Dokument & lagar (5 948 träffar)

Skriftlig fråga 2019/20:1135 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Fråga 2019/20:1135 Skyddsutrustning för medarbetare inom hälso- och sjukvården av Camilla Waltersson Grönvall M till Socialminister Lena Hallengren S Medarbetarna inom hälso- och sjukvården gör under innevarande coronakris ett fantastiskt arbete. Trycket och påfrestningarna på hälso- och sjukvården är stora. Mycket talar

Inlämnad: 2020-04-01 Svarsdatum: 2020-04-08 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1135 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1128 av Johan Hultberg (M)

Fråga 2019/20:1128 Lättnader i vistelsekommunernas ansvar för socialtjänstinsatser av Johan Hultberg M till Socialminister Lena Hallengren S Covid-19 sprids i det svenska samhället och då särskilt i Stockholmsregionen. För att hejda smittspridningen i Sverige uppmanar Folkhälsomyndigheten nu alla att verkligen tänka igenom

Inlämnad: 2020-03-30 Svarsdatum: 2020-04-08 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1128 av Johan Hultberg (M) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1122 av Angelica Lundberg (SD)

Fråga 2019/20:1122 Mikrobryggeriers situation under coronakrisen av Angelica Lundberg SD till Socialminister Lena Hallengren S Behoven är stora för företag och näringsliv under rådande coronakris. Lokal verksamhet behöver gynnas för företagares, det lokala näringslivets och samhällets skull. Situationen är svår för lokala

Inlämnad: 2020-03-26 Svarsdatum: 2020-04-08 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1122 av Angelica Lundberg (SD) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1120 av Johan Hultberg (M)

Fråga 2019/20:1120 Gårdsförsäljning på försök under coronakrisen av Johan Hultberg M till Socialminister Lena Hallengren S Det självklara fokuset har hittills under det pågående utbrottet av det nya coronaviruset varit att hejda smittspridningen för att minska trycket på hälso- och sjukvården och för att rädda liv. Men

Inlämnad: 2020-03-25 Svarsdatum: 2020-04-01 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1120 av Johan Hultberg (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1117 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Fråga 2019/20:1117 Utvidgad smittbärarpenning av Camilla Waltersson Grönvall M till Socialminister Lena Hallengren S Nyligen föreslog Moderaterna en utvidgad smittbärarpenning. Syftet med förslaget är att förhindra och bromsa spridningen av coronaviruset. Ett sätt att göra detta är att ha mer flexibla regler gällande

Inlämnad: 2020-03-24 Svarsdatum: 2020-04-01 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1117 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1116 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2019/20:1116 Undantag för att tillfälligt möjliggöra gårdsförsäljning av Hans Wallmark M till Socialminister Lena Hallengren S Rådande pandemi som drabbar Sverige slår mot en mängd branscher och sektorer. Människor permitteras och varslas om uppsägning. Varje arbetsplats är viktig. Statliga Systembolaget har nu

Inlämnad: 2020-03-23 Svarsdatum: 2020-04-01 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1115 av Maj Karlsson (V)

Fråga 2019/20:1115 Situationen för personer med funktionsnedsättning av Maj Karlsson V till Socialminister Lena Hallengren S Alla i vårt samhälle får sina liv påverkade på grund av coronaviruset. En grupp som är särskilt utsatt när skolor och daglig verksamhet stänger ned är personer med olika funktionsnedsättningar.

Inlämnad: 2020-03-23 Svarsdatum: 2020-04-01 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1115 av Maj Karlsson (V) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1096 av Martina Johansson (C)

Fråga 2019/20:1096 Barnets bästa och barnets rätt i LVU-ärenden av Martina Johansson C till Socialminister Lena Hallengren S Det uppmärksammade fallet med Lilla hjärtat lämnar ingen oberörd. En liten flicka som omhändertogs nio dagar gammal och placerades i familjehem. Som växte upp i familjehemmet, såg familjehemmet

Inlämnad: 2020-03-13 Svarsdatum: 2020-03-25 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1096 av Martina Johansson (C) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1094 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2019/20:1094 Rättvisa villkor för småproducenter av alkoholhaltiga drycker av Boriana Åberg M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Småproducenter som med hantverksskicklighet framställer alkoholhaltiga drycker är en viktig del av såväl livsmedelsbranschen som den växande besöksnäringen. Tyvärr begränsas deras möjligheter

Inlämnad: 2020-03-12 Svarsdatum: 2020-03-25 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1094 av Boriana Åberg (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1093 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2019/20:1093 Systembolagets hantering av småproducenter av Boriana Åberg M till Näringsminister Ibrahim Baylan S I Skåne och i resten av Sverige finns många småproducenter som med hantverksskicklighet framställer alkoholhaltiga drycker. Dessa entusiaster skapar nya jobb, ofta på landsbygden, och bidrar till utvecklingen

Inlämnad: 2020-03-12 Svarsdatum: 2020-03-25 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1093 av Boriana Åberg (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1087 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2019/20:1087 Förtroendet för svenska myndigheter av Markus Wiechel SD till Statsminister Stefan Löfven S Ökningen av antalet svenskar som drabbats av det nya coronaviruset har nått en topp och kommer snart att klinga av.Dessa ord kommer från statsepidemiologen på Folkhälsomyndigheten i en intervju med Dagens Nyheter

Inlämnad: 2020-03-11 Svarsdatum: 2020-03-25 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1087 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1078 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2019/20:1078 Corona och Folkhälsomyndigheten av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Socialminister Lena Hallengren S I en debattartikel i Läkartidningen med rubriken Livsfarliga råd till vården och samhället om risker med coronaviruset ifrågasätts Folkhälsomyndighetens råd om att människor som är direkt hemkomna

Inlämnad: 2020-03-11 Svarsdatum: 2020-03-18 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1078 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1064 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Fråga 2019/20:1064 Ambitioner kring svensk cancervård av Camilla Waltersson Grönvall M till Socialminister Lena Hallengren S Det finns i dag många omotiverade och stora regionala skillnader inom svensk cancervård. Den nuvarande regeringen tillträdde 2014 med vallöftet från Socialdemokraterna om att korta köerna inom cancervården.

Inlämnad: 2020-03-06 Svarsdatum: 2020-03-18 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1064 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1059 av Lina Nordquist (L)

Fråga 2019/20:1059 Samverkansgruppen för hälsa och life science av Lina Nordquist L till Socialminister Lena Hallengren S Inom ramen för regeringens innovationsråd har nu samverkansgrupper utsetts som ska arbeta med olika sakområden, bland annat hälsa och life science. Gruppen för hälsa och life science har 22 medlemmar.

Inlämnad: 2020-03-06 Svarsdatum: 2020-03-18 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1059 av Lina Nordquist (L) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1050 av Lina Nordquist (L)

Fråga 2019/20:1050 Yrkeslegitimation för perfusionister av Lina Nordquist L till Socialminister Lena Hallengren S En perfusionists arbete innebär att han eller hon tar över som vårt hjärta och våra lungor om vi behöver det. Det är perfusionisten som avgör vilken utrustning som krävs för att hålla oss vid liv vid hjärtkirurgi.

Inlämnad: 2020-03-05 Svarsdatum: 2020-03-18 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1050 av Lina Nordquist (L) (pdf, 90 kB)

Interpellation 2019/20:374 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Interpellation 2019/20:374 Migränvård av Camilla Waltersson Grönvall M till Socialminister Lena Hallengren S Över 1,4 miljoner människor i Sverige är drabbade av folksjukdomen migrän. Det betyder att omkring 14 procent av befolkningen i Sverige är direkt berörda av migrän. Indirekt är nära familj och anhöriga på olika

Inlämnad: 2020-03-04 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Interpellation 2019/20:374 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 99 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1045 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2019/20:1045 Det nya coronaviruset av Markus Wiechel SD till Socialminister Lena Hallengren S Den senaste tiden har vi dagligen kunnat läsa om och följa spridningen av sjukdomen covid-19 som orsakas av det nya coronaviruset. Regeringen har återkommande kommenterat spridningen av viruset som ett prioriterat ärende

Inlämnad: 2020-03-04 Svarsdatum: 2020-03-11 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1045 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 86 kB)

Interpellation 2019/20:368 av Johan Hultberg (M)

Interpellation 2019/20:368 Skydd av utsatta barn av Johan Hultberg M till Socialminister Lena Hallengren S Varje år får omkring 40 000 barn och unga vård enligt socialtjänstlagen SoL eller någon insats enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga LVUDen vanligaste placeringsformen är familjehem. Ett barn i Sverige

Inlämnad: 2020-03-02 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Interpellation 2019/20:368 av Johan Hultberg (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1019 av Ulla Andersson (V)

Fråga 2019/20:1019 Tillgången till wifi på äldreboenden av Ulla Andersson V till Socialminister Lena Hallengren S Tillgången till wifi påverkar hur tillgänglig den moderna tekniken kan vara för oss människor, oavsett ålder. I dag använder allt fler paddor, mobiltelefoner och datorer för att kommunicera, betala räkningar

Inlämnad: 2020-02-27 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1019 av Ulla Andersson (V) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1011 av Karin Rågsjö (V)

Fråga 2019/20:1011 Akuta sjukvårdsproblem av Karin Rågsjö V till Socialminister Lena Hallengren S De rapporter som kommer från Region Stockholm vittnar om svåra strukturella problem inom vården där. Akutsjukhusen klarar inte att bemannas en vanlig helg. 30 timmars väntetid på akuten på Södersjukhuset förekommer. Vårdplatsbristen

Inlämnad: 2020-02-24 Svarsdatum: 2020-03-04 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1011 av Karin Rågsjö (V) (pdf, 76 kB)