Dokument & lagar (4 644 träffar)

Skriftlig fråga 2019/20:901 av Eric Palmqvist (SD)

Fråga 2019/20:901 Legionella i kyltorn av Eric Palmqvist SD till Socialminister Lena Hallengren S Kyltorn är en anläggning som kyler ned vatten genom avdunstning. Bland annat används kyltorn för luftkonditionering och inom industrin. Den stora fördelen med kyltorn jämfört med torr kyla är att kyltornens elförbrukning

Inlämnad: 2020-02-05 Svarsdatum: 2020-02-12 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:901 av Eric Palmqvist (SD) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:899 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2019/20:899 Flygplatsöversynen av Åsa Coenraads M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Flygresandet i Sverige går ned och då främst på de regionala flygplatserna utan statligt stöd. De regionala flygplatserna är en viktig kugge i det svenska näringslivet som binder samman vårt geografiskt stora land. De flesta

Inlämnad: 2020-02-06 Svarsdatum: 2020-02-12 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2019/20:899 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 84 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:898 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2019/20:898 Dålig nättäckning på tågen av Sten Bergheden M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Regeringen vill att fler ska resa med tåg. På Västra stambanan är nättäckningen mycket dålig på långa sträckor. Att regeringen ens funderar på att bygga olönsamma höghastighetståg för hundratals miljarder kronor

Inlämnad: 2020-02-05 Svarsdatum: 2020-02-12 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2019/20:898 av Sten Bergheden (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:897 av Staffan Eklöf (SD)

Fråga 2019/20:897 Genterapi för att bota sällsynta genetiska sjukdomar av Staffan Eklöf SD till Socialminister Lena Hallengren S De första läkemedlen som baseras på genterapi, där patientens genom ändras på något sätt, är på väg att kunna användas kliniskt i Sverige. Kliniska fas 3-studier kommer snart att ansökas om.

Inlämnad: 2020-02-05 Svarsdatum: 2020-02-12 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:897 av Staffan Eklöf (SD) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:891 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2019/20:891 Konkurrenskraftsutredningen för Sveriges åkerier av Sten Bergheden M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Den 19 april 2017 tog riksdagen beslut om ett tillkännagivande till regeringen att tillsätta en utredning för att skyndsamt stärka den svenska åkerinäringens konkurrenskraft. Regeringen har

Inlämnad: 2020-02-05 Svarsdatum: 2020-02-12 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2019/20:891 av Sten Bergheden (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2019/20:310 av Jessica Thunander (V)

Interpellation 2019/20:310 Kollektivtrafik och ökad jämlikhet av Jessica Thunander V till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Ett jämlikt samhälle ger människor möjligheter och kan lösa samhällsutmaningar som barnfattigdom, kriminalitet eller brister i sjukvården. Sverige är ett land med möjligheter att skapa ett gott

Inlämnad: 2020-02-04 Svarsdatum: 2020-03-03 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2019/20:310 av Jessica Thunander (V) (pdf, 101 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:880 av Gudrun Brunegård (KD)

Fråga 2019/20:880 Statligt driftsstöd till regionala flygplatser av Gudrun Brunegård KD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Hela Sverige ska leva, heter det. Sverige ska hålla ihop och det ska vara möjligt att bo, leva, och verka i alla delar av landet, säger landsbygdsministern på Socialdemokraternas hemsida.

Inlämnad: 2020-02-04 Svarsdatum: 2020-02-12 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2019/20:880 av Gudrun Brunegård (KD) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:873 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2019/20:873 Utökad klampningstid av Sten Bergheden M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Före valet 2014 var det flera företrädare för Socialdemokraterna som menade att man skulle klampa på riktigtdet vill säga klampningen skulle inte vara tidsbestämd utan pågå tills brister hos fordon eller åkeri var åtgärdade.

Inlämnad: 2020-02-03 Svarsdatum: 2020-02-12 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2019/20:873 av Sten Bergheden (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:867 av Jens Holm (V)

Fråga 2019/20:867 Tvärspåret mellan Arvidsjaur och Jörn av Jens Holm V till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Inlandsbanan järnvägen från Kristinehamn till Gällivare kan spela en helt unik roll i Sverige för både turism och ökade godstransporter. Inlandsbanan borde rustas upp så att den fullt ut kan fylla den viktiga

Inlämnad: 2020-01-31 Svarsdatum: 2020-02-12 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2019/20:867 av Jens Holm (V) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:863 av Acko Ankarberg Johansson (KD)

Fråga 2019/20:863 Genetiska självtester för barn utanför hälso- och sjukvården av Acko Ankarberg Johansson KD till Socialminister Lena Hallengren S Med anledning av den snabba tekniska utvecklingen har marknaden för att sälja och genomföra DNA-analyser vuxit stadigt. I dag kan föräldrar köpa genetiska självtester för

Inlämnad: 2020-01-31 Svarsdatum: 2020-02-12 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:863 av Acko Ankarberg Johansson (KD) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:861 av Magnus Jacobsson (KD)

Fråga 2019/20:861 Underhåll av vägar av Magnus Jacobsson KD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Sverige är ett avlångt land i Europas norra utkant och är beroende av en väl fungerande väginfrastruktur. Runt om i landet genomför nu Trafikverket hastighetssänkningar från 90 till 80 kilometer i timmen och motiverar

Inlämnad: 2020-01-31 Svarsdatum: 2020-02-12 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2019/20:861 av Magnus Jacobsson (KD) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:858 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2019/20:858 Körsimulator vid VTI av Betty Malmberg M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Personer med synfältsnedsättning som fick sitt körkort indraget kunde under en period testa sin egentliga lämplighet som bilförare i en så kallad körsimulator. Cirka 66 procent av de som provkörde i simulatorn klarade

Inlämnad: 2020-01-30 Svarsdatum: 2020-02-12 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2019/20:858 av Betty Malmberg (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:854 av Clara Aranda (SD)

Fråga 2019/20:854 Sveriges beredskap vid pandemiutbrott av Clara Aranda SD till Socialminister Lena Hallengren S Sverige är i dag helt beroende av privata läkemedelsaktörer som finns utomlands. För att förhindra smittspridning vid pandemiutbrott har vi pandemivaccingarantier med olika läkemedelsföretag. Det innebär konkret

Inlämnad: 2020-01-30 Svarsdatum: 2020-02-11 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:854 av Clara Aranda (SD) (pdf, 88 kB)

Interpellation 2019/20:292 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Interpellation 2019/20:292 Allmänna arvsfonden av Ann-Christine From Utterstedt SD till Socialminister Lena Hallengren S I en skriftlig fråga ställd till socialministern frågade jag hur regeringen ska säkerställa att inga extremistorganisationer beviljas medel från Allmänna arvsfonden. Socialministern svarade bland annat

Inlämnad: 2020-01-30 Svarsdatum: 2020-03-03 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Interpellation 2019/20:292 av Ann-Christine From Utterstedt (SD) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:853 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Fråga 2019/20:853 Beredskap med anledning av coronaviruset av Camilla Waltersson Grönvall M till Socialminister Lena Hallengren S Ett nytt coronavirus har upptäckts i Kina. Spridningen av detta coronavirus var från början av naturliga skäl lokal, men för varje dag upptäcks nya fall världen över. Senast i Finland, Frankrike,

Inlämnad: 2020-01-30 Svarsdatum: 2020-02-11 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:853 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:852 av Clara Aranda (SD)

Fråga 2019/20:852 Digitala mediers påverkan på barn och unga av Clara Aranda SD till Socialminister Lena Hallengren S I dag är sociala medier en central del av barns och ungas liv. Det finns ganska begränsade kunskaper om vilka effekter dessa har på den psykiska hälsan och därmed ett stort behov av forskning som kan klargöra

Inlämnad: 2020-01-30 Svarsdatum: 2020-02-12 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:852 av Clara Aranda (SD) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:851 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Fråga 2019/20:851 Långa väntetider till prostatacanceroperation av Ann-Christine From Utterstedt SD till Socialminister Lena Hallengren S Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige och drabbar ca 10 000 män per år, de flesta äldre än 50 år. Det är också den cancerform som flest män dör av. Den senaste tidens

Inlämnad: 2020-01-30 Svarsdatum: 2020-02-12 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:851 av Ann-Christine From Utterstedt (SD) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:850 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Fråga 2019/20:850 Prostatascreening av Ann-Christine From Utterstedt SD till Socialminister Lena Hallengren S Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige därefter återfinns bröstcancer på listan. Bröstscreeningen var fullt utbyggd i alla landsting och regioner redan 1997, och avgiftsfri blev den år 2016. Screening

Inlämnad: 2020-01-30 Svarsdatum: 2020-02-12 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:850 av Ann-Christine From Utterstedt (SD) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:849 av Viktor Wärnick (M)

Fråga 2019/20:849 Avstängning av Ostkustbanan på sträckan SöderhamnGävle av Viktor Wärnick M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Trafikverket har beslutat att Ostkustbanan kommer att hållas stängd under 16 veckor hösten 2021 på grund av rälsbyte. Från den 23 augusti till den 21 november 2021 kommer alla som bor

Inlämnad: 2020-01-30 Svarsdatum: 2020-02-12 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2019/20:849 av Viktor Wärnick (M) (pdf, 97 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:848 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Fråga 2019/20:848 Regionala skillnader i cancervården av Camilla Waltersson Grönvall M till Socialminister Lena Hallengren S Uppenbart oriktiga uppgifter sprids med Sveriges socialminister som avsändare. Moderaternas partistämma beslutade nyligen att en arbetsgrupp ska tillsättas för att bland annat utreda styrning, struktur,

Inlämnad: 2020-01-30 Svarsdatum: 2020-02-12 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:848 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 89 kB)