Dokument & lagar (5 808 träffar)

Skriftlig fråga 2019/20:1920 av Magdalena Schröder (M)

Fråga 2019/20:1920 Växande vårdköer med anledning av coronapandemin av Magdalena Schröder M till Socialminister Lena Hallengren S Många av de stora problem Sverige stod inför innan pandemin bröt ut har i krisens spår vuxit och är nu än större problem. Ett av dessa är de växande vårdköerna. I dag beräknas 185 000 personer

Inlämnad: 2020-08-10 Svarsdatum: 2020-08-24 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1920 av Magdalena Schröder (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1905 av Sara Gille (SD)

Fråga 2019/20:1905 Nya behandlingsmodeller för barn med autism och andra funktionsnedsättningar av Sara Gille SD till Socialminister Lena Hallengren S Enligt svenska undersökningar har det visat sig att barn och unga med autism kan utvecklas bättre om de får vara i kontakt med djur och natur. Många som har autism kan

Inlämnad: 2020-08-05 Svarsdatum: 2020-08-21 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1905 av Sara Gille (SD) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1899 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2019/20:1899 Statligt huvudmannaskap för sjukvården av Markus Wiechel SD till Socialminister Lena Hallengren S Vi har som bekant 21 landsting/sjukvårdsregioner i Sverige, vilka ansvarar för bland annat sjukvårdens stora organisation. Det finns av förklarliga skäl ett starkt stöd i samhället för uppfattningen att

Inlämnad: 2020-08-03 Svarsdatum: 2020-08-19 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1899 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1895 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2019/20:1895 Vårdskulden av Markus Wiechel SD till Socialminister Lena Hallengren S Det hårda trycket inom vården under coronapandemin har lett till en enorm vårdskuld, och i denna ingår inställda ledigheter för vårdpersonal och inställda återbesök och operationer för olika patienter. I en debattartikel i Dagens

Inlämnad: 2020-07-31 Svarsdatum: 2020-08-18 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1895 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1893 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2019/20:1893 Regeringens coronastrategi av Markus Wiechel SD till Socialminister Lena Hallengren S Den 29 juli återkopplade socialministern till min skriftliga fråga 2019/20:1790 där jag efter flera tidigare försök undrade i vilket eller vilka avseenden socialministern menar att den svenska coronastrategin har varit

Inlämnad: 2020-07-30 Svarsdatum: 2020-08-14 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1893 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1890 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2019/20:1890 Sjukhusmaten för cancerpatienter av Markus Wiechel SD till Socialminister Lena Hallengren S En av tre svenskar kommer någon gång i livet att drabbas av cancer. Tumörer är i dag efter hjärt-kärlsjukdomar den vanligaste dödsorsaken i Sverige då ca 26 procent av de årliga dödsfallen sker som en följd av

Inlämnad: 2020-07-30 Svarsdatum: 2020-08-13 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1890 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 104 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1887 av Alexandra Anstrell (M)

Fråga 2019/20:1887 Coronaviruset och utlandssemestrar av Alexandra Anstrell M till Socialminister Lena Hallengren S Efter att resenärer från olika länder kommit hem efter sportlovet och inte suttit i karantän kunde vi se att spridningen av coronaviruset snart var ett faktum. De svenska siffrorna över insjuknade och döda

Inlämnad: 2020-07-30 Svarsdatum: 2020-08-13 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1887 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1873 av Sara Gille (SD)

Fråga 2019/20:1873 Manliga omskärelser i Sverige av Sara Gille SD till Socialminister Lena Hallengren S Den 24 juni 2020 svarade socialminister Lena Hallengren på min fråga kring manlig omskärelse. Jag häpnas över ministerns likgiltighet kring barnets egen vilja. I stället för att erkänna barns rätt att vara barn och

Inlämnad: 2020-07-22 Svarsdatum: 2020-08-12 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1873 av Sara Gille (SD) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1869 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2019/20:1869 Dödsfallen på äldreboenden av Markus Wiechel SD till Socialminister Lena Hallengren S På de svenska äldreboendena bor människor som levt och slitit i Sverige i hela sitt liv. Där bor helt enkelt de som byggt det samhälle vi lever i. De bor även i de egna hemmen, där de får hjälp att klara av vardagen

Inlämnad: 2020-07-27 Svarsdatum: 2020-08-12 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1869 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 99 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1867 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2019/20:1867 Myndigheternas hantering av pandemin av Markus Wiechel SD till Socialminister Lena Hallengren S Äldre och andra personer som klassats tillhörande en riskgrupp har fått ta den största smällen för den påstådda strategi som regeringen har valt. Priset för att yngre ska få en frihet som man bara kan drömma

Inlämnad: 2020-07-27 Svarsdatum: 2020-08-12 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1867 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 100 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1865 av Björn Söder (SD)

Fråga 2019/20:1865 Gårdsförsäljning genom licensierade ombud av Björn Söder SD till Socialminister Lena Hallengren S Den 2 maj 2018 beslutade riksdagen att tillkännage för regeringen att man under förutsättning att Systembolagets detaljhandelsmonopol kan upprätthållas bör verka för en lagstiftning som möjliggör gårdsförsäljning

Inlämnad: 2020-07-27 Svarsdatum: 2020-08-12 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1865 av Björn Söder (SD) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1850 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2019/20:1850 Coronakommissionens oberoende av Markus Wiechel SD till Socialminister Lena Hallengren S I slutet av juni beslutade regeringen att utse juristen Mats Melin till ordförande för den kommission som fått uppgiften att granska statens, myndigheternas, regionernas och kommunernas hantering av coronakrisen.

Inlämnad: 2020-07-20 Svarsdatum: 2020-08-12 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1850 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1849 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2019/20:1849 Nekad hemtjänst för sommarboende äldre av Markus Wiechel SD till Socialminister Lena Hallengren S Till följd av coronapandemin har hemtjänstverksamheten i en lång rad kommuner blivit mycket hårt belastad, vilket dels har att göra med ett ökat vårdbehov, dels med ökad sjukfrånvaro och högre vårdkrav.

Inlämnad: 2020-07-21 Svarsdatum: 2020-08-12 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1849 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1827 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Fråga 2019/20:1827 Psykisk ohälsa bland vård- och omsorgspersonal med anledning av coronakrisen av Marléne Lund Kopparklint M till Socialminister Lena Hallengren S Det är för tidigt att utvärdera om Sveriges strategi är den bästa vägen att gå gällande covid-19-pandemin. En slutsats man kan dra är att regeringens krisplan

Inlämnad: 2020-07-16 Svarsdatum: 2020-07-31 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1827 av Marléne Lund Kopparklint (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1816 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2019/20:1816 Uttalanden om privata aktörer inom äldreomsorgen av Markus Wiechel SD till Socialminister Lena Hallengren S Inte ens under den värsta kris vi sett i modern tid tycks ideologi kunna läggas åt sidan i debatten om olika aktörer inom den svenska välfärden. Samtidigt som äldreomsorgens medarbetare anklagats

Inlämnad: 2020-07-15 Svarsdatum: 2020-07-30 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1816 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 101 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1802 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2019/20:1802 Mun- och andningsskydd av Markus Wiechel SD till Socialminister Lena Hallengren S Myten att mun- eller andningsskydd inte skulle hjälpa i kampen för en minskad smittspridning är fortsatt förhållandevis vanlig i Sverige. Sorgligt nog har även myndigheterna bidragit till att den typen av desinformation

Inlämnad: 2020-07-10 Svarsdatum: 2020-07-29 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1802 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1800 av Clara Aranda (SD)

Fråga 2019/20:1800 Insatser för en jämställd vård av Clara Aranda SD till Socialminister Lena Hallengren S I september 2019 presenterade Sveriges Kommuner och Regioner SKR en rapport som lyfte fram ett flertal områden där kvinnor missgynnas av vården. I en rad studier har man kunnat påvisa att det finns skillnader mellan

Inlämnad: 2020-07-10 Svarsdatum: 2020-07-29 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1800 av Clara Aranda (SD) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1798 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2019/20:1798 Kunskapsnivån hos legitimerade läkare och sjuksköterskor av Margareta Cederfelt M till Socialminister Lena Hallengren S Den gemensamma arbetsmarknaden inom EU är viktig att värna liksom principen om att utbildningsexamina är giltiga inom hela unionen. Därför är det angeläget att när svårigheter uppdagas

Inlämnad: 2020-07-10 Svarsdatum: 2020-07-29 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1798 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1793 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2019/20:1793 Garanterad kompetens hos läkare i jourtjänst av Margareta Cederfelt M till Socialminister Lena Hallengren S Enligt beslut av Inspektionen för vård och omsorg ska icke legitimerade läkare inte arbeta ensamma utan handledning vid akutmottagningar innan de har gjort sin allmäntjänstgöring ATDet har dock

Inlämnad: 2020-07-10 Svarsdatum: 2020-07-29 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1793 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1792 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2019/20:1792 En ökning av antalet anmälda vårdskador av Margareta Cederfelt M till Socialminister Lena Hallengren S År 2019 gjordes omkring 17 900 anmälningar om vårdskador, vilket är en ökning med ca 1 000 anmälningar jämfört med under 2018. Ökningen kan naturligtvis ha flera orsaker, dels att antalet boende i

Inlämnad: 2020-07-10 Svarsdatum: 2020-07-29 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1792 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 86 kB)