Dokument & lagar (5 921 träffar)

Skriftlig fråga 2020/21:652 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2020/21:652 Kryphål i 22-regeln av Markus Wiechel SD till Socialminister Lena Hallengren S Äntligen, var vi många som sa när regeringen valde att gå längre än vad dess så kallade expertmyndighet rekommenderade beträffande stopp av alkoholförsäljning och utrymning av krogar efter klockan 22.00. I samband med detta

Inlämnad: 2020-11-23 Svarsdatum: 2020-12-02 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:652 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 86 kB)

Interpellation 2020/21:165 av Jan Ericson (M)

Interpellation 2020/21:165 Den tillfälliga lagen om utökat mandat för regeringen under pandemin av Jan Ericson M till Socialminister Lena Hallengren S I april tog riksdagen beslut om en tillfällig lag som under tre månader gav regeringen ett kraftfullt utökat mandat att vidta åtgärder för att minska smittspridningen under

Inlämnad: 2020-11-19 Svarsdatum: 2020-12-08 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Interpellation 2020/21:165 av Jan Ericson (M) (pdf, 101 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:631 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Fråga 2020/21:631 Omvårdnad och behandling av långtidsjuka covid-19-patienter av Marléne Lund Kopparklint M till Socialminister Lena Hallengren S Sedan covid-19-pandemin bröt ut har ett stort antal människor smittats och många har blivit allvarligt sjuka, i värsta fall avlidit. Covid-19 har visat sig vara skoningslös

Inlämnad: 2020-11-20 Svarsdatum: 2020-12-02 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:631 av Marléne Lund Kopparklint (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:625 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Fråga 2020/21:625 Likvärdig cancervård i hela landet av Marléne Lund Kopparklint M till Socialminister Lena Hallengren S Sverige har en nationell cancerstrategi som ska utgöra grunden för arbetet med att utveckla cancervården. Strategin ska inte bara bidra till en sammanhållen kedja av vårdinsatser utan också bidra till

Inlämnad: 2020-11-20 Svarsdatum: 2020-12-02 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:625 av Marléne Lund Kopparklint (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:620 av Clara Aranda (SD)

Fråga 2020/21:620 Bristen på radiologer inom mammografin av Clara Aranda SD till Socialminister Lena Hallengren S Den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige i dag är bröstcancer. Varje år drabbas omkring 8 000 kvinnor av bröstcancer, och denna cancerform orsakar näst flest antal dödsfall bland kvinnor nationellt.

Inlämnad: 2020-11-20 Svarsdatum: 2020-12-02 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:620 av Clara Aranda (SD) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:594 av Louise Meijer (M)

Fråga 2020/21:594 Elektronisk kommunikation på Sis-boenden av Louise Meijer M till Socialminister Lena Hallengren S Ungdomsbrottsligheten blir grövre och grövre. Unga personer begår mord, grova rån, utpressning med mera, och de ingår ofta i kriminella gäng. Enligt ungdomsåklagare så är gängmördarna lika ofta personer

Inlämnad: 2020-11-19 Svarsdatum: 2020-12-02 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:594 av Louise Meijer (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:589 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Fråga 2020/21:589 Regeringens ansvar och en eventuell pandemilag av Camilla Waltersson Grönvall M till Socialminister Lena Hallengren S Covid-19-pandemin har tagit förnyad fart och smittspridningen ökar snabbt. Trycket på hälso- och sjukvården accelererar och nu ökar dödstalen igen. I detta allvarliga läge är det viktigt

Inlämnad: 2020-11-19 Svarsdatum: 2020-12-02 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:589 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 102 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:588 av John Weinerhall (M)

Fråga 2020/21:588 WHO:s rekommendation om munskydd av John Weinerhall M till Socialminister Lena Hallengren S Ända sedan det nya coronaviruset från Kina tog sig till Sverige med hemresande från Kontinentaleuropa har vårt land drabbats hårt. Över 6 000 människor har dött och 200 000 människor har konstaterats smittade

Inlämnad: 2020-11-19 Svarsdatum: 2020-12-02 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:588 av John Weinerhall (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:587 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Fråga 2020/21:587 Exemplet Danmark av Camilla Waltersson Grönvall M till Socialminister Lena Hallengren S Covid-19-pandemin har tagit förnyad fart och smittspridningen ökar snabbt. Trycket på hälso- och sjukvården accelererar och nu ökar dödstalen igen. I detta allvarliga läge är det viktigt att svenska folket förstår

Inlämnad: 2020-11-19 Svarsdatum: 2020-12-02 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:587 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:579 av Sara Gille (SD)

Fråga 2020/21:579 Missbruk av receptbelagda läkemedel bland unga av Sara Gille SD till Socialminister Lena Hallengren S Missbruket av livsfarliga receptbelagda läkemedel har ökat bland unga, och i dag sker droghandeln helt öppet. De vanligaste drogerna som säljs är cannabis och tramadol. Tramadol är en smärtstillande

Inlämnad: 2020-11-19 Svarsdatum: 2020-12-02 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:579 av Sara Gille (SD) (pdf, 88 kB)

Interpellation 2020/21:152 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2020/21:152 Kompensation för utebliven regionsjukvård av Edward Riedl M till Socialminister Lena Hallengren S Efterfrågan på regionsjukvård har minskat under pandemin, vilket innebär uteblivna intäkter för de regioner som har regionsjukvård. Framför allt för de mindre sjukvårdsregionerna blir detta extra

Inlämnad: 2020-11-17 Svarsdatum: 2020-12-01 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Interpellation 2020/21:152 av Edward Riedl (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:555 av Michael Anefur (KD)

Fråga 2020/21:555 Lagstiftning om patienter med bristande beslutsförmåga i hälso- och sjukvården av Michael Anefur KD till Socialminister Lena Hallengren S Det saknas lagstiftning om under vilka förutsättningar vård kan ges till en patient som själv saknar förmåga att samtycka, det vill säga en beslutsoförmögen patient,

Inlämnad: 2020-11-18 Svarsdatum: 2020-11-25 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:555 av Michael Anefur (KD) (pdf, 108 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:554 av Sofia Nilsson (C)

Fråga 2020/21:554 Behovet av regelförändring inom läkemedelsförsörjningen av Sofia Nilsson C till Socialminister Lena Hallengren S Hälso- och sjukvårdslagstiftningen och den lagstiftning som reglerar hälso- och sjukvårdens läkemedelsförsörjning har i förlängningen samma syfte, det vill säga att säkerställa att patienter

Inlämnad: 2020-11-18 Svarsdatum: 2020-11-25 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:554 av Sofia Nilsson (C) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:535 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Fråga 2020/21:535 Covid-19-strategin av Camilla Waltersson Grönvall M till Socialminister Lena Hallengren S Covid-19-pandemin har tagit förnyad fart och smittspridningen ökar snabbt. Trycket på hälso- och sjukvården accelererar och nu ökar dödstalen igen. I detta allvarliga läge är det viktigt att svenska folket förstår

Inlämnad: 2020-11-17 Svarsdatum: 2020-11-25 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:535 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:534 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Fråga 2020/21:534 Växande vårdköer av Camilla Waltersson Grönvall M till Socialminister Lena Hallengren S Svensk hälso- och sjukvård ställde snabbt och framgångsrikt om för att möta det ökande behovet av intensivvårdsplatser i samband med covid-19-pandemin, vilket var nödvändigt, men det innebär också att den vård som

Inlämnad: 2020-11-17 Svarsdatum: 2020-11-25 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:534 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:533 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Fråga 2020/21:533 Köerna i cancervården av Camilla Waltersson Grönvall M till Socialminister Lena Hallengren S Var tionde minut får en människa i Sverige det omvälvande beskedet att de har cancer. Under år 2018 drabbades cirka 63 000 människor i Sverige av cancer. Prognoser visar att denna utveckling kommer att accelerera

Inlämnad: 2020-11-17 Svarsdatum: 2020-11-25 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:533 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 94 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:528 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2020/21:528 Bemötande av kvinnor som önskar kejsarsnitt av Markus Wiechel SD till Socialminister Lena Hallengren S I Göteborgs-Posten den 26 oktober kunde vi följa en rad kvinnor som berättat om svårigheten med att få ett planerat kejsarsnitt beviljat på sin auroramottagning. Dessa kvinnor utgör bara toppen på ett

Inlämnad: 2020-11-16 Svarsdatum: 2020-11-25 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:528 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:521 av Björn Söder (SD)

Fråga 2020/21:521 Förlängning av förordnandet för Folkhälsomyndighetens generaldirektör av Björn Söder SD till Socialminister Lena Hallengren S Folkhälsomyndigheten har misslyckats kapitalt i sitt uppdrag gällande hanteringen av covid-19-pandemin. Med över 6 100 döda och en kraftigt ökande smittspridning som snart når

Inlämnad: 2020-11-16 Svarsdatum: 2020-11-25 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:521 av Björn Söder (SD) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:518 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2020/21:518 IVO:s tillsynsverksamhet av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Socialminister Lena Hallengren S Den 14 oktober 2020 visade SVT:s Uppdrag granskning ett program om LSS och personer med olika funktionsvariationer som är i behov av hjälp och stöd. I programmet framkom det att det finns boenden där personal

Inlämnad: 2020-11-16 Svarsdatum: 2020-11-25 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:518 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 105 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:516 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2020/21:516 Regeringens roll och ansvar under pandemin av Markus Wiechel SD till Socialminister Lena Hallengren S Stefan Löfvens regering har blivit ordentligt omtalad för att återkommande skylla ifrån sig när utvecklingen går åt fel håll. Bortförklaringarna handlar om alltifrån migration och välfärdsfusk till skolresultat

Inlämnad: 2020-11-16 Svarsdatum: 2020-11-25 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:516 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 103 kB)