Dokument & lagar (151 träffar)

Skriftlig fråga 2014/15:466 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2014/15:466 Lärande för hållbar utveckling av Betty Malmberg M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP I internationella sammanhang framställs Sverige ofta som en förebild då det gäller lärande för hållbar utveckling ESDDetta beror med stor sannolikhet på att inriktningen mot lärande för hållbar utveckling sedan

Inlämnad: 2015-04-27 Besvarare: Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:466 av Betty Malmberg (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:441 av Lena Hallengren (S)

Fråga 2014/15:441 Skolverkets befogenheter gällande ANDT-material av Lena Hallengren S till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Sverige har en samlad strategi för alkohol-narkotika-dopning- och tobak ANDT som bygger på ett långsiktigt och förebyggande arbete. I detta arbete bör skolan ha en central roll. Alla elever

Inlämnad: 2015-04-17 Besvarare: Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:441 av Lena Hallengren (S) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:461 av Edward Riedl (M)

Fråga 2014/15:461 Utbildningsministerns nyttjande av regeringsplanet av Edward Riedl M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Enligt uppgift ska statsrådet Gustav Fridolin MP den 11 december 2014 ha nyttjat regeringsplanet för att ta sig mellan Arlanda och Bromma flygplats. Bilvägen mellan dessa två flygplatser är

Inlämnad: 2015-04-16 Besvarare: Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:461 av Edward Riedl (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:436 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2014/15:436 EU:s importtullar på bioetanol av Lars Hjälmered M till Finansminister Magdalena Andersson S Industrin i Sverige arbetar med långsiktig hållbarhet. Ett led i detta är att minska beroendet av importerade fossila råvaror som olja och gas. Det finns exempelvis stora möjligheter i att ersätta de fossila

Inlämnad: 2015-04-16 Besvarare: Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2014/15:436 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:431 av Gunilla Nordgren (M)

Fråga 2014/15:431 Beslut om en skola ska genomföra de frivilliga nationella proven av Gunilla Nordgren M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Under frågestunden den 16 april ställde jag en fråga till utbildningsminister Gustav Fridolin som bland annat gällde huruvida uppgifter i massmedierna nyligen om att Lärarförbundets

Inlämnad: 2015-04-16 Besvarare: Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:431 av Gunilla Nordgren (M) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:423 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2014/15:423 Besöksnäringen av Betty Malmberg M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Besöksnäringen är av stor betydelse för Sverige och ger årligen exportvärden på drygt 110 miljarder kronor. I regeringsförklaringen uttalade statsministern att regeringen skulle satsa på svensk turism för att öka

Inlämnad: 2015-04-14 Besvarare: Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2014/15:423 av Betty Malmberg (M) (pdf, 65 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:367 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2014/15:367 Vattenfall och vindkraft av Sofia Arkelsten M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Den 28 april 2014 rapporterade Sveriges Radios  Ekot att Miljöpartiet föreslår att Vattenfall fram till år 2030 bygger vindkraftverk som ger 20 terawattimmar, hälften på land, hälften till havs. Ekot rapporterade

Inlämnad: 2015-03-27 Besvarare: Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2014/15:367 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:366 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fråga 2014/15:366 Vattenfall AB:s brunkolsverksamhet av Jesper Skalberg Karlsson M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Vattenfall AB är ett energiföretag som är helägt av den svenska staten. Företaget producerar elektricitet, levererar fjärrvärme och äger elnät. Verksamheten i Sverige utgörs till stor

Inlämnad: 2015-03-27 Besvarare: Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2014/15:366 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:339 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2014/15:339 Studie- och yrkesvägledning genom hela utbildningskedjan av Betty Malmberg M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP En god samverkan mellan skola och arbetsliv är en nyckel för framtiden. På detta område fordras förbättringar genom hela utbildningssystemet, ända från förskolan. Vi behöver en samlad

Inlämnad: 2015-03-23 Besvarare: Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:339 av Betty Malmberg (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:337 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Fråga 2014/15:337 Statens skolverk av Camilla Waltersson Grönvall M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Regleringsbrev är benämningen på de regeringsbeslut som utfärdas varje år för att styra varje myndighets verksamhet. Regleringsbrevet gäller för ett visst budgetår och innehåller regeringens mål- och resultatkrav

Inlämnad: 2015-03-20 Besvarare: Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:337 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:319 av Hillevi Larsson (S)

Fråga 2014/15:319 Internationella förskolor av Hillevi Larsson S till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP I dag tolkas regelverket gällande internationella förskolor olika av juristerna i olika kommuner. Det finns tyvärr en oklarhet om det enligt gällande regler är möjligt att över huvud taget erbjuda internationella

Inlämnad: 2015-03-17 Besvarare: Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:319 av Hillevi Larsson (S) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:318 av Katarina Brännström (M)

Fråga 2014/15:318 Äldre företagare av Katarina Brännström M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Men jag tror att det är precis tvärtom. Flera av de här företagen som är medelstora, som har äldre ägare, är lite rädda för att gå på export därför att de inte kan språket så bra. De kanske inte har så bra

Inlämnad: 2015-03-17 Besvarare: Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2014/15:318 av Katarina Brännström (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:317 av Lars Eriksson (S)

Fråga 2014/15:317 Ryskt kärnbränsle som säkerhetspolitisk fråga av Lars Eriksson S till Försvarsminister Peter Hultqvist S Under många år har Ukraina fått bränsle till sina kärnkraftverk enbart från Ryssland. Men vid årsskiftet blev det klart att Västeråsfabriken Westinghouse nu kommer att börja leverera bränsle till

Inlämnad: 2015-03-17 Besvarare: Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2014/15:317 av Lars Eriksson (S) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:316 av Maria Plass (M)

Fråga 2014/15:316 Utbildning mot terrorism och radikalisering av Maria Plass M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Den terrorism och den ökade radikalisering i vår närhet som vi nu ser är oacceptabel och kräver tydliga åtgärder. Sverige kan inte blunda eller vara naivt inför denna utveckling. Arbetet för att förebygga

Inlämnad: 2015-03-16 Besvarare: Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:316 av Maria Plass (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:299 av Lars Eriksson (S)

Fråga 2014/15:299 Vattenfall och ryskt kärnbränsle av Lars Eriksson S till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S EU har en energisäkerhetsstrategi i vilken det framgår att kärnsäkerhet är en absolut prioritet för EU. Där står att EU bör förbli en pionjär och arkitekt för kärnsäkerhet på internationell nivå.

Inlämnad: 2015-03-12 Besvarare: Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2014/15:299 av Lars Eriksson (S) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:298 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2014/15:298 Nya ägardirektiv för Vattenfall AB av Lars Hjälmered M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Inför valet 2014 gavs besked från regeringens partier att man ville ta fram och ge det statliga bolaget Vattenfall AB nya ägardirektiv. Under hösten 2014 tillsattes en statsrådsgrupp innehållande

Inlämnad: 2015-03-12 Besvarare: Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2014/15:298 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:297 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2014/15:297 Försäljning av Vattenfall AB:s tyska kolverksamhet av Lars Hjälmered M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Vattenfall AB har delat sin verksamhet i en nordisk och en europeisk del. Företaget genomför just nu en översyn av den europiska delen. Det diskuteras om en eventuell försäljning

Inlämnad: 2015-03-12 Besvarare: Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2014/15:297 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:291 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2014/15:291 Götaälvsbrons inverkan på näringslivet och Vänersjöfarten av Sten Bergheden M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Beslut har tagits av Göteborgs stad att bygga en ny bro över Göta älv. Bron planeras till 13 meter i höjd den befintliga bron är 19 meter hög. Den befintliga bron ska ersättas

Inlämnad: 2015-03-11 Besvarare: Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2014/15:291 av Sten Bergheden (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:255 av Christer Nylander (FP)

Fråga 2014/15:255 Ökat våld i skolan av Christer Nylander FP till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Varje dag. Varje dag, alltså, varje gång jag går ut i korridoren på rasten eller så ser jag någon som blir sparkad eller så. Det händer varje dag så man blir van vid det, säger hon.Orden kommer från Persia som är elevskyddsombud

Inlämnad: 2015-02-23 Besvarare: Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:255 av Christer Nylander (FP) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:263 av Katarina Brännström (M)

Fråga 2014/15:263 Att förbjuda skolor att införa betyg i åk 4 av Katarina Brännström M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Enligt överenskommelsen mellan regeringen och alliansen om ett försök att betyg kan införas i årskurs 4 i ett hundratal skolor runt om i landet kan enskilda skolor ansöka om detta. I Växjö

Inlämnad: 2015-02-20 Besvarare: Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:263 av Katarina Brännström (M) (pdf, 79 kB)