Dokument & lagar (13 träffar)

Skriftlig fråga 1998/99:840 av Westerholm, Barbro (fp)

Fråga 1998/99:840 av Barbro Westerholm fp till justitieministern om polisers kunskap om homo- och bisexuellas situation den 9 augusti Enligt uppgift i Irish Times den 15 maj 1999 har den irländska republikens polisväsende tagit initiativ till nya arbetssätt för att komma till rätta med den riktade brottsligheten mot

Inlämnad: 1999-08-09 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:626 av Westerholm, Barbro (fp)

Fråga 1998/99:626 av Barbro Westerholm fp till justitieministern om våld mot homosexuella den 14 maj Återigen har RFSL:s lokaler i Trollhättan vandaliserats. Under 1998 utsattes dessa lokaler för vandalisering 15 gånger Nu har försäkringsbolagen sagt upp försäkringen och föreningen hotas av att gå i konkurs på grund

Inlämnad: 1999-05-14 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:339 av Westerholm, Barbro (fp)

Fråga 1998/99:339 av Barbro Westerholm fp till justitieministern om giltighet i Sverige av adoption i annat land den 9 februari Inom familjerätten finns en rad allmänna bestämmelser om internationella rättsförhållanden rörande bl.a. äktenskap, förmyndarskap och frågor rörande förmögenhet och arv. Däremot tycks det

Inlämnad: 1999-02-09 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:113 av Westerholm, Barbro (fp)

Fråga 1998/99:113 av Barbro Westerholm fp till justitieministern om utredning om homosexuella och barn den 27 november I april 1998 beställde riksdagen en utredning om homosexuella och barn men utredningen har ännu inte tillsats. Jag vill därför fråga justitieministern när regeringen kommer att tillsätta denna utredning.

Inlämnad: 1998-11-27 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:868 av Westerholm, Barbro (fp)

Fråga 1997/98:868 av Barbro Westerholm fp till utbildningsministern om Forskningsrådsnämndens utredning om oral galvanism Den 3 april 1997 gav regeringen Forskningsrådsnämnden FRN i uppdrag att genomföra vissa aktiviteter rörande oral galvanism m.m. Skälet var att frågor om framför allt amalgams hälsoeffekter varit

Inlämnad: 1998-06-11 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:638 av Westerholm, Barbro (fp)

Fråga 1997/98:638 av Barbro Westerholm fp till socialministern om bidrag till Stiftelsen Noaks Ark Stiftelsen Noaks Ark Röda Korset är en ideell organisation som arbetar med stöd till personer med hiv/aids. De ger också information och utbildning till vårdpersonal och allmänhet. Organisationens främsta uppgift är dock

Inlämnad: 1998-04-07 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:633 av Westerholm, Barbro (fp)

Fråga 1997/98:633 av Barbro Westerholm fp till socialministern om nedrustning av reumatikervården Den 31 mars 1998 tvingades Reumatikerförbundet rekommendera sin förbundsstyrelse att avveckla verksamheten vid Östersunds Reumatiker- och Rehabiliteringssjukhus, eftersom det inte gått att komma överens på landstingssidan

Inlämnad: 1998-04-07 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:581 av Westerholm, Barbro (fp)

Fråga 1997/98:581 av Barbro Westerholm fp till justitieministern om polisövergrepp på unga kvinnor I samband med internationella kvinnodagen den 8 mars 1998 grep polis unga kvinnor som demonstrerade vid porrbutik. Av förhörsutskrift framgår att vittne såg hur polis med batong slår en ung kvinna i huvudet. När hon försöker

Inlämnad: 1998-03-19 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:538 av Westerholm, Barbro (fp)

Fråga 1997/98:538 av Barbro Westerholm fp till socialministern om forskning om spelberoende Vi har i Sverige bristande kunskap om omfattningen av spelberoende och dess orsaker. Därför var det bra att riksdagen tog detta problem på allvar och beslöt om medel för forskning kring detta problem. Professor Sten Rönnberg

Inlämnad: 1998-03-11 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:325 av Westerholm, Barbro (fp)

Fråga 1997/98:325 av Barbro Westerholm fp till socialministern om distriktssköterskornas förskrivningsrätt Socialstyrelsen har följt upp effekterna av att distriktssköterskorna 1994 fick rätt att förskriva vissa läkemedel. Denna uppföljning har visat att förskrivningsrätten med därtill hörande utbildning lett till kompetenshöjning

Inlämnad: 1998-01-16 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:324 av Westerholm, Barbro (fp)

Fråga 1997/98:324 av Barbro Westerholm fp till justitieministern om vandalisering av homosexuellas lokaler Återigen har ett antal personer trakasserat homosexuella och vandaliserat deras lokaler. Natten till torsdagen den 15 januari angreps RFSL Trestads lokal i Trollhättan då ett antal personer kastade stenar och krossade

Inlämnad: 1998-01-16 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:84 av Westerholm, Barbro (fp)

Fråga 1997/98:84 av Barbro Westerholm fp till socialministern om dopningsjourens framtid Sedan 1993 finns en dopningsjour på Huddinge sjukhus som är öppen för allmänheten i hela landet. Jouren har till uppgift att dels besvara allmänhetens frågor om riskerna med att använda dopningsmedel, dels förmedla kontakter med

Inlämnad: 1997-10-24 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:73 av Westerholm, Barbro (fp)

Fråga 1997/98:73 av Barbro Westerholm fp till justitieministern om hemligstämpling av scientologbibeln En av grundvalarna för den svenska demokratin är offentlighetsprincipen. Den ger människor möjlighet till insyn i myndigheternas arbete, till kunskap om på vilket underlag beslut fattas, till kunskap om innehållet

Inlämnad: 1997-10-20 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)