Dokument & lagar (13 träffar)

Skriftlig fråga 2008/09:854 av Davidson, Inger (kd)

den 16 april Fråga 2008/09:854 Inkludering av flyttbranschen i HUS-avdraget av Inger Davidson kd till finansminister Anders Borg m Den 30 juni börjar de nya reglerna gälla för HUS-avdraget som innebär att avdrag för hushållstjänster även får göras för så kallade ROT-tjänster reparationer, underhåll samt om- och

Inlämnad: 2009-04-16 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1650 av Davidson, Inger (kd)

den 15 september Fråga 2007/08:1650 Beskattning av enkla sommarhus av Inger Davidson kd till finansminister Anders Borg m Skatteverket har i ett ställningstagande den 17 april i år Dnr 131 234616-08/11 kommit fram till att fastighetsskatt ska betalas för tomtmark med tillhörande bostadsbyggnad om byggnaden inte

Inlämnad: 2008-09-15 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1245 av Davidson, Inger (kd)

den 22 maj Fråga 2007/08:1245 Jobbskatteavdrag för äldre av Inger Davidson kd till finansminister Anders Borg m För dem som vid beskattningsårets ingång fyllt 65 år utgår ett särskilt högt jobbskatteavdrag. Det är ett sätt att kunna behålla och dra nytta av den stora erfarenhet de äldre har på arbetsmarknaden.

Inlämnad: 2008-05-22 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:927 av Davidson, Inger (kd)

den 7 mars Fråga 2007/08:927 Design för alla av Inger Davidson kd till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp För den en och en halv miljon svenskar som har nedsatt handfunktion är vardagen onödigt svår i dag. Dubbla förpackningar, lock som kräver kraftfulla handrörelser och detaljer så små att

Inlämnad: 2008-03-07 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2006/07:798 av Davidson, Inger (kd)

den 2 mars Fråga 2006/07:798 Föräldrapenning i Norden av Inger Davidson kd till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Föräldrapenningen ska ge föräldrar möjlighet att avstå från förvärvsarbete för att vara hemma och vårda sitt barn. Föräldrapenning utbetalas under sammanlagt 480 dagar. Föräldrarna kan välja att

Inlämnad: 2007-03-02 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2005/06:1232 av Davidson, Inger (kd)

den 17 mars Fråga 2005/06:1232 av Inger Davidson kd till statsrådet Lena Hallengren s Stimulans till öppna förskolan Enligt Skolverkets rapport 269:2005, Öppen förskolas utveckling är nedläggningen av den öppna förskolan större än vad som motsvaras av att målgruppen minskat. Målgruppen har minskat genom att en

Inlämnad: 2006-03-17 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Interpellation 2005/06:299 av Davidson, Inger (kd)

den 14 mars Interpellation 2005/06:299 av Inger Davidson kd till statsrådet Lena Hallengren s Stimulans till öppen förskola Enligt Skolverkets rapport 269:2005, Öppen förskolas utveckling är nedläggningen av den öppna förskolan större än vad som motsvaras av att målgruppen minskat. Målgruppen har minskat genom

Inlämnad: 2006-03-14 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1177 av Davidson, Inger (kd)

den 10 mars Fråga 2005/06:1177 av Inger Davidson kd till finansminister Pär Nuder s Lika skatteregler för hela den ideella sektorn Idrottsskattekommittén har presenterat förslag till förenklade och tydligare skatteregler för idrottsföreningar. Men kommitténs uppfattning är att de föreslagna förändringarna efter

Inlämnad: 2006-03-10 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1262 av Davidson, Inger (kd)

den 17 mars Fråga 2004/05:1262 av Inger Davidson kd till statsrådet Lena Hallengren om personalförstärkning i förskolan Sedan den 1 januari i år finns ett statsbidrag till kommunerna för att öka personaltätheten i förskolan. Satsningen beskrivs som en kvalitetssatsning på förskolan och målet är att det ska anställas

Inlämnad: 2005-03-17 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1120 av Davidson, Inger (kd)

den 26 april Fråga 2003/04:1120 av Inger Davidson kd till statsrådet Lena Hallengren om öppna förskolor Skolverket har presenterat oroande siffror rörande öppna förskolor. Hösten 2003 fanns 550 öppna förskolor kvar, jämfört med drygt 700 året innan. Det betyder att mer än var femte öppen förskola försvann under året.

Inlämnad: 2004-04-26 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2003/04:845 av Davidson, Inger (kd)

den 3 mars Fråga 2003/04:845 av Inger Davidson kd till statsrådet Lena Hallengren om barns behov av lek i förskolan I Skolverkets nyligen publicerade rapport Förskola i brytningsti d uttrycks en oro för att förskolan håller på att bli allt mer lik den ordinarie skolverksamheten bland annat genom att enskilda barns

Inlämnad: 2004-03-03 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2003/04:241 av Davidson, Inger (kd)

den 11 november Fråga 2003/04:241 av Inger Davidson kd till statsrådet Lena Hallengren om barngruppernas storlek Trots vallöften från Socialdemokraterna om mindre barngrupper och ökad personaltäthet inom förskola och skolbarnomsorg tycks ingenting hända. I Skolverkets lägesbedömning för 2003 uttrycks en uppenbar oro

Inlämnad: 2003-11-11 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2002/03:148 av Davidson, Inger (kd)

den 18 november Fråga 2002/03:148 av Inger Davidson kd till statsrådet Lena Hallengren om storleken på barngrupper i förskolan Under valrörelsen var situationen i förskolan en av de heta frågorna. De flesta partier var överens om att kvaliteten behöver förbättras. Lösningarna var olika. Socialdemokraterna gick ut och

Inlämnad: 2002-11-18 Besvarare: Lena Hallengren (S)