proposition angående svenskt deltagande i Förenta Nationernas mission i Liberia bedömde regeringen kostnaderna för det svenska bidraget om ett skyttekompani jämte

Inlämnad: 2005-01-27 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:216 av Widman, Allan (fp)

den 25 oktober Fråga 2004/05:216 av Allan Widman fp till försvarsminister Leni Björklund om verksamheten vid Försvarets radioanstalt Uppgifter i massmedierna gör gällande att Försvarets radionstalt FRAi konkurrens med privata företag, utför tjänster gällande IT-säkerhet åt det enskilda näringslivet. I myndighetens

Inlämnad: 2004-10-25 Besvarare: Leni Björklund (S)

Paginering