Dokument & lagar (150 träffar)

Skriftlig fråga 1998/99:312 av Gunnarsson, Rolf (m)

Fråga 1998/99:312 av Rolf Gunnarsson m till justitieministern om utnyttjande av polisens resurser den 3 februari I senaste numret av tidningen Svensk Polis berättas om hur posthanteringen hos polisen i Stockholm sköts efter det att många civilanställda avskedats inom polisen. Enligt artikeln krävs det 12 heltidsanställda

Inlämnad: 1999-02-03 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:298 av Pehrson, Johan (fp)

Fråga 1998/99:298 av Johan Pehrson fp till justitieministern om vittnesstöd den 29 januari Alltfler vittnen till brott och brottsoffer är rädda för att vittna vid en rättegång. Rädslan beror på det faktum att organiserade eller oorganiserade personer systematiskt tillämpar hot och tvång. Med all tydlighet har deras

Inlämnad: 1999-01-29 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:294 av Anderberg, Christel (m)

Fråga 1998/99:294 av Christel Anderberg m till justitieministern om sexuellt ofredande den 28 januari Enligt 6 kap 7 brottsbalken kan bl.a. den dömas för sexuellt ofredande som genom någon form av otillbörlig påverkan förmår någon mellan 15 och 18 år att företa eller medverka i en handling med sexuell innebörd, om

Inlämnad: 1999-01-28 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:267 av Ekendahl, Maud (m)

Fråga 1998/99:267 av Maud Ekendahl m till justitieministern om psykiskt störda brottslingar den 20 januari Då och då händer det att brottslingar som lider av allvarlig psykisk störning överlämnas till rättspsykiatrisk vård i stället för att dömas till fängelse. Bara i ett fåtal fall är gärningsmannen så störd att han

Inlämnad: 1999-01-20 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:260 av Gustafsson, Lars (kd)

Fråga 1998/99:260 av Lars Gustafsson kd till näringsministern om nytillverkning av delar till äldre bilar den 20 januari I EU har förslag lagts fram vilket skulle innebära att nytillverkning av delar till äldre bilar skulle förbjudas. Exempel på konsekvenserna av ett sådant beslut är den nystartade belgiska fabrik

Inlämnad: 1999-01-20 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:249 av Skånberg, Tuve (kd)

Fråga 1998/99:249 av Tuve Skånberg kd till justitieministern om direktiven för utredningen om barn till homosexuella föräldrar den 14 januari Sedan lagen om registrerat partnerskap för homosexuella 1994:1117 trädde i kraft den 1 januari 1995 har totalt t.o.m. 1998 ingåtts 758 partnerskap varav 247 av kvinnorTendensen

Inlämnad: 1999-01-14 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:248 av Skånberg, Tuve (kd)

Fråga 1998/99:248 av Tuve Skånberg kd till justitieministern om en breddad partnerskapslagstiftning den 14 januari Sedan lagen om registrerat partnerskap för homosexuella 1994:1117 trädde i kraft den 1 januari 1995 har t.o.m. 1998 ingåtts totalt 758 partnerskap varav 247 av kvinnorUnder 1998 ingicks bara totalt 125

Inlämnad: 1999-01-14 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:247 av Skånberg, Tuve (kd)

Fråga 1998/99:247 av Tuve Skånberg kd till justitieministern om barn med föräldrar i registrerat partnerskap den 14 januari SCB har uppskattat antalet barn med föräldrar som ingått partnerskap till 53. Företrädare för RFSL har hävdat att antalet barn som lever med homosexuella föräldrar snarare skulle vara 40 000.

Inlämnad: 1999-01-14 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:220 av Gunnarsson, Rolf (m)

Fråga 1998/99:220 av Rolf Gunnarsson m till justitieministern om polisens tillnyktringsresurser den 30 december Från polishåll i Ludvika har Rikspolisstyrelsen uppmärksammats på frågan om bristande resurser då det gäller omhändertagandet av berusade personer. Polisen i Ludvika har framfört synpunkter över det totala

Inlämnad: 1998-12-30 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:207 av Sandlin, Lena (s)

Fråga 1998/99:207 av Lena Sandlin s till socialministern om diskriminering av funktionshindrade i näringsverksamhet den 18 december Personer med funktionshinder diskrimineras ofta i svensk näringsverksamhet. Funktionshindrade nekas tillträde till restauranger, flyg och andra nyttigheter som upplevs som självklara för

Inlämnad: 1998-12-18 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:176 av Oscarsson, Mikael (kd)

Fråga 1998/99:176 av Mikael Oscarsson kd till justitieministern om klotter och annan skadegörelse den 10 december Klotter och annan skadegörelse har blivit ett stort och växande problem i många av landets kommuner. Problemet är störst i storstäder som Stockholm, Göteborg och Uppsala, men det uppfattas också som stort

Inlämnad: 1998-12-10 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:168 av Johnsson, Jeppe (m)

Fråga 1998/99:168 av Jeppe Johnsson m till justitieministern om åklagarämbetet den 9 december I ett Ekoinslag den 8 december 1998 redogör Tomas Pira, personalchef hos Riksåklagaren, för den arbetssituation som åklagarna för närvarande arbetar under. Utbrändhet, förtidspensioneringar, långtidssjukskrivningar och oro

Inlämnad: 1998-12-09 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:155 av Söderdahl, Willy (v)

Fråga 1998/99:155 av Willy Söderdahl v till justitieministern om Polenkabeln den 4 december I Karlshamn pågår nu en process där Svenska Kraftnät ansöker om tillstånd i vattendomstolen för att få bygga den s.k. Polenkabeln. Det rättsliga förfarandet i frågan förefaller ha varit minst sagt märkligt. Det verkar som Svenska

Inlämnad: 1998-12-04 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:143 av Wallin, Gunnel (c)

Fråga 1998/99:143 av Gunnel Wallin c till justitieministern om bedrägeri mot småföretagare den 2 december Under senare tid har det förekommit en rad fall där mindre företagare har blivit utsatta för bluffakturor. I många fall har företagaren slutit ett muntligt avtal med en annonsfirma. När sedan räkningen kommit har

Inlämnad: 1998-12-02 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:126 av U Granberg, Lars (s)

Fråga 1998/99:126 av Lars U Granberg s till justitieministern om behandlingen av vissa brottmål den 30 november Det har under en tid förekommit fall där personer skyllt på varandra vid den rättsliga prövningen av brott som begåtts. I Luleå har t.ex. två personer ställts inför rätta för en annan människas död. Där skyller

Inlämnad: 1998-11-30 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:125 av Andreasson, Kia (mp)

Fråga 1998/99:125 av Kia Andreasson mp till justitieministern om handläggningen av domstolsärenden den 30 november Vattendomstolen, Växjö tingsrätt, meddelade nyligen i målet om en likströmskabel mellan Blekinge och Polen att någon huvudförhandling inte kommer att ske före årsskiftet. Ärendet skulle enligt vattendomstolen

Inlämnad: 1998-11-30 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:119 av Wallin, Gunnel (c)

Fråga 1998/99:119 av Gunnel Wallin c till justitieministern om platsbristen inom kriminalvården den 27 november Problemen vid landets kriminalvårdsanstalter och häkten blir alltmer besvärande. Det är fullbelagt på anstalterna inom kriminalvården i hela Sverige. Detta leder i sin tur till att det blir stopp på häktena.

Inlämnad: 1998-11-27 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:113 av Westerholm, Barbro (fp)

Fråga 1998/99:113 av Barbro Westerholm fp till justitieministern om utredning om homosexuella och barn den 27 november I april 1998 beställde riksdagen en utredning om homosexuella och barn men utredningen har ännu inte tillsats. Jag vill därför fråga justitieministern när regeringen kommer att tillsätta denna utredning.

Inlämnad: 1998-11-27 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:112 av Johnsson, Jeppe (m)

Fråga 1998/99:112 av Jeppe Johnsson m till justitieministern om åklagarväsendet den 26 november Under de senaste två åren har åklagarväsendet genomgått en omfattande omorganisation. Åklagarna har minskat med ca 40 och administratörerna med ca 200. Åldersstrukturen inom åklagarväsendet innebär att nära 100 åklagare

Inlämnad: 1998-11-26 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:90 av Ekendahl, Maud (m)

Fråga 1998/99:90 av Maud Ekendahl m till justitieministern om kontraktsvård den 20 november För att tingsrätten skall kunna döma en person till kontraktsvård i stället för fängelsestraff krävs medgivande från berörd kommuns socialnämnd eftersom behandlingen innebär stora kostnader. Kommunernas försämrade ekonomi, inte

Inlämnad: 1998-11-20 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)