Dokument & lagar (5 870 träffar)

Skriftlig fråga 2020/21:282 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Fråga 2020/21:282 Syrgas på äldreboenden av Ann-Christine From Utterstedt SD till Socialminister Lena Hallengren S Socialstyrelsens riktlinjer om syrgas vid palliativ vård av covid-19-patienter ändrades efter att remissvar inkommit om att syrgas saknas på äldreboenden. Från att tydligt förorda syrgas vid andnöd och syrebrist

Inlämnad: 2020-10-22 Svarsdatum: 2020-11-04 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:282 av Ann-Christine From Utterstedt (SD) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:281 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2020/21:281 Taiwans deltagande vid WHO:s världshälsoförsamling av Hans Wallmark M till Socialminister Lena Hallengren S Den svenska regeringen har i olika sammanhang och via olika företrädare i skriftliga svar och anföranden i kammaren uttalat sig positivt kring att stå bakom önskemål från Taiwans sida att på lämplig

Inlämnad: 2020-10-22 Svarsdatum: 2020-11-04 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:281 av Hans Wallmark (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:260 av Michael Rubbestad (SD)

Fråga 2020/21:260 Den ökade smittspridningen i Uppsala län av Michael Rubbestad SD till Socialminister Lena Hallengren S Återigen ser vi en ökad smittspridning av covid-19 över hela landet. I min region och valkrets Uppsala län har vi fått en så kraftig ökning att Folkhälsomyndigheten den 20 oktober 2020 presenterade

Inlämnad: 2020-10-21 Svarsdatum: 2020-10-28 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:260 av Michael Rubbestad (SD) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:259 av Pia Steensland (KD)

Fråga 2020/21:259 Försöksverksamhet med farmaceutiska tjänster av Pia Steensland KD till Socialminister Lena Hallengren S Kristdemokraterna anser att det vore värdefullt om apoteken och farmaceuterna kan få ett utökat ansvar och en större roll i hälso- och sjukvårdskedjan för att bättre främja egenvård, hälsoförebyggande

Inlämnad: 2020-10-21 Svarsdatum: 2020-10-28 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:259 av Pia Steensland (KD) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:257 av Michael Anefur (KD)

Fråga 2020/21:257 ANDT-strategi av Michael Anefur KD till Socialminister Lena Hallengren S En strategi på ANDT-området alkohol, narkotika, dopning och tobak finns för perioden 20162020. Eftersom strategin går ut under innevarande år har regeringen aviserat att ett arbete har påbörjats med en förnyad strategi som ska gälla

Inlämnad: 2020-10-21 Svarsdatum: 2020-10-28 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:257 av Michael Anefur (KD) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:253 av Karin Rågsjö (V)

Fråga 2020/21:253 Prioriteringsordning vid vaccinering mot covid-19 av Karin Rågsjö V till Socialminister Lena Hallengren S Vaccin mot covid-19 är det många som längtar efter. Vi har i dagsläget ingen kunskap om vilket vaccin som kommer först ut. Heller ingen exakt tidsplan. Däremot finns det en tydlig prioriteringsordning

Inlämnad: 2020-10-20 Svarsdatum: 2020-10-28 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:253 av Karin Rågsjö (V) (pdf, 86 kB)

Interpellation 2020/21:69 av Amineh Kakabaveh (-)

Interpellation 2020/21:69 Oskuldsintyg och så kallade oskuldsoperationer av Amineh Kakabaveh till Socialminister Lena Hallengren S I två program i P1:s Människor och tro uppmärksammades nyligen bland annat hur olika religiösa samfund legitimerar så kallade oskuldsintyg. Föreställningar om kvinnors oskuld och kyskhet

Inlämnad: 2020-10-19 Svarsdatum: 2020-11-05 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Interpellation 2020/21:69 av Amineh Kakabaveh (-) (pdf, 120 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:248 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Fråga 2020/21:248 Onödiga dödsfall bland äldre av Ann-Christine From Utterstedt SD till Socialminister Lena Hallengren S Hälso- och sjukvård ska ges på lika villkor i Sverige. Alla, oavsett ålder, har samma rätt till en individuell medicinsk bedömning. Om en viss behandling bedöms medicinskt lämplig ska personen också

Inlämnad: 2020-10-19 Svarsdatum: 2020-10-28 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:248 av Ann-Christine From Utterstedt (SD) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:246 av Julia Kronlid (SD)

Fråga 2020/21:246 En humanare bedömning för riskgrupper av Julia Kronlid SD till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Utifrån ett tillkännagivande från riksdagen har regeringen tagit fram en förebyggande sjukpenning som kan ansökas av personer som tillhör en riskgrupp och som måste avstå från arbete för att undvika smitta av

Inlämnad: 2020-10-19 Svarsdatum: 2020-10-30 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:246 av Julia Kronlid (SD) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:243 av Mikael Eskilandersson (SD)

Fråga 2020/21:243 Kommunernas hantering av barnärenden av Mikael Eskilandersson SD till Socialminister Lena Hallengren S Nyligen rapporterades att Inspektionen för vård och omsorg IVO riktar skarp kritik mot Norrköpings kommun i fallet Lilla Hjärtat. Det är aktuellt med ett vitesföreläggande. Bakgrunden är att den nästan

Inlämnad: 2020-10-16 Svarsdatum: 2020-10-28 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:243 av Mikael Eskilandersson (SD) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:230 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Fråga 2020/21:230 Utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning på LSS-boenden av Carina Ståhl Herrstedt SD till Socialminister Lena Hallengren S I veckan visades ett reportage i Uppdrag granskning som handlade om missförhållanden och övergrepp på LSS-boende. Den bild som växer fram i programmet är att det som drabbade

Inlämnad: 2020-10-15 Svarsdatum: 2020-10-28 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:230 av Carina Ståhl Herrstedt (SD) (pdf, 102 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:229 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Fråga 2020/21:229 Missförhållandena på LSS-boenden av Carina Ståhl Herrstedt SD till Socialminister Lena Hallengren S Enligt lagen om lex Sarah är personal skyldig att anmäla missförhållanden till ansvariga chefer på ett LSS-boende och är missförhållandena allvarliga ska anmälningarna skickas vidare till tillsynsmyndigheten

Inlämnad: 2020-10-15 Svarsdatum: 2020-10-28 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:229 av Carina Ståhl Herrstedt (SD) (pdf, 102 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:225 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2020/21:225 Tillsättning av utredning om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker av Sten Bergheden M till Socialminister Lena Hallengren S Två utredningar om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker har tidigare gjorts, och en av dem har tydligt visat hur det skulle kunna genomföras. En stor majoritet i riksdagen

Inlämnad: 2020-10-15 Svarsdatum: 2020-10-21 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:225 av Sten Bergheden (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:205 av Linda Lindberg (SD)

Fråga 2020/21:205 Bidrag till organisationer som förmedlar internationella adoptioner av Linda Lindberg SD till Socialminister Lena Hallengren S Staten avsätter årligen ekonomiska medel för internationella adoptioner. Sverige har i dag tre auktoriserade adoptionsorganisationer, vilka godkänns av Myndigheten för familjerätt

Inlämnad: 2020-10-13 Svarsdatum: 2020-10-21 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:205 av Linda Lindberg (SD) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:203 av John Weinerhall (M)

Fråga 2020/21:203 Skademinimering gällande tobak av John Weinerhall M till Socialminister Lena Hallengren S Riksdagen har vid flera tillfällen uttalat att tobaksrökning är ett stort hälsobekymmer för många. Samtidigt som individens rätt till självbestämmande värnas är det inte orimligt att staten inte står i vägen för

Inlämnad: 2020-10-13 Svarsdatum: 2020-10-21 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:203 av John Weinerhall (M) (pdf, 87 kB)

Interpellation 2020/21:52 av Robert Hannah (L)

Interpellation 2020/21:52 Hjälp vid förlossningspsykos av Robert Hannah L till Socialminister Lena Hallengren S En del nyförlösta mödrar drabbas av psykisk ohälsa i form av förlossningsdepressioner och förlossningspsykoser efter att barnet fötts. Förlossningspsykoser drabbar i faktiska tal ett hundratal kvinnor varje

Inlämnad: 2020-10-08 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Interpellation 2020/21:52 av Robert Hannah (L) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:178 av Karin Rågsjö (V)

Fråga 2020/21:178 Behovs- och solidaritetsprincipen i vården av Karin Rågsjö V till Socialminister Lena Hallengren S Under de senaste åren har vi kunnat följa nätläkarnas framfart inom svensk sjukvård. Hur de på olika sätt lyckats kringgå de få regler som finns. Problemet är att vi har en typ av vilda västernsyndrom inom

Inlämnad: 2020-10-06 Svarsdatum: 2020-10-14 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:178 av Karin Rågsjö (V) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:177 av Fredrik Christensson (C)

Fråga 2020/21:177 Intyg läs- och skrivsvårigheter av Fredrik Christensson C till Socialminister Lena Hallengren S Rutiner för utredningar av läs- och skrivsvårigheter skiljer sig runt om i landet. Till att börja med skiljer det sig vem som utreder exempelvis kan det för vissa vara skolan som utreder problematiken medan

Inlämnad: 2020-10-06 Svarsdatum: 2020-10-14 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:177 av Fredrik Christensson (C) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:151 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Fråga 2020/21:151 Antal platser på Sis ungdomshem av Ann-Sofie Lifvenhage M till Socialminister Lena Hallengren S Ungdomar som hamnar på glid, i fel umgänge, i drogberoende eller på annat sätt lever ett destruktivt leverne tas i första hand om hand av kommunernas frivilliga insatser. Men när det inte längre räcker till

Inlämnad: 2020-10-01 Svarsdatum: 2020-10-14 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:151 av Ann-Sofie Lifvenhage (M) (pdf, 86 kB)

Interpellation 2020/21:29 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Interpellation 2020/21:29 Vård i livets slutskede av Ann-Christine From Utterstedt SD till Socialminister Lena Hallengren S Familjemedlemmar, andra närstående och personal till äldre vittnar om att äldre som insjuknat i covid-19 på äldreboenden gavs så kallad vård i livets slutskede utan att anhöriga egentligen förstod

Inlämnad: 2020-09-29 Svarsdatum: 2020-10-15 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Interpellation 2020/21:29 av Ann-Christine From Utterstedt (SD) (pdf, 96 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Vård i livets slutskede