Dokument & lagar (5 847 träffar)

Skriftlig fråga 2020/21:71 av Per Ramhorn (SD)

Fråga 2020/21:71 Standardiserat test i svenska språket av Per Ramhorn SD till Socialminister Lena Hallengren S Inom hälso- och sjukvården är det avgörande att läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal förstår varandra och patienterna och att man till exempel i en kritisk situation kan kommunicera tillräckligt bra

Inlämnad: 2020-09-17 Svarsdatum: 2020-09-30 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:71 av Per Ramhorn (SD) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:36 av Björn Söder (SD)

Fråga 2020/21:36 Brister hos Folkhälsomyndigheten av Björn Söder SD till Socialminister Lena Hallengren S Den 31 januari varnade EU:s smittskyddsmyndighet ECDC för att de potentiella spridningsriskerna med covid-19 var stora och för importfall från länder utanför Europa. Men när Folkhälsomyndigheten den 4 februari svarade

Inlämnad: 2020-09-10 Svarsdatum: 2020-09-23 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:36 av Björn Söder (SD) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:20 av John Weinerhall (M)

Fråga 2020/21:20 Barnkonventionens följder för ungdomsvården av John Weinerhall M till Socialminister Lena Hallengren S I slutet på augusti kunde man läsa i Svenska Dagbladet hur ST:s fackordförande på Statens institutionsstyrelse Sis beskriver vardagen på Sis-hem. Tvångsvård i Sis regi är ofta den sista anhalten och

Inlämnad: 2020-09-09 Svarsdatum: 2020-09-16 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:20 av John Weinerhall (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:2135 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2019/20:2135 Ökad tillgång till blod av Markus Wiechel SD till Socialminister Lena Hallengren S Sjukvården är som bekant beroende av blodgivare eftersom det blod vi behöver enbart kan produceras av oss människor. Svenska blodgivare ger omkring 500 000 påsar blod årligen, där varje påse rymmer 4,5 deciliter, en siffra

Inlämnad: 2020-09-04 Svarsdatum: 2020-09-16 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:2135 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:2134 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2019/20:2134 Ökad tillgång till organ av Markus Wiechel SD till Socialminister Lena Hallengren S Runt 1,5 miljoner svenskar har i dag anmält sig till organdonationsregistret, och den siffran kunde ha varit betydligt större. De allra flesta är positiva till att donera sina organ, och i Sverige har vi bland de mest

Inlämnad: 2020-09-04 Svarsdatum: 2020-09-16 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:2134 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:2133 av Ellen Juntti (M)

Fråga 2019/20:2133 Begränsning av tillgång till mobil och dator på Sis-institutioner av Ellen Juntti M till Socialminister Lena Hallengren S I sommar har tre dömda personer fritagits från sluten ungdomsvård. En person som dömts för mord fritogs under en bevakad permission. De två andra, en 19-åring och en 18-åring, fritogs

Inlämnad: 2020-09-04 Svarsdatum: 2020-09-16 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:2133 av Ellen Juntti (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:2131 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2019/20:2131 Hantering av vårdskulden av Markus Wiechel SD till Socialminister Lena Hallengren S Den 12 augusti återkopplade socialminister Lena Hallengren S på min fråga 2019/20:1895 om vårdskulden. I sitt svar radade hon upp ett antal åtgärder som ministern menar att regeringen vidtagit i syfte att beta av denna

Inlämnad: 2020-09-04 Svarsdatum: 2020-09-16 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:2131 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:2102 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2019/20:2102 Användningen av mobiler av personer dömda till sluten ungdomsvård av Boriana Åberg M till Socialminister Lena Hallengren S Nyligen fritogs en person dömd för mord och en person dömd för mordförsök från Råbyhemmet, som drivs av Statens institutionsstyrelse, Sis. Detta är bara en i raden av fritagningar

Inlämnad: 2020-09-02 Svarsdatum: 2020-09-09 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:2102 av Boriana Åberg (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:2098 av Lars Beckman (M)

Fråga 2019/20:2098 Skydd mot covid-19 för flerfunktionsnedsatta av Lars Beckman M till Socialminister Lena Hallengren S Skydda sitt barn och få en orosanmälan till socialen på sig eller skicka iväg sitt barn med stora hälsorisker som följd Det svåra valet har just nu många föräldrar till barn med funktionsnedsättning,

Inlämnad: 2020-09-02 Svarsdatum: 2020-09-09 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:2098 av Lars Beckman (M) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:2097 av Alexandra Anstrell (M)

Fråga 2019/20:2097 Beredskapslager av fryst blodplasma av Alexandra Anstrell M till Socialminister Lena Hallengren S Vid Karolinska institutet har man i en studie testat att ge patienter blodplasma från tillfrisknade covid-19-patienter. Studien visade att om man ger blodplasma med neutraliserade antikroppar kan man bli

Inlämnad: 2020-09-02 Svarsdatum: 2020-09-09 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:2097 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:2088 av Magdalena Schröder (M)

Fråga 2019/20:2088 Smittspårning av Magdalena Schröder M till Socialminister Lena Hallengren S I medierna har Sveriges arbete med smittspårning av den samhällsfarliga sjukdomen covid-19 uppmärksammats. I bland annat SVT:s Agenda har det konstaterats att regionerna i olika grad låter patienterna själva genomföra smittspårningen.

Inlämnad: 2020-09-01 Svarsdatum: 2020-09-09 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:2088 av Magdalena Schröder (M) (pdf, 95 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:2080 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Fråga 2019/20:2080 Förebyggande av suicid av Marléne Lund Kopparklint M till Socialminister Lena Hallengren S Coronakrisen har inneburit stora påfrestningar för människor som lider av olika former av psykisk ohälsa. Isolering och begränsning av insatser gör att det blir än mer påfrestande. Risken är därmed att självmord

Inlämnad: 2020-08-31 Svarsdatum: 2020-09-09 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:2080 av Marléne Lund Kopparklint (M) (pdf, 91 kB)

Interpellation 2019/20:463 av Lars Beckman (M)

Interpellation 2019/20:463 Ersättning för att hindra smittspridning i riskgrupper av Lars Beckman M till Socialminister Lena Hallengren S De senaste åren har många med en funktionsvariation förlorat sina statliga LSS-insatser gällande personlig assistans. Det är en konsekvens av regleringsbrevet för budgetåret 2016, där

Inlämnad: 2020-08-28 Svarsdatum: 2020-09-10 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Interpellation 2019/20:463 av Lars Beckman (M) (pdf, 109 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ersättning för att hindra smittspridning i riskgrupper

Skriftlig fråga 2019/20:2074 av Clara Aranda (SD)

Fråga 2019/20:2074 Barnrättsperspektiv inom psykiatrin av Clara Aranda SD till Socialminister Lena Hallengren S Barns rätt till självbestämmande och integritet måste stärkas inom psykiatrin. Det är viktigt att barn känner sig trygga i att söka vård för sin psykiska ohälsa och att det finns möjlighet att göra det helt

Inlämnad: 2020-08-28 Svarsdatum: 2020-09-11 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:2074 av Clara Aranda (SD) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:2071 av Pia Steensland (KD)

Fråga 2019/20:2071 Särreglering av merkostnadsersättning till assistansanordnare av Pia Steensland KD till Socialminister Lena Hallengren S Socialminister Lena Hallengren lämnade före sommaren beskedet att privata assistansanordnare liksom andra verksamheter inom vård och omsorg ska kunna ta del av statens ersättning

Inlämnad: 2020-08-28 Svarsdatum: 2020-09-11 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:2071 av Pia Steensland (KD) (pdf, 100 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:2057 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2019/20:2057 Validering av utländsk examen av Betty Malmberg M till Socialminister Lena Hallengren S För fem år sedan skrev tidskriften Vårdfokus den 25 maj 2015Regeringen vill att det ska gå fortare för utländsk sjukvårdspersonal att få svensk legitimation och ger Socialstyrelsen tio miljoner kronor. Pengarna ska

Inlämnad: 2020-08-27 Svarsdatum: 2020-09-11 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:2057 av Betty Malmberg (M) (pdf, 89 kB)

Interpellation 2019/20:457 av Mikael Damsgaard (M)

Interpellation 2019/20:457 Säkerhetsbrister vid ungdomshem av Mikael Damsgaard M till Socialminister Lena Hallengren S Den 19 augusti fritogs en 18-åring och en 19-åring, dömda till sluten ungdomsvård för mord respektive mordförsök, från Råby ungdomshem i Lund. Tidigare i somras fritogs ytterligare en person dömd till

Inlämnad: 2020-08-26 Svarsdatum: 2020-09-10 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Interpellation 2019/20:457 av Mikael Damsgaard (M) (pdf, 90 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Säkerhetsbrister vid ungdomshem

Skriftlig fråga 2019/20:2041 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2019/20:2041 Garantera tillgången till läkemedel mot covid-19 av Margareta Cederfelt M till Socialminister Lena Hallengren S Sverige har erhållit betydligt färre doser av läkemedlet remdesivir av EU än vad Folkhälsomyndigheten estimerat behovet till. Antalet erhållna doser är endast 1 700 mot äskade 70 000 doser.

Inlämnad: 2020-08-25 Svarsdatum: 2020-09-10 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:2041 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:2034 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2019/20:2034 Kommunikationsmöjligheter för kriminella av Markus Wiechel SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Flera gånger har vi nu fått läsa om grovt kriminella personer som lyckats fly från så kallad sluten ungdomsvård, och enligt medieuppgifter kan flykten i vissa fall vara rätt enkel.

Inlämnad: 2020-08-24 Svarsdatum: 2020-09-08 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:2034 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:2027 av Clara Aranda (SD)

Fråga 2019/20:2027 Haverikommission vid suicid av Clara Aranda SD till Socialminister Lena Hallengren S I Storbritannien har man ett arbetssätt som går ut på att en haverikommission tillsätts vid suicid. Det innebär att sjukvård, socialtjänst, skola, polis och civilsamhället gemensamt tillsätter en utredning för att komma

Inlämnad: 2020-08-24 Svarsdatum: 2020-09-08 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:2027 av Clara Aranda (SD) (pdf, 87 kB)