Dokument & lagar (150 träffar)

Skriftlig fråga 1998/99:855 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Fråga 1998/99:855 av Yvonne Ruwaida mp till justitieministern om demonstrationsrätten den 16 augusti Den 12 juli i år ansökte Amnesty International AI om polistillstånd för en demonstration vid amerikanska ambassaden, riktad mot förhållandena i amerikanska fängelser. AI fick ett muntligt besked om avslag Stockholmspolisen

Inlämnad: 1999-08-16 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:845 av Hjortzberg-Nordlund, Hans (m)

Fråga 1998/99:845 av Hans Hjortzberg-Nordlund m till justitieministern om permission för intagna på fångvårdsanstalt den 11 augusti Den milda svenska kriminallagstiftningen tillåter brottslingar som straffas att föra ett mycket mer normalt liv än vad som är kutym i många andra länder. Hit kan man räkna besöksförmåner

Inlämnad: 1999-08-11 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:840 av Westerholm, Barbro (fp)

Fråga 1998/99:840 av Barbro Westerholm fp till justitieministern om polisers kunskap om homo- och bisexuellas situation den 9 augusti Enligt uppgift i Irish Times den 15 maj 1999 har den irländska republikens polisväsende tagit initiativ till nya arbetssätt för att komma till rätta med den riktade brottsligheten mot

Inlämnad: 1999-08-09 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:836 av Hjortzberg-Nordlund, Hans (m)

Fråga 1998/99:836 av Hans Hjortzberg-Nordlund m till justitieministern om skärpta straff för våldsbrott den 9 augusti Den här sommaren har medierna varit fulla av våldsskildringar polismorden, andra mord, grova rån etc.I den mån kriminaliteten har klarats upp har det påfallande ofta varit återfallsförbrytare. De har

Inlämnad: 1999-08-09 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:833 av Hjortzberg-Nordlund, Hans (m)

Fråga 1998/99:833 av Hans Hjortzberg-Nordlund m till justitieministern om sluten psykiatrisk vård den 5 augusti Vid domarna i ett flertal svåra brott den här sommaren liksom tidigare har brottslingarna dömts till sluten psykiatrisk vård. Detta är naturligtvis ett riktigt sätt att ta hand om psykiskt sjuka brottslingar.

Inlämnad: 1999-08-05 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:832 av Persson, Bertil (m)

Fråga 1998/99:832 av Bertil Persson m till justitieministern om uteblivna lagmanstillsättningar den 5 augusti De skånska lagmanstjänsterna i Ängelholm och Landskrona har inte återbesatts. Även på många andra håll har lagmanstjänsterna inte återbesatts då lagmännen gått i pension. Den parlamentariska domstolskommittén

Inlämnad: 1999-08-05 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:817 av Schlaug, Birger (mp)

Fråga 1998/99:817 av Birger Schlaug mp till justitieministern om mordet på Olof Palme den 28 juli Den 28 februari 1986 mördades Olof Palme. Sedan dess har säpo, polisen, utredare och kommissioner på olika sätt arbetat med frågan. Ett antal journalister har dessutom granskat fallet. Den 31 mars 1999 avslutades t.ex.

Inlämnad: 1999-07-28 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:814 av Bergström, Sven (c)

Fråga 1998/99:814 av Sven Bergström c till justitieministern om Ljusdals tingsrätt den 23 juli I samband med att lagmannen vid Ljusdals tingsrätt sökt nytt arbete har frågan om tingsrättens framtid åter aktualiserats. I medierna har spekulerats om sammanslagning med tingsrätten i Hudiksvall. Den snabba nedläggningen

Inlämnad: 1999-07-23 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:805 av Sidén, Anita (m)

Fråga 1998/99:805 av Anita Sidén m till justitieministern om informationen till offer för brott den 20 juli Enligt uppgift har antalet ansökningar till Brottsoffermyndigheten ökat med 25 under det första kvartalet 1999. Siffrorna tyder på att den förbättrade information som domstolarna ger till brottsoffren börjar

Inlämnad: 1999-07-20 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:778 av S Järrel, Henrik (m)

Fråga 1998/99:778 av Henrik S Järrel m till finansministern om s.k. ränteskruvning den 30 juni Nyligen avkunnade Stockholms tingsrätt en fällande dom avseende s.k. ränteskruvning, dvs. då bank eller annat finansbolag genom löpande aviseringar betingat sig intäkt av uppräknad låneränta som vida överstiger den räntenivå

Inlämnad: 1999-06-30 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:764 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1998/99:764 av Sten Tolgfors m till justitieministern om ungdomsbrottsligheten i Örebro den 24 juni Var femte fjortonåring i Örebro begick enligt tidningsuppgifter brott under 1998. Örebropolisens åtta ungdomsutredare redovisade 1 474 brott till åklagare under året. Normlöshet och avsaknad av moral, tillsammans

Inlämnad: 1999-06-24 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:754 av Grönlund, Amanda (kd)

Fråga 1998/99:754 av Amanda Grönlund kd till justitieministern om obevakade permissioner den 21 juni En av de misstänkta, i de tragiska s.k. polismorden i Norrköping i våras, var en brottsling som hade en obevakad permission. Den misstänktes eventuella skuld är något för rättsinstanserna att avgöra. Permissioner är

Inlämnad: 1999-06-21 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:742 av Ekendahl, Maud (m)

Fråga 1998/99:742 av Maud Ekendahl m till justitieministern om Schengensamarbetet den 15 juni Målsättningen är att Sverige hösten år 2000 fullt ut skall kunna delta i Schengensamarbetet. För att snarast komma i gång med förberedelserna med uppdatering av efterlysningsregister m.m. föreligger ett akut behov av resursförstärkningar

Inlämnad: 1999-06-15 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:727 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Fråga 1998/99:727 av Yvonne Ruwaida mp till justitieministern om nazistiskt och rasistiskt våld den 9 juni De tragiska polismorden har visat att situationen vad gäller nazistiska och rasisitiska organisationer är både allvarlig och farlig. Arbetsgruppen med uppgift att motverka och förebygga rasistiskt och annat etniskt

Inlämnad: 1999-06-09 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:721 av Andersson, Sten (m)

Fråga 1998/99:721 av Sten Andersson m till justitieministern om intagnas passhandlingar den 8 juni Enligt uppgift i medier är huvudregeln att fängelsedömda vid permission tillåts behålla sin passhandlingar. Många anser nog att det borde vara tvärtom och att fängelsedömda vid permissioner endast i undantagsfall tillåts

Inlämnad: 1999-06-08 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:713 av Skårman, Carl-Erik (m)

Fråga 1998/99:713 av Carl-Erik Skårman m till justitieministern om köavgifter för bostadsförmedling den 4 juni Flera kommuner överväger att avskaffa sina bostadsförmedlingar men har funderat på att kunna ha dem kvar om det går att göra verksamheten oberoende av skattefinansierat driftbidrag. Genom införande av en administrativ

Inlämnad: 1999-06-04 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:705 av Larsson, Ewa (mp)

Fråga 1998/99:705 av Ewa Larsson mp till justitieministern om åtgärder mot prostitution Efter årsskiftet och att lagen om kriminalisering av könsköp införts minskade gatuprostitutionen markant. Nu tycks både de prostituerade och torskarna vara tillbaka och kommersen är i princip som tidigare. Miljöpartiet anser att

Inlämnad: 1999-06-04 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:704 av Vänerlöv, Ingemar (kd)

Fråga 1998/99:704 av Ingemar Vänerlöv kd till justitieministern om frikännande vid våldsbrott Den debatt som det s.k. Lindomefallet för cirka tio år sedan orsakade gav så småningom upphov till en statlig offentlig utredning Straffansvarets gränser SOU 96:185, vilken kan sägas kom fram till att det ej går att lagstifta

Inlämnad: 1999-06-04 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:689 av Nyström, Elizabeth (m)

Fråga 1998/99:689 av Elizabeth Nyström m till justitieministern om polislöner Västra Götalands Polismyndighet bildades den 1 januari 1998, efter att Norra, Södra och Mellersta Älvsborgs polismyndigheter samt de f.d. polismyndigheterna i gamla Skaraborgs län slogs samman med Göteborg och Bohus län. De gamla polismyndigheterna

Inlämnad: 1999-06-02 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:652 av Jonsson, Göte (m)

Fråga 1998/99:652 av Göte Jonsson m till justitieministern om Domstolsverket den 25 maj Domstolsverket är sedan flera år lokaliserat till Jönköping. Verksamheten är där väl etablerad. Nu är Domstolsverket på väg att lokaliseringsmässigt splittras upp genom att viss verksamhet lokaliserats till Stockholm. Många frågar

Inlämnad: 1999-05-25 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)