Dokument & lagar (2 991 träffar)

Interpellation 2020/21:16 av Magnus Oscarsson (KD)

Interpellation 2020/21:16 Sillfisket i Sverige av Magnus Oscarsson KD till Statsrådet Jennie Nilsson S Förhandlingsparterna EU, Ryssland och Norge har ännu inte kommit fram till en uppgörelse om fiskekvoter och förvaltningsplaner i enlighet med den vetenskapliga rådgivningen för sill och makrill. Ett tydligt resultat

Inlämnad: 2020-09-17 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Interpellation 2020/21:16 av Magnus Oscarsson (KD) (pdf, 101 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:75 av Mikael Larsson (C)

Fråga 2020/21:75 Överklagande av beslut om skyddsjakt på varg av Mikael Larsson C till Statsrådet Jennie Nilsson S Länsstyrelsen har i Halland beslutat om skyddsjakt på varg i delar av Kungsbacka och Varbergs kommuner. För ett tag sedan beviljade också Länsstyrelsen i Jönköpings län skyddsjakt på varg. Båda besluten har

Inlämnad: 2020-09-17 Svarsdatum: 2020-09-30 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2020/21:75 av Mikael Larsson (C) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:74 av Alexandra Anstrell (M)

Fråga 2020/21:74 Handel med sälprodukter av Alexandra Anstrell M till Statsrådet Anna Hallberg S I näringsutskottets betänkande 2019/20:NU15 bifölls motion 2019/20:1362, där beslutet även i riksdagen också bifölls. Det handlar om att Sverige bör driva frågan att få ett handelstillstånd i EU för handel med sälprodukter

Inlämnad: 2020-09-17 Svarsdatum: 2020-09-30 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2020/21:74 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:69 av Magnus Oscarsson (KD)

Fråga 2020/21:69 Skydd av strategiskt viktiga anläggningar för en trygg livsmedelsförsörjning av Magnus Oscarsson KD till Statsrådet Jennie Nilsson S Runt om i landet beräknas omkring 3050 större livsmedelsanläggningar spela en avgörande roll för att den nationella livsmedelsförsörjningen ska kunna säkerställas i normalläge,

Inlämnad: 2020-09-17 Svarsdatum: 2020-09-30 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2020/21:69 av Magnus Oscarsson (KD) (pdf, 102 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:19 av Mikael Larsson (C)

Fråga 2020/21:19 Effektivare skyddsjakt på varg av Mikael Larsson C till Statsrådet Jennie Nilsson S På flera håll i både Jönköping, Halland och Sjuhärad har varg synts till den senaste tiden. För bara någon vecka sedan revs flera får hos en lantbrukare i Veddige i Hallands län. Varg är inte till vardags vanliga i dessa

Inlämnad: 2020-09-09 Svarsdatum: 2020-09-16 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2020/21:19 av Mikael Larsson (C) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:2136 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2019/20:2136 Krav på ursprungsmärkning hos restauranger av Markus Wiechel SD till Statsrådet Jennie Nilsson S I många avseenden är Sverige ett föredöme avseende såväl konsumenträtt som djurvälfärd. Som konsumenter är vi vana vid att kunna ta reda på såväl innehåll som bakgrund för den mat vi köper i butiken. Kött,

Inlämnad: 2020-09-04 Svarsdatum: 2020-09-16 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:2136 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:2085 av Lotta Olsson (M)

Fråga 2019/20:2085 Kompetensförsörjning till de gröna näringarna av Lotta Olsson M till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Sverige har en livsmedelsproduktion som är en av världens mest effektiva, men också en av de mest djurvänliga och miljömässigt bästa. Vi har en god djurhållning och stränga djurskyddslagar. Vi

Inlämnad: 2020-08-31 Svarsdatum: 2020-09-09 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:2085 av Lotta Olsson (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:2073 av Jessika Roswall (M)

Fråga 2019/20:2073 Skarvens tillväxt i Östersjön av Jessika Roswall M till Statsrådet Jennie Nilsson S Återigen kan vi i medierna läsa om såväl yrkesfiskarnas som fritidsfiskarnas oro för fiskbeståndet. Ett stort problem som uppmärksammats ett antal gånger är skarven. EU-kommissionen har öppnat för en mer generös tolkning

Inlämnad: 2020-08-28 Svarsdatum: 2020-09-11 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:2073 av Jessika Roswall (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:2056 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2019/20:2056 Tjuvfiske av ål av Betty Malmberg M till Statsrådet Jennie Nilsson S Sedan år 2007 krävs en särskild yrkesfiskelicens för att få fånga den rödlistade ålen. Även om mörkertalet för tjuvfiske av ål säkerligen är stort kan vi också konstatera att en ökande grad av tjuvfiske avslöjas. Enligt uppgift tog

Inlämnad: 2020-08-27 Svarsdatum: 2020-09-11 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:2056 av Betty Malmberg (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:2050 av Helena Lindahl (C)

Fråga 2019/20:2050 Branden i Älvsbyn av Helena Lindahl C till Näringsminister Ibrahim Baylan S Branden hos Polarbröd är ett otroligt sorgligt landsbygdstrauma. Ägarna till fabriken har som ambition att bygga upp denna på nytt men innan det är gjort så riskerar tomrummet efter fabriken att påverka hela Älvsbyn högst påtagligt.

Inlämnad: 2020-08-25 Svarsdatum: 2020-09-10 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:2050 av Helena Lindahl (C) (pdf, 84 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:2012 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2019/20:2012 Förslag för landsbygden av Betty Malmberg M till Statsrådet Jennie Nilsson S För tre år sedan lämnade den parlamentariska Landsbygdskommittén in sin slutrapport till regeringen. Rapporten innehöll 75 förslag om alltifrån företagande och infrastruktur till förenklat byggande i strandnära lägen. Nyligen

Inlämnad: 2020-08-21 Svarsdatum: 2020-09-07 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:2012 av Betty Malmberg (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1976 av Nina Lundström (L)

Fråga 2019/20:1976 Åtgärder för ett hållbart fiskbestånd i Östersjön av Nina Lundström L till Statsrådet Jennie Nilsson S Utgångspunkten för fiskepolitiken är att säkerställa att vi har långsiktigt hållbara bestånd. För detta krävs bedömningar som grundas på vetenskapliga underlag. Ett hållbart fiske handlar om hela ekosystemet.

Inlämnad: 2020-08-18 Svarsdatum: 2020-09-02 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1976 av Nina Lundström (L) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1888 av Alexandra Anstrell (M)

Fråga 2019/20:1888 Tillgången till veterinärvård av Alexandra Anstrell M till Statsrådet Jennie Nilsson S Väntan på en veterinär kan bli lång i delar av Sverige. Bristen på distriktsveterinärer gör det svårt att upprätthålla jourberedskapen, särskilt i glesbygden. Redan för över ett år sedan konstaterade branschorganisationen

Inlämnad: 2020-07-30 Svarsdatum: 2020-08-18 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1888 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1830 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Fråga 2019/20:1830 Landsbygdens näringsidkare under coronakrisen av Marléne Lund Kopparklint M till Statsrådet Jennie Nilsson S En av Värmlands äldsta lanthandlare, som ligger nära den norska gränsen, tvingas nu att stänga under coronakrisen. Detta då Systembolaget helt plötsligt meddelat dem att det svenska kundunderlaget

Inlämnad: 2020-07-16 Svarsdatum: 2020-08-18 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1830 av Marléne Lund Kopparklint (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1812 av Johan Hultberg (M)

Fråga 2019/20:1812 Åtgärder mot laxdöden av Johan Hultberg M till Statsrådet Jennie Nilsson S Under senare år har det kommit rapporter från olika delar av Europa om att vildlax som fångats haft svampinfektion orsakade av en sjukdom som getts namnet red skin disease. Också i svenska vattendrag har lax med denna sjukdom

Inlämnad: 2020-07-13 Svarsdatum: 2020-07-28 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1812 av Johan Hultberg (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1804 av Per Åsling (C)

Fråga 2019/20:1804 Den sammanhållna landsbygdspolitiken av Per Åsling C till Statsrådet Jennie Nilsson S För drygt två år sedan fattade riksdagen beslut om regeringens proposition 2017/18:179 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder för ett Sverige som håller ihop I propositionen föreslog regeringen en aktiv,

Inlämnad: 2020-07-14 Svarsdatum: 2020-07-28 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1804 av Per Åsling (C) (pdf, 109 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1803 av Stina Larsson (C)

Fråga 2019/20:1803 Livsmedelsverkets höjda avgifter av Stina Larsson C till Statsrådet Jennie Nilsson S Nu har det gått ungefär ett halvår sedan avgifterna för livsmedelskontroll höjdes avsevärt. Tyvärr ser jag nu hur småskaliga livsmedelsproducenter drabbats eftersom avgiften blir en förhållandevis stor del av den totala

Inlämnad: 2020-07-14 Svarsdatum: 2020-07-23 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1803 av Stina Larsson (C) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1777 av Lars Beckman (M)

Fråga 2019/20:1777 Livsmedelsverkets tillsynsavgifter av Lars Beckman M till Statsrådet Jennie Nilsson S Livsmedelsverket har höjt sina avgifter för tillsyn kraftigt, vilket slår hårt mot små lokala matproducenter. En företagare i Järvsö höll på att ramla av stolen när hon öppnade den senaste räkningen och såg att avgiften

Inlämnad: 2020-07-08 Svarsdatum: 2020-07-23 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1777 av Lars Beckman (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1729 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2019/20:1729 Den nya viltmyndigheten av Sten Bergheden M till Statsrådet Jennie Nilsson S Riksdagen har riktat ett tillkännagivande till regeringen 2014/15:MJU9 om att det ska inrättas en jakt- och viltmyndighet för att på ett ännu tydligare sätt kunna jobba med dessa frågor. Det har nu gått en mycket lång tid sedan

Inlämnad: 2020-07-03 Svarsdatum: 2020-07-17 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1729 av Sten Bergheden (M) (pdf, 83 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1723 av Ann-Sofie Alm (M)

Fråga 2019/20:1723 Åtgärder mot den afrikanska svinpesten av Ann-Sofie Alm M till Statsrådet Jennie Nilsson S Länsstyrelserna har just nu en pågående informationskampanj om åtgärder mot afrikansk svinpest. Bland annat uppmanas människor att inte ta med gris- eller svinkött från länder där svinpest förekommer och att inte slänga

Inlämnad: 2020-07-02 Svarsdatum: 2020-07-17 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1723 av Ann-Sofie Alm (M) (pdf, 77 kB)