Dokument & lagar (150 träffar)

Skriftlig fråga 1998/99:626 av Westerholm, Barbro (fp)

Fråga 1998/99:626 av Barbro Westerholm fp till justitieministern om våld mot homosexuella den 14 maj Återigen har RFSL:s lokaler i Trollhättan vandaliserats. Under 1998 utsattes dessa lokaler för vandalisering 15 gånger Nu har försäkringsbolagen sagt upp försäkringen och föreningen hotas av att gå i konkurs på grund

Inlämnad: 1999-05-14 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:610 av Marcelind, Ragnwi (kd)

Fråga 1998/99:610 av Ragnwi Marcelind kd till justitieministern om Lindomeproblematiken den 6 maj I december 1998 svarade justitieministern på en fråga angående Lindomeproblematiken, dvs. hur ansvarsbedömningen skall göras när två eller fler personer varit närvarande då ett brott begåtts samtidigt som det inte går

Inlämnad: 1999-05-06 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:603 av Thalén Finné, Ewa (m)

Fråga 1998/99:603 av Ewa Thalén Finné m till justitieministern om ägarlägenheter den 5 maj Riksdagen har genom beslut gett regeringen i uppdrag att utarbeta ett fullständigt förslag till hur upplåtelseformen ägarlägenheter skall regleras. Detta för att öka mångfalden på den svenska bostadsmarknaden. Min fråga till ministern är: Har direktiv för uppdraget getts och har arbetet påbörjats

Inlämnad: 1999-05-05 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:585 av Gustavsson, Lennart (v)

Fråga 1998/99:585 av Lennart Gustavsson v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om handläggningstider i arbetsskadeförsäkringsärenden den 28 april Det finns ett antal exempel där en prövning i rättsinstanser av bedömning av ersättningar enligt lagen om arbetsskadeersättningar tar mycket lång tid. När det rör sig om frågor

Inlämnad: 1999-04-28 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:506 av Fredrik Aurelius, Nils (m)

Fråga 1998/99:506 av Nils Fredrik Aurelius m till justitieministern om försöksverksamhet vid domstolsväsendet den 26 mars Enligt 11 kap. 1 tredje stycket regeringsformen skall det vid domstol finnas ordinarie domare, dvs. chefen för domstol skall vara en chefsdomare med fullmakt att utöva tjänsten helt och fullt. Det

Inlämnad: 1999-03-26 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:504 av Hägg, Carina (s)

Fråga 1998/99:504 av Carina Hägg s till justitieministern om offentlighetsprincipen den 26 mars Enligt utredningen Ds 1997:7 Några frågor om förhållandet mellan upphovsrätten och offentlighetsprincipen skall rätten att ta del av offentliga handlingar begränsas. Utredningen hänvisar till den kritik som framförts

Inlämnad: 1999-03-26 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:501 av Olsson, Karin (s)

Fråga 1998/99:501 av Karin Olsson s till justitieministern om elektronisk övervakning med fotboja den 26 mars I medier i dag finns skakande berättelser om hur kvinnor misshandlats av sina makar och om den rättslöshet som många av kvinnorna upplever. Det är svårt att dagligen leva i ångest för att den som misshandlar

Inlämnad: 1999-03-26 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:484 av Staaf-Igelström, Lisbeth (s)

Fråga 1998/99:484 av Lisbeth Staaf-Igelström s till justitieministern om Brottsförebyggande Centrum i Värmland den 23 mars Brottsförebyggande Centrum i Värmland BFC bildades 1995 och är en ideell förening där myndigheter, kommuner, företag och organisationer kan bli medlemmar. I dag är 15 av 16 kommuner medlemmar liksom

Inlämnad: 1999-03-23 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:483 av Staaf-Igelström, Lisbeth (s)

Fråga 1998/99:483 av Lisbeth Staaf-Igelström s till justitieministern om rättshjälpen den 23 mars Socialbidragstagare hamnar i dag i kläm när de vill hävda sin rätt i vårdnadstvister. Förändringarna i socialtjänst- och rättshjälpslagarna gör att människor fråntas möjligheten att ta till vara sina intressen och resultatet

Inlämnad: 1999-03-23 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:467 av Pehrson, Johan (fp)

Fråga 1998/99:467 av Johan Pehrson fp till justitieministern om olämpligt polisuppträdande den 18 mars Inom polisen pågår ständigt ett arbete med att förstärka förtroende mellan polis och allmänheten. Trots detta går det aldrig att undvika att enstaka tjänstemän av olika anledningar kan göra misstag av övergreppskaraktär.

Inlämnad: 1999-03-18 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:445 av Johansson, Barbro (mp)

Fråga 1998/99:445 av Barbro Johansson mp till jordbruksministern om könsfördelning bland chefer den 12 mars SCB:s företagsregister saknar uppgifter om könstillhörighet vad det gäller landets chefer på olika nivåer. För att kunna utföra könsrelaterad forskning eller för att rent allmänt kunna bilda sig en uppfattning

Inlämnad: 1999-03-12 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:444 av Persson, Siw (fp)

Fråga 1998/99:444 av Siw Persson fp till justitieministern om klotter den 12 mars Klotter och annan skadegörelse är kostsamt för samhället. Kommunernas och trafikföretagens kostnader för att reparera skador av klotter och angränsande skadegörelse på byggnader, anläggningar av olika slag uppgår till i storleksordningen

Inlämnad: 1999-03-12 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:442 av vice talman Rose-Marie Frebran, tredje (kd)

Fråga 1998/99:442 av tredje vice talman Rose-Marie Frebran kd till justitieministern om forskningen om IB den 11 mars Under DN Debatt kan man den 9 mars läsa följande: Regeringen stänger IB-arkiven.Det är forskare som leder projektet om den svenska åsiktsregistreringens historia som är oroliga. Arbetssituationen för

Inlämnad: 1999-03-11 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:436 av Lönnroth, Johan (v)

Fråga 1998/99:436 av Johan Lönnroth v till statsministern om forskarna och sekretessen den 10 mars I en artikel publicerad den 9 mars i Dagens Nyheter beskriver sex av de forskare, som deltar i det av regeringen initierade forskningsprojektet om IB, SÄPO och den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, de närmast

Inlämnad: 1999-03-10 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:434 av Söderdahl, Willy (v)

Fråga 1998/99:434 av Willy Söderdahl v till justitieministern om barns rättssäkerhet den 10 mars Det har visat sig att det ofta går lång tid från det att en polisanmälan är gjord till dess att saken blir föremål för utredning och lagföring. Detta gäller även när barn utsätts för fysiskt eller sexuellt våld. Under den

Inlämnad: 1999-03-10 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:428 av Wallin, Gunnel (c)

Fråga 1998/99:428 av Gunnel Wallin c till justitieministern om övervakningskameror i taxibilar den 5 mars Frågan om installation av övervakningskamera i taxibilar för att förebygga övergrepp på taxiförare diskuterades i en interpellationsdebatt tidigare under året. Nu har svenska och danska regeringen gjort en överenskommelse

Inlämnad: 1999-03-05 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:359 av Jonsson, Göte (m)

Fråga 1998/99:359 av Göte Jonsson m till justitieministern om skydd för polisen den 12 februari Frågan om vad poliser skall tåla under sin tjänsteutövning har åter aktualiserats genom en hovrättsdom. Under tjänsteutövning blev en polisman spottad i ansiktet och han gjorde anmälan med anledning av detta. Tingsrätten

Inlämnad: 1999-02-12 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:339 av Westerholm, Barbro (fp)

Fråga 1998/99:339 av Barbro Westerholm fp till justitieministern om giltighet i Sverige av adoption i annat land den 9 februari Inom familjerätten finns en rad allmänna bestämmelser om internationella rättsförhållanden rörande bl.a. äktenskap, förmyndarskap och frågor rörande förmögenhet och arv. Däremot tycks det

Inlämnad: 1999-02-09 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:317 av Strömbom, Inger (kd)

Fråga 1998/99:317 av Inger Strömbom kd till justitieministern om polisens arbetsuppgifter den 3 februari Kraftiga besparingar har gjorts inom polisväsendet de senaste åren. Sedan juli 1994 har antalet civilanställda inom polisen i Stockholms län minskat med 800 personer. Detta har fått till följd att polisen i dag

Inlämnad: 1999-02-03 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:314 av Bargholtz, Helena (fp)

Fråga 1998/99:314 av Helena Bargholtz fp till justitieministern om godmansinstitutet den 3 februari I medierna har det senaste halvåret förekommit olika uppgifter som ifrågasätter hur institutet god man i föräldrabalken tillämpas. Det har dels gällt uppgifter om att gode män förordnas trots att uppdraget många gånger

Inlämnad: 1999-02-03 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)