Dokument & lagar (2 979 träffar)

Skriftlig fråga 2019/20:1888 av Alexandra Anstrell (M)

Fråga 2019/20:1888 Tillgången till veterinärvård av Alexandra Anstrell M till Statsrådet Jennie Nilsson S Väntan på en veterinär kan bli lång i delar av Sverige. Bristen på distriktsveterinärer gör det svårt att upprätthålla jourberedskapen, särskilt i glesbygden. Redan för över ett år sedan konstaterade branschorganisationen

Inlämnad: 2020-07-30 Svarsdatum: 2020-08-18 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1888 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1830 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Fråga 2019/20:1830 Landsbygdens näringsidkare under coronakrisen av Marléne Lund Kopparklint M till Statsrådet Jennie Nilsson S En av Värmlands äldsta lanthandlare, som ligger nära den norska gränsen, tvingas nu att stänga under coronakrisen. Detta då Systembolaget helt plötsligt meddelat dem att det svenska kundunderlaget

Inlämnad: 2020-07-16 Svarsdatum: 2020-08-18 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1830 av Marléne Lund Kopparklint (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1812 av Johan Hultberg (M)

Fråga 2019/20:1812 Åtgärder mot laxdöden av Johan Hultberg M till Statsrådet Jennie Nilsson S Under senare år har det kommit rapporter från olika delar av Europa om att vildlax som fångats haft svampinfektion orsakade av en sjukdom som getts namnet red skin disease. Också i svenska vattendrag har lax med denna sjukdom

Inlämnad: 2020-07-13 Svarsdatum: 2020-07-28 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1812 av Johan Hultberg (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1804 av Per Åsling (C)

Fråga 2019/20:1804 Den sammanhållna landsbygdspolitiken av Per Åsling C till Statsrådet Jennie Nilsson S För drygt två år sedan fattade riksdagen beslut om regeringens proposition 2017/18:179 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder för ett Sverige som håller ihop I propositionen föreslog regeringen en aktiv,

Inlämnad: 2020-07-14 Svarsdatum: 2020-07-28 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1804 av Per Åsling (C) (pdf, 109 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1803 av Stina Larsson (C)

Fråga 2019/20:1803 Livsmedelsverkets höjda avgifter av Stina Larsson C till Statsrådet Jennie Nilsson S Nu har det gått ungefär ett halvår sedan avgifterna för livsmedelskontroll höjdes avsevärt. Tyvärr ser jag nu hur småskaliga livsmedelsproducenter drabbats eftersom avgiften blir en förhållandevis stor del av den totala

Inlämnad: 2020-07-14 Svarsdatum: 2020-07-23 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1803 av Stina Larsson (C) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1777 av Lars Beckman (M)

Fråga 2019/20:1777 Livsmedelsverkets tillsynsavgifter av Lars Beckman M till Statsrådet Jennie Nilsson S Livsmedelsverket har höjt sina avgifter för tillsyn kraftigt, vilket slår hårt mot små lokala matproducenter. En företagare i Järvsö höll på att ramla av stolen när hon öppnade den senaste räkningen och såg att avgiften

Inlämnad: 2020-07-08 Svarsdatum: 2020-07-23 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1777 av Lars Beckman (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1729 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2019/20:1729 Den nya viltmyndigheten av Sten Bergheden M till Statsrådet Jennie Nilsson S Riksdagen har riktat ett tillkännagivande till regeringen 2014/15:MJU9 om att det ska inrättas en jakt- och viltmyndighet för att på ett ännu tydligare sätt kunna jobba med dessa frågor. Det har nu gått en mycket lång tid sedan

Inlämnad: 2020-07-03 Svarsdatum: 2020-07-17 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1729 av Sten Bergheden (M) (pdf, 83 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1723 av Ann-Sofie Alm (M)

Fråga 2019/20:1723 Åtgärder mot den afrikanska svinpesten av Ann-Sofie Alm M till Statsrådet Jennie Nilsson S Länsstyrelserna har just nu en pågående informationskampanj om åtgärder mot afrikansk svinpest. Bland annat uppmanas människor att inte ta med gris- eller svinkött från länder där svinpest förekommer och att inte slänga

Inlämnad: 2020-07-02 Svarsdatum: 2020-07-17 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1723 av Ann-Sofie Alm (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1690 av Sara Gille (SD)

Fråga 2019/20:1690 Märkning av matvaror med hög salthalt av Sara Gille SD till Statsrådet Jennie Nilsson S De flesta av oss tror att vi får i oss en normal mängd salt. Livsmedelverket rekommenderar ett och ett halvt gram salt per dag. Men vi får i oss större mängder än så, och det är inte det salt vi själv använder när

Inlämnad: 2020-06-26 Svarsdatum: 2020-07-13 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1690 av Sara Gille (SD) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1686 av Sara Gille (SD)

Fråga 2019/20:1686 Palmolja i livsmedel av Sara Gille SD till Statsrådet Jennie Nilsson S Trots att palmolja inte är bra för varken människan eller miljön så förekommer det fortfarande i en stor del av våra livsmedel. Palmoljan innehåller ett flertal cancerframkallande ämnen men anses ändå vara en av världens viktigaste

Inlämnad: 2020-06-26 Svarsdatum: 2020-07-13 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1686 av Sara Gille (SD) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1619 av Sara Gille (SD)

Fråga 2019/20:1619 Minskad befolkning i Norrlands inland av Sara Gille SD till Statsrådet Jennie Nilsson S Enligt Region Västerbottens mätningar har personer som bor i Västerbottens inland generellt en sämre hälsa än de som bor längs kusten. Det kan bero på att den yngre befolkningen ofta flyttar till städerna, vilket

Inlämnad: 2020-06-16 Svarsdatum: 2020-06-24 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1619 av Sara Gille (SD) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1594 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2019/20:1594 Koldioxidbedövning vid slakt av Markus Wiechel SD till Statsrådet Jennie Nilsson S Enligt djurskyddslagen 2018:1192 ska djur skonas från onödigt obehag och lidande såväl under slakt som under djurets liv. Svensk djurskyddslagstiftning är i många fall i framkant, ur ett globalt perspektiv, vilket också

Inlämnad: 2020-06-15 Svarsdatum: 2020-06-24 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1594 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1580 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2019/20:1580 Bristen på veterinärer av Betty Malmberg M till Statsrådet Jennie Nilsson S Bristen på veterinärer är stor och brukar dessvärre bli ännu större sommartid. Enligt en artikel i Veterinärmagazinet den 26 februari var det 117 EU-medborgare som förra året ansökte om tillstånd för tillfällig yrkesutövning

Inlämnad: 2020-06-12 Svarsdatum: 2020-06-24 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1580 av Betty Malmberg (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1579 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2019/20:1579 Frysning av våtmarksstöd av Betty Malmberg M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål handlar om Myllrande våtmarker. Våtmarker kan ha stor betydelse för att bland annat motverka övergödning av hav och sjöar men också som vattenreserv i landskapet. Den senaste

Inlämnad: 2020-06-12 Svarsdatum: 2020-06-24 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1579 av Betty Malmberg (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1578 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2019/20:1578 EU:s mål för växtskydd av Betty Malmberg M till Statsrådet Jennie Nilsson S I Sverige har lantbrukare sedan många år haft en ansvarsfull hantering och användning av växtskyddsmedel. Med tanke på målen i EU:s strategi Farm to Fork, som säger att användningen av och risken med kemiska bekämpningsmedel

Inlämnad: 2020-06-12 Svarsdatum: 2020-06-24 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1578 av Betty Malmberg (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1561 av Alexandra Anstrell (M)

Fråga 2019/20:1561 Beredskapslager för livsmedel av Alexandra Anstrell M till Statsrådet Jennie Nilsson S Lagerhållning av livsmedel utgjorde en stor del av den svenska beredskapen. Det yttersta ansvaret för att tillgodose livsmedelsförsörjning på lokal nivå åligger kommunerna. Sverige har i dag ingen nationell lagring

Inlämnad: 2020-06-11 Svarsdatum: 2020-06-24 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1561 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 88 kB)

Interpellation 2019/20:427 av Ann-Sofie Alm (M)

Interpellation 2019/20:427 Sveriges lantbruksstrategi av Ann-Sofie Alm M till Statsrådet Jennie Nilsson S Vi är många som värnar det svenska lant- och skogsbruket, och det av många orsaker. Vår svenska livsmedelsproduktion är kritiskt viktig i många avseenden. Svenska bönder har under mycket lång tid arbetat idogt med

Inlämnad: 2020-06-10 Svarsdatum: 2020-08-20 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Interpellation 2019/20:427 av Ann-Sofie Alm (M) (pdf, 86 kB)

Interpellation 2019/20:423 av Johan Hultberg (M)

Interpellation 2019/20:423 Coronakrisens effekter på yrkesfisket av Johan Hultberg M till Statsrådet Jennie Nilsson S Coronakrisen slår hårt mot svenska jobb och företag. Så också mot yrkesfisket. Särskilt har kräftfisket drabbats hårt när både exporten och den inhemska efterfrågan har rasat. Det har givetvis gjort att

Inlämnad: 2020-06-09 Svarsdatum: 2020-08-20 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Interpellation 2019/20:423 av Johan Hultberg (M) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1538 av Lars Mejern Larsson (S)

Fråga 2019/20:1538 Investeringsstöd inom jordbruket av Lars Mejern Larsson S till Statsrådet Jennie Nilsson S Coronapandemin har ritat om kartan för investeringar och utmaningar. Samtidigt finns det verksamhet som fortfarande är i gång som vanligt och måste fungera även framöver. En av dem är livsmedelsindustrin. Inom

Inlämnad: 2020-06-09 Svarsdatum: 2020-06-17 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1538 av Lars Mejern Larsson (S) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1533 av Lars Mejern Larsson (S)

Fråga 2019/20:1533 Småskalig slakt av Lars Mejern Larsson S till Statsrådet Jennie Nilsson S För oss socialdemokrater är det viktigt att det ska vara möjligt för varje människa att kunna bo, leva och verka i alla delar av landet. En av våra viktigaste uppgifter är att föra en politik som håller ihop landet och som bidrar

Inlämnad: 2020-06-09 Svarsdatum: 2020-06-17 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1533 av Lars Mejern Larsson (S) (pdf, 86 kB)