Dokument & lagar (145 träffar)

Skriftlig fråga 2003/04:845 av Davidson, Inger (kd)

den 3 mars Fråga 2003/04:845 av Inger Davidson kd till statsrådet Lena Hallengren om barns behov av lek i förskolan I Skolverkets nyligen publicerade rapport Förskola i brytningsti d uttrycks en oro för att förskolan håller på att bli allt mer lik den ordinarie skolverksamheten bland annat genom att enskilda barns

Inlämnad: 2004-03-03 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2003/04:796 av Tjernberg, Gunilla (kd)

den 19 februari Fråga 2003/04:796 av Gunilla Tjernberg kd till statsrådet Lena Hallengren om värdegrund i läroplanen I riksdagens frågestund torsdagen den 22 januari uttalade statsrådet Lena Hallengren som svar på en fråga att hon snarare sympatiserar med mångfaldsperspektivet än med de skrivningar som i dag finns

Inlämnad: 2004-02-19 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2003/04:465 av Lindström, Torsten (kd)

den 12 december Fråga 2003/04:465 av Torsten Lindström kd till statsminister Göran Persson om rollfördelning mellan riksdagen och regeringen Vid en riksdagsdebatt angående bland annat personalförstärkningar i förskolan den 9 december 2003 fällde statsrådet Lena Hallengren följande yttrande: Pengarna sprättas ju inte

Inlämnad: 2003-12-12 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2003/04:442 av Höij, Helena (kd)

den 11 december Fråga 2003/04:442 av Helena Höij kd till statsrådet Lena Hallengren om lärlingsutbildning ett sätt att minska ungdomsarbetslösheten Ungdomar är mer än andra grupper drabbade av arbetslöshet. Arbetslösheten bland personer under 25 år är ungefär dubbelt så hög som genomsnittet. I utredningen Unga utanför

Inlämnad: 2003-12-11 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2003/04:256 av Lindström, Torsten (kd)

den 14 november Fråga 2003/04:256 av Torsten Lindström kd till statsrådet Mona Sahlin om valsedlar En viktig del i den demokratiska beslutsprocessen är de insatser som samhället gör för att valen ska gå rätt till. En av samhällets insatser i detta avseende är, enligt vallagen, att de partier som erhållit mer än 1 av

Inlämnad: 2003-11-14 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2003/04:241 av Davidson, Inger (kd)

den 11 november Fråga 2003/04:241 av Inger Davidson kd till statsrådet Lena Hallengren om barngruppernas storlek Trots vallöften från Socialdemokraterna om mindre barngrupper och ökad personaltäthet inom förskola och skolbarnomsorg tycks ingenting hända. I Skolverkets lägesbedömning för 2003 uttrycks en uppenbar oro

Inlämnad: 2003-11-11 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Interpellation 2003/04:87 av Höij, Helena (kd)

den 6 november Interpellation 2003/04:87 av Helena Höij kd till statsrådet Lena Hallengren om bidrag till ungdomsorganisationer för internationell verksamhet Det är inte endast genom TV och Internet som barn och ungdomar får kunskap om livet utanför Sverige, utan de reser och har egna internationella erfarenheter.

Inlämnad: 2003-11-06 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1218 av Tjernberg, Gunilla (kd)

den 10 juli Fråga 2002/03:1218 av Gunilla Tjernberg kd till statsrådet Lena Hallengren om ökade maxtaxekostnader för kommunerna Kristdemokraterna har vid flera tillfällen varnat för maxtaxan i barnomsorgen och dess effekter för kommunerna. Nyligen har Kommunförbundet släppt en slutrapport om notan för maxtaxan. Slutsatsen

Inlämnad: 2003-07-10 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Interpellation 2002/03:408 av Brus, Sven (kd)

den 12 maj Interpellation 2002/03:408 av Sven Brus kd till socialminister Lars Engqvist om en modern familjepolitik på familjens villkor Kristdemokraterna anser att det är av största vikt att barn och deras föräldrar får en väl fungerande vardagskontakt med varandra. Den mest väsentliga förutsättningen för att barn

Inlämnad: 2003-05-12 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: en modern familjepolitik på familjens villkor

Interpellation 2002/03:392 av Forssmed, Jakob (kd)

den 12 maj Interpellation 2002/03:392 av Jakob Forssmed kd till statsrådet Lena Hallengren om ungdomar och ideellt arbete Sverige har länge haft ett levande föreningsliv, vilket har gett många ungdomar möjlighet att lära sig mer om demokrati, ansvar och att ta egna initiativ och knyta viktiga kontakter inför inträdet

Inlämnad: 2003-05-12 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: ungdomar och ideellt arbete

Interpellation 2002/03:381 av Tjernberg, Gunilla (kd)

den 12 maj Interpellation 2002/03:381 av Gunilla Tjernberg kd till statsrådet Lena Hallengren om personalförstärkningar i förskolan Under valrörelsen sommaren 2002 presenterade Socialdemokraterna rapporten Barnen främst Klara besked från socialdemokraterna om förskolans kvalitet och barnfamiljernas ekonomi I denna

Inlämnad: 2003-05-12 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: personalförstärkningar i förskolan

Interpellation 2002/03:348 av Lindström, Torsten (kd)

den 9 maj Interpellation 2002/03:348 av Torsten Lindström kd till statsrådet Lena Hallengren om validering Dagens samhälle är och blir framöver i allt högre grad ett kunskapssamhälle. I ett kunskapssamhälle är det avgörande att ta till vara människors kunskaper. Det handlar om kunskaper både hos svenskar med lång yrkeserfarenhet

Inlämnad: 2003-05-09 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2002/03:493 av Lindström, Torsten (kd)

den 7 februari Fråga 2002/03:493 av Torsten Lindström kd till statsrådet Lena Hallengren om kompensation till kommunerna för maxtaxan Från och med den 1 januri 2002 infördes i svenska kommuner maxtaxa i barnomsorgen efter starka påtryckningar från regeringen. Ett år har förflutit, och det blir alltmer uppenbart att

Inlämnad: 2003-02-07 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Interpellation 2002/03:145 av Tjernberg, Gunilla (kd)

den 29 januari Interpellation 2002/03:145 av Gunilla Tjernberg kd till statsrådet Lena Hallengren om brist på personal i förskolan Kvaliteten i förskolan var en av de frågor som debatterades mycket under valrörelsen. De flesta partier lovade förbättringar. Socialdemokraterna lovade 6 000 nyanställningar i förskolan.

Inlämnad: 2003-01-29 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Interpellation 2002/03:144 av Lindström, Torsten (kd)

den 29 januari Interpellation 2002/03:144 av Torsten Lindström kd till statsrådet Lena Hallengren om validering Människors lärande är mångfasetterat. Det finns många olika former av kunskap liksom olika uttrycksformer för dessa kunskaper. Dagens samhälle är redan och blir framöver i allt högre grad ett kunskapssamhälle.

Inlämnad: 2003-01-29 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2002/03:435 av Gylling, Johnny (kd)

den 24 januari Fråga 2002/03:435 av Johnny Gylling kd till statsminister Göran Persson om nationaldagen som allmän helgdag Den 17 januari 2002 beslutade riksdagen att den svenska nationaldagen, den 6 juni, ska bli allmän helgdag och att det ankommer på regeringen att utarbeta ett förslag med denna innebörd. Enligt

Inlämnad: 2003-01-24 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2002/03:419 av Lindström, Torsten (kd)

den 22 januari Fråga 2002/03:419 av Torsten Lindström kd till statsrådet Lena Hallengren om barnomsorg I Surahammar har Föreningen Barnens rätt till föräldrars tid samlat in namnunderskrifter motsvarande de 5 av kommuninvånarna som krävs för att en kommunal folkomröstning ska prövas. Syftet med den föreslagna folkomröstningen

Inlämnad: 2003-01-22 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Interpellation 2002/03:123 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 30 december Interpellation 2002/03:123 av Mikael Oscarsson kd till statsrådet Mona Sahlin om utjämningsmandat i kommunfullmäktige När valen till riksdagen och landstingen summeras i mandat undanröjs de värsta orättvisorna med ett utjämningssystem. Så är det inte i kommunvalet. Här kan fler röster vara värda färre

Inlämnad: 2002-12-30 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2002/03:148 av Davidson, Inger (kd)

den 18 november Fråga 2002/03:148 av Inger Davidson kd till statsrådet Lena Hallengren om storleken på barngrupper i förskolan Under valrörelsen var situationen i förskolan en av de heta frågorna. De flesta partier var överens om att kvaliteten behöver förbättras. Lösningarna var olika. Socialdemokraterna gick ut och

Inlämnad: 2002-11-18 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1096 av Ericsson, Dan (kd)

Fråga 1997/98:1096 av Dan Ericsson kd till jordbruksministern om ersättning för skador på skörden den 24 september Staten har ett övergripande ansvar för katastrofartade skador på skörden. Det kan handla om ekonomisk kompensation för företag som drabbats på grund av en väderlek som har naturkatastrofkaraktär. Årets

Inlämnad: 1998-09-24 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)