Dokument & lagar (8 träffar)

Skriftlig fråga 1999/2000:910 av Johnsson, Jeppe (m)

den 10 maj Fråga 1999/2000:910 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Laila Freivalds om återfallsförbrytare BRÅ har i en undersökning letat fram de tio personer som samlat på sig mest lagföringar. Totalt har dessa tio lagförts 1 440 gånger för sammanlagt 2 700 brott och dömts till tillhopa 130 års fängelse. Självklart

Inlämnad: 2000-05-10 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Interpellation 1999/2000:321 av Johnsson, Jeppe (m)

den 30 mars Interpellation 1999/2000:321 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Laila Freivalds om kriminalvården Besparingarna på kriminalvården har varit omfattande under de senaste åren. Budgetåret 1995/96 uppgick besparingskravet till 208 miljoner beräknat på tolv månader samt budgetåret 1997 och 1998 till 287

Inlämnad: 2000-03-30 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:697 av Johnsson, Jeppe (m)

den 14 mars Fråga 1999/2000:697 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Laila Freivalds om påföljder för kvinnomisshandel Genom en lagändring som trädde i kraft den 1 januari 1999 har det införts en möjlighet för domstolarna att utdöma påföljden villkorlig dom i förening med samhällstjänst. I lagtexten finns inte

Inlämnad: 2000-03-15 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Interpellation 1999/2000:241 av Johnsson, Jeppe (m)

den 17 februari Interpellation 1999/2000:241 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Laila Freivalds om våld mot kvinnor De anmälda misshandelsbrotten mot kvinnor fortsätter att öka. Under hela 1990-talet har vi haft en kraftigt stigande brottskurva över antalet anmälda våldsbrott mot kvinnor. År 1998 uppgick ökningen

Inlämnad: 2000-02-17 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:497 av Johnsson, Jeppe (m)

den 3 februari Fråga 1999/2000:497 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Laila Freivalds om hot och våld inom kriminalvården Situationen inom kriminalvården är ansträngd. Antalet s.k. extrema händelser under åren 1998 och 1999 är många. Våld och hot riktar sig såväl mot personalen som mot de intagna. Ett allt grövre

Inlämnad: 2000-02-03 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:173 av Johnsson, Jeppe (m)

den 8 november Fråga 1999/2000:173 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Laila Freivalds om kriminalvården På många anstalter, i häkten och inom frivården är arbetssituationen i dag mycket besvärlig. Arbetssituationen är mycket pressad. Kriminalvårdens personal har hittills lojalt accepterat kraven på besparingar.

Inlämnad: 1999-11-08 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:168 av Johnsson, Jeppe (m)

Fråga 1998/99:168 av Jeppe Johnsson m till justitieministern om åklagarämbetet den 9 december I ett Ekoinslag den 8 december 1998 redogör Tomas Pira, personalchef hos Riksåklagaren, för den arbetssituation som åklagarna för närvarande arbetar under. Utbrändhet, förtidspensioneringar, långtidssjukskrivningar och oro

Inlämnad: 1998-12-09 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:112 av Johnsson, Jeppe (m)

Fråga 1998/99:112 av Jeppe Johnsson m till justitieministern om åklagarväsendet den 26 november Under de senaste två åren har åklagarväsendet genomgått en omfattande omorganisation. Åklagarna har minskat med ca 40 och administratörerna med ca 200. Åldersstrukturen inom åklagarväsendet innebär att nära 100 åklagare

Inlämnad: 1998-11-26 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)