Dokument & lagar (10 träffar)

Interpellation 2014/15:577 av Ewa Thalén Finné (M)

Interpellation 2014/15:577 En reformerad planprocess för ökat bostadsbyggande av Ewa Thalén Finné M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Människor ska kunna flytta till jobb och studier. Dagens bostadsbrist i våra storstäder samt på tillväxt- och studieorter är därför ett av de större hindren för Sveriges möjligheter till

Inlämnad: 2015-05-07 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Interpellation 2014/15:577 av Ewa Thalén Finné (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: En reformerad planprocess för ökat bostadsbyggande

Interpellation 2014/15:382 av Nina Lundström (FP)

Interpellation 2014/15:382 Åtgärder för ett ökat bostadsbyggande av Nina Lundström FP till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Byggandet har stadigt ökat de senaste åren. Enligt Boverket har bostadsbyggandet ökat snabbt efter eurokrisen 20112012. Under 2015 kommer enligt prognosen ca 42 500 bostäder att börja byggas. Det är framför

Inlämnad: 2015-03-11 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Interpellation 2014/15:382 av Nina Lundström (FP) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder för ett ökat bostadsbyggande

Interpellation 2014/15:364 av Mats Green (M)

Interpellation 2014/15:364 Regeringsutspel om bostadspolitiska satsningar av Mats Green M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Statsminister Stefan Löfven Sfinansminister Magdalena Andersson S och biträdande finansminister Per Bolund MP klargjorde via en debattartikel införd i Dagens Nyheter den 3 mars att man önskar slopa

Inlämnad: 2015-03-05 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Interpellation 2014/15:364 av Mats Green (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringsutspel om bostadspolitiska satsningar

Interpellation 2014/15:352 av Nina Lundström (FP)

Interpellation 2014/15:352 Bostadssituationen för utsatta kvinnor av Nina Lundström FP till Statsrådet Mehmet Kaplan MP 159 kommuner anger bostadsbrist. När utbudet av bostäder inte räcker till är det vissa grupper som får det extra tufft. Det har blivit svårare och svårare att hitta en bostad, men allt tyder även på

Inlämnad: 2015-03-04 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Interpellation 2014/15:352 av Nina Lundström (FP) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Bostadssituationen för utsatta kvinnor

Interpellation 2014/15:339 av Mats Green (M)

Interpellation 2014/15:339 Fortsatta regelförenklingar inom bostadspolitiken av Mats Green M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Alliansregeringen genomförde inte bara den största och mest genomgripande översynen av det svenska regelverket för boende och byggande i modern tid utan genomförde också i linje med detta de mest

Inlämnad: 2015-03-03 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Interpellation 2014/15:339 av Mats Green (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Fortsatta regelförenklingar inom bostadspolitiken

Skriftlig fråga 2014/15:248 av Nina Lundström (FP)

Fråga 2014/15:248 Finska språkets ställning i Sverige som nationellt minoritetsspråk av Nina Lundström FP till Statsminister Stefan Löfven S Europarådet har riktat kritik mot Sverige när det gäller utbildningssituationen för landets nationella minoriteter, däribland sverigefinländare. Europarådets ministerkommitté har

Inlämnad: 2015-02-19 Besvarare: Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:248 av Nina Lundström (FP) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2014/15:242 av Ewa Thalén Finné (M)

Interpellation 2014/15:242 Åtgärder för ett ökat bostadsbyggande av Ewa Thalén Finné M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Nyligen ställde jag en skriftlig fråga till statsrådet Mehmet Kaplan om vilka åtgärder han har vidtagit och avser att vidta för att öka nyproduktionen av bostäder främst i våra storstäder. Frågan är

Inlämnad: 2015-01-30 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Interpellation 2014/15:242 av Ewa Thalén Finné (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder för ett ökat bostadsbyggande

Interpellation 2014/15:208 av Nina Lundström (FP)

Interpellation 2014/15:208 Förbättrad hyresstatistik av Nina Lundström FP till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Den hyresstatistik som finns i dag har brister och är inte allmänt tillgänglig för allmänheten. För att stärka konsumentens makt och kunskap om hyresutvecklingen vore det önskvärt med en förstärkning av hur hyresstatistik

Inlämnad: 2015-01-16 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Interpellation 2014/15:208 av Nina Lundström (FP) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Förbättrad hyresstatistik

Interpellation 2014/15:188 av Ola Johansson (C)

Interpellation 2014/15:188 Nya riktvärden för buller för att möjliggöra fler små bostäder av Ola Johansson C till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Bostäder är viktiga för arbetslinjen människor ska kunna flytta till jobb och studier. För att bostadsbristen ska minska måste bostadsbyggandet öka. Alliansregeringen tog ansvar

Inlämnad: 2014-12-18 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Interpellation 2014/15:188 av Ola Johansson (C) (pdf, 82 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Nya riktvärden för buller för att möjliggöra fler små bostäder

Interpellation 2014/15:147 av Ewa Thalén Finné (M)

Interpellation 2014/15:147 Kommunala särkrav vid byggnation av Ewa Thalén Finné M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Byggkravsutredningen har kartlagt förekomsten av särkrav, det vill säga kommunala krav med nivåer som går utöver de föreskrifter som anges i BBR. Utredningens undersökning pekar på att sådana krav är relativt

Inlämnad: 2014-11-20 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Interpellation 2014/15:147 av Ewa Thalén Finné (M) (pdf, 92 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kommunala särkrav vid byggnation