Dokument & lagar (19 träffar)

Interpellation 2007/08:831 av Österberg, Sven-Erik (s)

den 15 augusti Interpellation 2007/08:831 Regeringens arbetsmarknadspolitik av Sven-Erik Österberg s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Arbetsmarknaden viker och den svagare jobbutvecklingen märks allt tydligare. Efterfrågan på personal minskar, de lediga jobben är färre och många blir varslade på

Inlämnad: 2008-08-15 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens arbetsmarknadspolitik

Interpellation 2007/08:817 av Österberg, Sven-Erik (s)

den 1 augusti Interpellation 2007/08:817 Sveriges framtida regionindelning av Sven-Erik Österberg s till statsrådet Mats Odell kd Den så kallade Ansvarskommittén har lagt fram ett antal förslag över Sveriges framtida samhällsorganisation i syfte att ansvaret för välfärdens tjänster ska kunna klaras. Bakgrunden

Inlämnad: 2008-08-01 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Sveriges framtida regionindelning

Interpellation 2007/08:816 av Österberg, Sven-Erik (s)

den 1 augusti Interpellation 2007/08:816 Konsekvenserna av regeringsrättens dom för a-kassan av Sven-Erik Österberg s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Svenska arbetstagare kan tvingas acceptera arbete i hela Norden för att inte riskera sänkt eller indragen a-kassa. Det blir sannolikt konsekvensen

Inlämnad: 2008-08-01 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1479 av Österberg, Sven-Erik (s)

den 18 juli Fråga 2007/08:1479 Åtgärder mot löne- och villkorsdumpning i Sverige och EU av Sven-Erik Österberg s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Utfallet i det så kallade Lavalmålet har skapat stor oro i Sverige och i andra länder. När utstationeringsdirektivet antogs av Europaparlamentet och ministerrådet

Inlämnad: 2008-07-18 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2007/08:597 av Österberg, Sven-Erik (s)

den 17 april Interpellation 2007/08:597 Riksrevisionens kritik av regeringens arbetsmarknadspolitik av Sven-Erik Österberg s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m I en ny rapport levererar Riksrevisionen stark kritik mot den borgerliga regeringens sätt att beskriva effekterna av arbetsmarknadspolitiken.

Inlämnad: 2008-04-17 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Riksrevisionens kritik av regeringens arbetsmarknadspolitik

Interpellation 2007/08:596 av Österberg, Sven-Erik (s)

den 17 april Interpellation 2007/08:596 Regeringens jobbpolitik av Sven-Erik Österberg s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Prognoserna i vårpropositionen visar att högkonjunkturen nu är över och att sysselsättningen viker neråt. Efter ett och ett halvt år med alliansregeringen börjar arbetslösheten

Inlämnad: 2008-04-17 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens jobbpolitik

Interpellation 2007/08:483 av Österberg, Sven-Erik (s)

den 10 mars Interpellation 2007/08:483 Utredningen med anledning av Lavalmålet av Sven-Erik Österberg s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Regeringen har nyligen utsett den person som ska utreda och lämna förslag till sådana ändringar som behöver vidtas till följd av EG-domstolens förhandsbesked i

Inlämnad: 2008-03-10 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Utredningen med anledning av Lavalmålet

Interpellation 2007/08:470 av Österberg, Sven-Erik (s)

den 6 mars Interpellation 2007/08:470 Regeringens jämställdhetspolitik i statlig förvaltning av Sven-Erik Österberg s till statsrådet Mats Odell kd I regeringens budgetproposition för 2007 uttalades att statliga myndigheter ska få i uppdrag att genomföra lönekartläggning och att målsättningen är att löneskillnaderna

Inlämnad: 2008-03-06 Besvarare: Mats Odell (KD)

Interpellation 2007/08:436 av Österberg, Sven-Erik (s)

den 25 februari Interpellation 2007/08:436 Villkoren för utländsk arbetskraft av Sven-Erik Österberg s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Allt oftare kommer rapporter om hur utländsk arbetskraft utnyttjas under slavliknande förhållanden i Sverige. Dessa personer saknar det mest grundläggande arbetsskyddet,

Inlämnad: 2008-02-25 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Villkoren för utländsk arbetskraft

Interpellation 2007/08:432 av Österberg, Sven-Erik (s)

den 25 februari Interpellation 2007/08:432 Bankernas vinster av Sven-Erik Österberg s till statsrådet Mats Odell kd Tre av de fyra storbankerna har nyligen släppt sina bokslut för 2007. Inräknat Handelsbankens förmodade vinst landar bankernas samlade helårsvinst i fjol på omkring 86 miljarder kronor. Vinsten har

Inlämnad: 2008-02-25 Besvarare: Mats Odell (KD)

Interpellation 2007/08:348 av Österberg, Sven-Erik (s)

den 30 januari Interpellation 2007/08:348 Omstridd obligatorisk a-kassa av Sven-Erik Österberg s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m På grund av alla de försämringar som den borgerliga regeringen genomfört i a-kassan har hundratusentals lämnat försäkringen. Enligt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,

Inlämnad: 2008-01-30 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2007/08:345 av Österberg, Sven-Erik (s)

den 30 januari Interpellation 2007/08:345 Tullverkets omorganisation av Sven-Erik Österberg s till finansminister Anders Borg m Sedan i våras har Tullverkets verksamhet och organisation varit föremål för en omfattande utredning. Enligt uppgifter som cirkulerat i medierna ska verket spara 500 miljoner kronor fram

Inlämnad: 2008-01-30 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Tullverkets omorganisation

Skriftlig fråga 2007/08:539 av Österberg, Sven-Erik (s)

den 21 december Fråga 2007/08:539 Facklig kompetens i Arbetsförmedlingens verksamhet av Sven-Erik Österberg s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m I en interpellationsdebatt med arbetsmarknadsministern den 26 oktober 2007 lyfte jag frågan om att jag vid flera tillfällen fått indikationer på att den

Inlämnad: 2007-12-21 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2007/08:266 av Österberg, Sven-Erik (s)

den 5 december Interpellation 2007/08:266 Indrivning av a-kasseavgifter av Sven-Erik Österberg s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m På kort tid har den borgerliga regeringen genomfört dramatiska och genomgripande försämringar i arbetslöshetsförsäkringen. Till följd av att regeringen kraftigt höjt

Inlämnad: 2007-12-05 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Indrivning av a-kasseavgifter

Interpellation 2007/08:160 av Österberg, Sven-Erik (s)

den 14 november Interpellation 2007/08:160 Konsekvenser av regeringens nya a-kasseregler av Sven-Erik Österberg s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Både LO-tidningen och SVT:s Rapport har under den senaste veckan rapporterat om småbarnsmamman Rebecka Magnusson som hänvisats till att söka jobb på en

Inlämnad: 2007-11-14 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Konsekvenser av regeringens nya a-kasseregler

Interpellation 2007/08:85 av Österberg, Sven-Erik (s)

den 26 oktober Interpellation 2007/08:85 Ams styrelse av Sven-Erik Österberg s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Vid flera tillfällen har jag fått indikationer på att den borgerliga regeringen avser att genomföra genomgripande förändringar av Ams styrelse, eller till och med att avskaffa styrelsen

Inlämnad: 2007-10-26 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ams styrelse

Interpellation 2007/08:84 av Österberg, Sven-Erik (s)

den 26 oktober Interpellation 2007/08:84 Slavliknande förhållanden på svensk arbetsmarknad av Sven-Erik Österberg s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m I SVT:s program Uppdrag granskning den 24 oktober visades ett skrämmande inslag om hur människor i Sverige arbetar under slavliknande förhållanden.

Inlämnad: 2007-10-26 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Slavliknande förhållanden på svensk arbetsmarknad

Interpellation 2007/08:38 av Österberg, Sven-Erik (s)

den 5 oktober Interpellation 2007/08:38 Kostnader för förvaltning av fonder av Sven-Erik Österberg s till statsrådet Mats Odell kd Under flera år har det ifrågasatts om kostnaderna för förvaltning av fonder står i rimlig proportion till nyttan. Jag har noterat att kostnaderna nu har ökat ytterligare. Med anledning

Inlämnad: 2007-10-05 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kostnader för förvaltning av fonder

Interpellation 2007/08:37 av Hultqvist, Peter (s)

den 5 oktober Interpellation 2007/08:37 Konsekvenser av Carnegieskandalen av Peter Hultqvist s till statsrådet Mats Odell kd Finansinspektionens kritik mot Carnegie har fått stora konsekvenser. Det har lett till att förra Carnegiechefen Karin Forseke avgått som ordförande i Rådet för försäljning av aktier i bolag

Inlämnad: 2007-10-05 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Konsekvenser av Carnegieskandalen