Dokument & lagar (14 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:1543 av Johansson, Annie (c)

den 14 augusti Fråga 2007/08:1543 Konstitutionella aspekter av Försvarsmaktens omstrukturering av Annie Johansson c till försvarsminister Sten Tolgfors m Under det kommande året har regeringen för avsikt att komma med en inriktningsproposition av den framtida organisationen inom Försvarsmakten. Den nuvarande garnisonsindelningen

Inlämnad: 2008-08-14 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1533 av Nilsson, Karin (c)

den 11 augusti Fråga 2007/08:1533 Kompetens för helikopter 4 på F 17 av Karin Nilsson c till försvarsminister Sten Tolgfors m Det har blivit känt att Försvarets tyngsta helikoptrar, helikopter 4, kommer att skrotas nu i höst. Nya modeller som ska ersätta dessa kommer att levereras tidigast 2010. Därefter kommer

Inlämnad: 2008-08-11 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1354 av Qarlsson, Annika (c)

den 12 juni Fråga 2007/08:1354 Alternativa arbetsförmedlare av Annika Qarlsson c till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m I valrörelsen 2006 var alliansen tydlig med att det kommer att krävas många åtgärder för att få bukt med den höga arbetslösheten, genom att det skulle bli lönsammare att arbeta, billigare

Inlämnad: 2008-06-12 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1352 av Qarlsson, Annika (c)

den 12 juni Fråga 2007/08:1352 Kommunala arbetsmarknadsenheter av Annika Qarlsson c till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Under många år så har kommunerna runt om i landet arbetat tillsammans med arbetsförmedlingarna för att med gemensamma resurser och insatser kunna hjälpa människor som står långt från

Inlämnad: 2008-06-12 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1324 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 11 juni Fråga 2007/08:1324 Kultursponsring av Lars-Ivar Ericson c till finansminister Anders Borg m En ny undersökning från Demoskop visar att kultursponsring i Sverige svarar för en liten del av intäkterna till kulturlivet. I Storbritannien ligger kultursponsringen på 140 kronor per invånare och år. I Sverige

Inlämnad: 2008-06-11 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2007/08:644 av Danielsson, Staffan (c)

den 5 maj Interpellation 2007/08:644 Framtiden för de nationella skyddsstyrkorna och hemvärnet av Staffan Danielsson c till försvarsminister Sten Tolgfors m Försvarets huvuduppgift är förmågan till väpnad strid. Samtidigt kan försvarets resurser i mån av tillgång även användas vid kriser och katastrofer av civil

Inlämnad: 2008-05-05 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1009 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 26 mars Fråga 2007/08:1009 Arbetsmarknadssituationen i Hässleholm av Lars-Ivar Ericson c till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Hässleholms kommun har förlorat 1 000 jobb sen garnisonsnedläggningen. Senare i år försvinner CFL och nu föreslås även nedläggningen av KY-myndigheten. Båda myndigheterna

Inlämnad: 2008-03-26 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2007/08:852 av Tornberg, Stefan (c)

den 26 februari Fråga 2007/08:852 Gränshinder i arbetsmarknadspolitiken av Stefan Tornberg c till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m HaparandaTorneå är ett bra exempel på ett framgångsrikt gränssamarbete med en växande gemensam arbetsmarknad och långtgående samarbete inom till exempel skola, omsorg, energiförsörjning

Inlämnad: 2008-02-26 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2007/08:273 av Lundgren, Kerstin (c)

den 6 december Interpellation 2007/08:273 FN:s resolution 1325 av Kerstin Lundgren c till försvarsminister Sten Tolgfors m I FN:s resolution 1325 slår världssamfundet fast vikten av kvinnors deltagande för att hantera, lösa och förebygga konflikter. Sverige är ett av de länder som arbetat mest aktivt för att implementera

Inlämnad: 2007-12-06 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: FN:s resolution 1325

Interpellation 2007/08:187 av Levi, Lennart (c)

den 19 november Interpellation 2007/08:187 Regleringsbrev till SCB och ULF av Lennart Levi c till finansminister Anders Borg m I min fråga till finansminister Anders Borg i kammaren den 30 november 2006 framhöll jag att vårt land kan vara stolt över Statistiska centralbyråns, SCB:s, system för undersökningar av

Inlämnad: 2007-11-19 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Regleringsbrev till SCB och ULF

Skriftlig fråga 2007/08:194 av Johansson, Annie (c)

den 31 oktober Fråga 2007/08:194 Skatteverket och skydd för personlig integritet av Annie Johansson c till finansminister Anders Borg m Nyligen uppdagades att Skatteverket vill minska skattesvinnet i Internethandeln genom att kartlägga alla som har hemsidor hos svenska webbhotell. Myndigheten intresserar sig för

Inlämnad: 2007-10-31 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:90 av Sellén, Birgitta, andre vice talman (c)

den 15 oktober Fråga 2007/08:90 Sjöbevakningscentraler i Sverige av andre vice talman Birgitta Sellén c till försvarsminister Sten Tolgfors m Det finns i dag sex sjöbevakningscentraler i Sverige vars uppgifter är reglerade enligt särskilda instruktioner. En av dessa centraler är placerad i Härnösand och den har

Inlämnad: 2007-10-15 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:89 av Sellén, Birgitta, andre vice talman (c)

den 15 oktober Fråga 2007/08:89 Skärvikens skjutfält av andre vice talman Birgitta Sellén c till försvarsminister Sten Tolgfors m Skärvikens skjutfält ligger cirka en mil söder om Härnösands centrum. Skjutfältet nyttjas av Försvarsmaktens förband och då främst av hemvärnet och frivilligorganisationer i Västernorrland.

Inlämnad: 2007-10-15 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:88 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 15 oktober Fråga 2007/08:88 Arbetstillfällen för funktionshindrade av Lars-Ivar Ericson c till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Nya siffror visar glädjande nog att arbetslösheten i Sverige minskar. Allt fler människor i olika åldrar får tillgång till ett arbete och upplever sig behövda på en arbetsplats

Inlämnad: 2007-10-15 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)