Dokument & lagar (163 träffar)

Interpellation 2004/05:427 av Gustafsson, Lars (kd)

den 25 februari Interpellation 2004/05:427 av Lars Gustafsson kd till finansminister Pär Nuder om uppskov med fastighetsskatten Enligt ett inslag i TV 4 fredagen den 18 februari 2005 har en person i Ekerö råkat illa ut bland annat på grund av fastighetsskatten. Det finns all anledning att tro att fler personer har

Inlämnad: 2005-02-25 Besvarare: Pär Nuder (S)

Interpellation 2004/05:409 av Odell, Mats (kd)

den 21 februari Interpellation 2004/05:409 av Mats Odell kd till finansminister Pär Nuder om skatterna och välfärden Söndagen den 13 februari deltog Pär Nuder i Sveriges Televisions program Agenda. Det gjorde han med anledning av att han och några av hans regeringskolleger nu börjat tala om skattehöjningar. Det har

Inlämnad: 2005-02-21 Besvarare: Pär Nuder (S)

Interpellation 2004/05:405 av Landgren, Per (kd)

den 18 februari Interpellation 2004/05:405 av Per Landgren kd till finansminister Pär Nuder om förmögenhetsskatten och 3:12-utredningen Den 26 januari i år presenterades en statlig utredning av tre mycket kompetenta statliga utredare. Den facklige chefekonomen och numera professorn Per-Olof Edin, professorn Sven-Olof

Inlämnad: 2005-02-18 Besvarare: Pär Nuder (S)

Interpellation 2004/05:397 av Landgren, Per (kd)

den 17 februari Interpellation 2004/05:397 av Per Landgren kd till finansminister Pär Nuder om skatterna och välfärden Den nye finansministern Pär Nuder vill att hans arbete ska präglas av eftertanke, reflexion och nyanserI ett tal i lärdomsstaden Uppsala den 14 januari i år sade han sig vilja eftersträva en intellektuell

Inlämnad: 2005-02-17 Besvarare: Pär Nuder (S)

Interpellation 2004/05:306 av Lindström, Torsten (kd)

den 14 januari Interpellation 2004/05:306 av Torsten Lindström kd till socialminister Berit Andnor om ökad valfrihet i barnomsorgen För de flesta barnfamiljer är det tiden tillsammans som upplevs som den största bristvaran. Enligt en Sifo-undersökning ansåg en majoritet av de tillfrågade att vardagen är ganska eller

Inlämnad: 2005-01-14 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2004/05:719 av Lantz, Kenneth (kd)

den 14 januari Fråga 2004/05:719 av Kenneth Lantz kd till finansminister Pär Nuder om skatt på rulltobak Rulltobak beskattas i dag med 630 kr per kilo, vilket ska jämföras med beskattningen på cigaretter som är 1 273 kr för motsvarande mängd tobak. Eftersom alla cigaretter är lika skadliga, oavsett om man rullar dem

Inlämnad: 2005-01-14 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:642 av Lindström, Torsten (kd)

den 20 december Fråga 2004/05:642 av Torsten Lindström kd till statsrådet Lena Hallengren om översynen av de eftergymnasiala yrkesutbildningarna En fungerande eftergymnasial yrkesutbildning är av väsentlig betydelse för Sveriges industri. Utbildningsutskottets betänkande 2003/04:UbU8 innehåller ett tillkännagivande

Inlämnad: 2004-12-20 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2004/05:527 av Lindström, Torsten (kd)

den 6 december Fråga 2004/05:527 av Torsten Lindström kd till statsrådet Jens Orback om jämställdhetsarbete för män Ett vanligt fokus i jämställdhetsdebatten är att undanröja hinder som ur ett könsperspektiv kan öka möjligheterna för kvinnor att göra otraditionella val. Samhället består dock av två kön. I rapporten

Inlämnad: 2004-12-06 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Interpellation 2004/05:189 av Landgren, Per (kd)

den 19 november Interpellation 2004/05:189 av Per Landgren kd till finansminister Pär Nuder om skattesystemet I en intervju i Svenska Dagbladet den 30 oktober strax före tillträdandet slog finansministern fast att skattesystemet ska vara robust, hållfast och legitimtOrdet legitim kan i detta sammanhang åtminstone betyda

Inlämnad: 2004-11-19 Besvarare: Pär Nuder (S)

Interpellation 2004/05:171 av Landgren, Per (kd)

den 18 november Interpellation 2004/05:171 av Per Landgren kd till finansminister Pär Nuder om fastighetsskatt för äldre Den statliga fastighetsskatten har för många människor blivit det största hotet mot en trygg ålderdom. Från och med att nya taxeringsvärden räknades fram och började gälla år 2001, sedan den tidigare

Inlämnad: 2004-11-18 Besvarare: Pär Nuder (S)

Interpellation 2004/05:170 av Enochson, Annelie (kd)

den 18 november Interpellation 2004/05:170 av Annelie Enochson kd till finansminister Pär Nuder om hushållstjänster för äldre Kristdemokraterna har tillsammans med de andra riksdagspartierna i Allians för Sverige föreslagit att låta införa skattelättnader för hushållens köp av tjänster. Vi tror att förslaget skulle

Inlämnad: 2004-11-18 Besvarare: Pär Nuder (S)

Interpellation 2004/05:169 av Lantz, Kenneth (kd)

den 18 november Interpellation 2004/05:169 av Kenneth Lantz kd till finansminister Pär Nuder om fastighetsskatt på äldreboende Enligt nu gällande skatteregler undgår så kallade specialbyggnader fastighetsskatt. Med specialbyggnader avses byggnader som används för sjukvård och åldringsvård. Det har de senaste tio åren

Inlämnad: 2004-11-18 Besvarare: Pär Nuder (S)

Interpellation 2004/05:168 av Odell, Mats (kd)

den 18 november Interpellation 2004/05:168 av Mats Odell kd till finansminister Pär Nuder om demografisk utmaning för arbetsmarknaden Om tre år kommer andelen av befolkningen som är i arbetsför ålder att börja minska. Stora pensionsavgångar för de som föddes under 1940-talet kommer då inte längre att matchas av nyinflödet

Inlämnad: 2004-11-18 Besvarare: Pär Nuder (S)

Interpellation 2004/05:87 av Lindström, Torsten (kd)

den 29 oktober Interpellation 2004/05:87 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om studenters ekonomiska trygghet Samhället är och blir i allt högre grad ett kunskapssamhälle, där förmågan att lära nytt blir en överlevnadsfråga. Genom ett väl fungerande studiestöd ges fler tillfälle att lära

Inlämnad: 2004-10-29 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2004/05:246 av Andersson, Yvonne (kd)

den 29 oktober Fråga 2004/05:246 av Yvonne Andersson kd till justitieminister Thomas Bodström om onödig byråkrati Kronofogdemyndigheterna har i sitt register ett antal skulder på mycket låga avgifter typ 50 kr. Dessa skulder vållar bekymmer både för gäldenärerna, de är ofta inte medvetna om dem, och för myndigheten.

Inlämnad: 2004-10-29 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:148 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 18 oktober Fråga 2004/05:148 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Lena Hallengren om psykisk ohälsa bland barn I en faktabok som Barnombudmannen BO nyligen presenterade framkom att mellan 10 och 15 av alla barn söker psykiatrisk hjälp under uppväxten. Den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga är en varningssignal

Inlämnad: 2004-10-18 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1120 av Davidson, Inger (kd)

den 26 april Fråga 2003/04:1120 av Inger Davidson kd till statsrådet Lena Hallengren om öppna förskolor Skolverket har presenterat oroande siffror rörande öppna förskolor. Hösten 2003 fanns 550 öppna förskolor kvar, jämfört med drygt 700 året innan. Det betyder att mer än var femte öppen förskola försvann under året.

Inlämnad: 2004-04-26 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Interpellation 2003/04:408 av Lindström, Torsten (kd)

den 2 april Interpellation 2003/04:408 av Torsten Lindström kd till statsrådet Lena Hallengren om validering Dagens samhälle är och blir framöver i allt högre grad ett kunskapssamhälle. I ett kunskapssamhälle är det avgörande att ta till vara människors kunskaper. Det handlar om kunskaper både hos svenskar med lång

Inlämnad: 2004-04-02 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2003/04:845 av Davidson, Inger (kd)

den 3 mars Fråga 2003/04:845 av Inger Davidson kd till statsrådet Lena Hallengren om barns behov av lek i förskolan I Skolverkets nyligen publicerade rapport Förskola i brytningsti d uttrycks en oro för att förskolan håller på att bli allt mer lik den ordinarie skolverksamheten bland annat genom att enskilda barns

Inlämnad: 2004-03-03 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2003/04:796 av Tjernberg, Gunilla (kd)

den 19 februari Fråga 2003/04:796 av Gunilla Tjernberg kd till statsrådet Lena Hallengren om värdegrund i läroplanen I riksdagens frågestund torsdagen den 22 januari uttalade statsrådet Lena Hallengren som svar på en fråga att hon snarare sympatiserar med mångfaldsperspektivet än med de skrivningar som i dag finns

Inlämnad: 2004-02-19 Besvarare: Lena Hallengren (S)