Dokument & lagar (84 träffar)

Skriftlig fråga 2018/19:41 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2018/19:41 En ny viltmyndighet av Åsa Coenraads M till Statsrådet Jennie Nilsson S Frågan om en samlad myndighet för jakt- och viltvårdsfrågor har diskuterats under många år, då frågorna i dag är spridda mellan flera myndigheter och varken jakten eller viltvården får den samlade huvudman de borde ha. I den tidigare

Inlämnad: 2019-01-28 Svarsdatum: 2019-02-06 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2018/19:41 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:40 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2018/19:40 Livsmedelsförsörjning och krisberedskap av Betty Malmberg M till Statsrådet Jennie Nilsson S Sverige har tidigare varit ett land som i stort sett har varit självförsörjande på jordbruksprodukter. Dock visar statistik från SCB att situationen i dag är en annan. Trenden är även tydligt nedåtgående sedan

Inlämnad: 2019-01-25 Svarsdatum: 2019-02-06 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2018/19:40 av Betty Malmberg (M) (pdf, 106 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:16 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2018/19:16 Vargstammen av Sten Bergheden M till Statsrådet Jennie Nilsson S Sveriges riksdag har tagit beslut om att ställa sig bakom en vargstam på 170270 vargar, men i dag är vargstammen betydligt större, vilket skapar enorma problem för landsbygden. Dessutom är vargstammen begränsad till Mellansverige, vilket

Inlämnad: 2019-01-23 Svarsdatum: 2019-01-30 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2018/19:16 av Sten Bergheden (M) (pdf, 83 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:15 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2018/19:15 Godkännande av vapen av Sten Bergheden M till Statsrådet Jennie Nilsson S Naturvårdsverkets uppgift är att i vapenfrågor avgöra om ett jaktmedel kan avliva ett vilt på ett sätt som inte utsätter viltet för onödigt lidande. Naturvårdsverket ska också bland annat bedöma om det går att jaga på ett säkert

Inlämnad: 2019-01-23 Svarsdatum: 2019-01-30 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2018/19:15 av Sten Bergheden (M) (pdf, 74 kB)