Dokument & lagar (12 träffar)

Skriftlig fråga 2002/03:1218 av Tjernberg, Gunilla (kd)

den 10 juli Fråga 2002/03:1218 av Gunilla Tjernberg kd till statsrådet Lena Hallengren om ökade maxtaxekostnader för kommunerna Kristdemokraterna har vid flera tillfällen varnat för maxtaxan i barnomsorgen och dess effekter för kommunerna. Nyligen har Kommunförbundet släppt en slutrapport om notan för maxtaxan. Slutsatsen

Inlämnad: 2003-07-10 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Interpellation 2002/03:408 av Brus, Sven (kd)

den 12 maj Interpellation 2002/03:408 av Sven Brus kd till socialminister Lars Engqvist om en modern familjepolitik på familjens villkor Kristdemokraterna anser att det är av största vikt att barn och deras föräldrar får en väl fungerande vardagskontakt med varandra. Den mest väsentliga förutsättningen för att barn

Inlämnad: 2003-05-12 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: en modern familjepolitik på familjens villkor

Interpellation 2002/03:392 av Forssmed, Jakob (kd)

den 12 maj Interpellation 2002/03:392 av Jakob Forssmed kd till statsrådet Lena Hallengren om ungdomar och ideellt arbete Sverige har länge haft ett levande föreningsliv, vilket har gett många ungdomar möjlighet att lära sig mer om demokrati, ansvar och att ta egna initiativ och knyta viktiga kontakter inför inträdet

Inlämnad: 2003-05-12 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: ungdomar och ideellt arbete

Interpellation 2002/03:381 av Tjernberg, Gunilla (kd)

den 12 maj Interpellation 2002/03:381 av Gunilla Tjernberg kd till statsrådet Lena Hallengren om personalförstärkningar i förskolan Under valrörelsen sommaren 2002 presenterade Socialdemokraterna rapporten Barnen främst Klara besked från socialdemokraterna om förskolans kvalitet och barnfamiljernas ekonomi I denna

Inlämnad: 2003-05-12 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: personalförstärkningar i förskolan

Interpellation 2002/03:348 av Lindström, Torsten (kd)

den 9 maj Interpellation 2002/03:348 av Torsten Lindström kd till statsrådet Lena Hallengren om validering Dagens samhälle är och blir framöver i allt högre grad ett kunskapssamhälle. I ett kunskapssamhälle är det avgörande att ta till vara människors kunskaper. Det handlar om kunskaper både hos svenskar med lång yrkeserfarenhet

Inlämnad: 2003-05-09 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2002/03:493 av Lindström, Torsten (kd)

den 7 februari Fråga 2002/03:493 av Torsten Lindström kd till statsrådet Lena Hallengren om kompensation till kommunerna för maxtaxan Från och med den 1 januri 2002 infördes i svenska kommuner maxtaxa i barnomsorgen efter starka påtryckningar från regeringen. Ett år har förflutit, och det blir alltmer uppenbart att

Inlämnad: 2003-02-07 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Interpellation 2002/03:145 av Tjernberg, Gunilla (kd)

den 29 januari Interpellation 2002/03:145 av Gunilla Tjernberg kd till statsrådet Lena Hallengren om brist på personal i förskolan Kvaliteten i förskolan var en av de frågor som debatterades mycket under valrörelsen. De flesta partier lovade förbättringar. Socialdemokraterna lovade 6 000 nyanställningar i förskolan.

Inlämnad: 2003-01-29 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Interpellation 2002/03:144 av Lindström, Torsten (kd)

den 29 januari Interpellation 2002/03:144 av Torsten Lindström kd till statsrådet Lena Hallengren om validering Människors lärande är mångfasetterat. Det finns många olika former av kunskap liksom olika uttrycksformer för dessa kunskaper. Dagens samhälle är redan och blir framöver i allt högre grad ett kunskapssamhälle.

Inlämnad: 2003-01-29 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2002/03:435 av Gylling, Johnny (kd)

den 24 januari Fråga 2002/03:435 av Johnny Gylling kd till statsminister Göran Persson om nationaldagen som allmän helgdag Den 17 januari 2002 beslutade riksdagen att den svenska nationaldagen, den 6 juni, ska bli allmän helgdag och att det ankommer på regeringen att utarbeta ett förslag med denna innebörd. Enligt

Inlämnad: 2003-01-24 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2002/03:419 av Lindström, Torsten (kd)

den 22 januari Fråga 2002/03:419 av Torsten Lindström kd till statsrådet Lena Hallengren om barnomsorg I Surahammar har Föreningen Barnens rätt till föräldrars tid samlat in namnunderskrifter motsvarande de 5 av kommuninvånarna som krävs för att en kommunal folkomröstning ska prövas. Syftet med den föreslagna folkomröstningen

Inlämnad: 2003-01-22 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Interpellation 2002/03:123 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 30 december Interpellation 2002/03:123 av Mikael Oscarsson kd till statsrådet Mona Sahlin om utjämningsmandat i kommunfullmäktige När valen till riksdagen och landstingen summeras i mandat undanröjs de värsta orättvisorna med ett utjämningssystem. Så är det inte i kommunvalet. Här kan fler röster vara värda färre

Inlämnad: 2002-12-30 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2002/03:148 av Davidson, Inger (kd)

den 18 november Fråga 2002/03:148 av Inger Davidson kd till statsrådet Lena Hallengren om storleken på barngrupper i förskolan Under valrörelsen var situationen i förskolan en av de heta frågorna. De flesta partier var överens om att kvaliteten behöver förbättras. Lösningarna var olika. Socialdemokraterna gick ut och

Inlämnad: 2002-11-18 Besvarare: Lena Hallengren (S)