Dokument & lagar (16 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:1648 av Rådström, Britta (s)

den 12 september Fråga 2007/08:1648 Statstjänstemannarollen, ledarskap och jämställdhet av Britta Rådström s till statsrådet Mats Odell kd Statsrådet har i budgetsammanhang fört fram idéer om att utveckla statstjänstemannarollen. Till denna politiska fråga finns en rad andra som är närliggande. Det handlar om

Inlämnad: 2008-09-12 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:1647 av Rådström, Britta (s)

den 12 september Fråga 2007/08:1647 Samordning av myndigheternas agerande som arbetsgivare av Britta Rådström s till statsrådet Mats Odell kd Det statliga styrsystemet har inneburit att myndigheterna fått en betydande frihet att själva forma sin organisation och sin verksamhet. Det har haft stor betydelse för

Inlämnad: 2008-09-12 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:1578 av Rådström, Britta (s)

den 26 augusti Fråga 2007/08:1578 Ändrad lagstiftning för Tullverkets brottsbekämpning av Britta Rådström s till justitieminister Beatrice Ask m Nyligen fick Tullverkets och Kustbevakningens personal möjligheter att genomföra nykterhetskontroller. Även på andra områden finns det dock ett behov av att se över lagstiftningen

Inlämnad: 2008-08-26 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1577 av Rådström, Britta (s)

den 26 augusti Fråga 2007/08:1577 Antal offentligt anställda av Britta Rådström s till statsrådet Mats Odell kd Enligt SCB:s senaste arbetskraftsundersökning är 416 000 personer arbetslösa, vilket motsvarar 8,1 procent av arbetskraften. Totalt ökade anställningarna med 2 procent under andra kvartalet i år, jämfört

Inlämnad: 2008-08-26 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:1170 av Rådström, Britta (s)

den 2 maj Fråga 2007/08:1170 Beskattning och Ålandshandel av Britta Rådström s till finansminister Anders Borg m Enligt Finlands anslutningsfördrag till Europeiska unionen omfattas inte Ålands territorium av EG-bestämmelser om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om omsättningsskatt, punktskatt och annan

Inlämnad: 2008-05-02 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1169 av Rådström, Britta (s)

den 2 maj Fråga 2007/08:1169 Utvärdering av deklarationsombud av Britta Rådström s till finansminister Anders Borg m Den 1 april 2006 trädde en ny lag i kraft, lagen SFS 2005:1117 om deklarationsombud. Ombudsförfarandet används endast vid inlämning av elektroniska skattedeklarationer. Även om skattedeklarationen

Inlämnad: 2008-05-02 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:773 av Rådström, Britta (s)

den 14 februari Fråga 2007/08:773 Tullsamarbetet med Norge och Finland av Britta Rådström s till finansminister Anders Borg m Tullverket planerar stora nedskärningar av personal och verksamheten läggs ned helt på flera orter, i flera hamnar och på flera flygplatser. I princip överges hela Norrland med dess långa

Inlämnad: 2008-02-14 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:765 av Rådström, Britta (s)

den 14 februari Fråga 2007/08:765 Nordiskt tullsamarbete av Britta Rådström s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Tullverket planerar stora nedskärningar av personal och verksamheten läggs ned helt på flera orter, i flera hamnar och på flera flygplatser. I princip överges hela Norrland med dess långa gränser

Inlämnad: 2008-02-14 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:642 av Rådström, Britta (s)

den 24 januari Fråga 2007/08:642 Likformighet och enkelhet i skattesystemet av Britta Rådström s till finansminister Anders Borg m Den stora och breda skatteuppgörelsen 1990/91 byggde på fyra grundpelare: lägre skattesatser, bredare skattebaser, mer neutral och likformig beskattning samt enklare regler. Dessa har

Inlämnad: 2008-01-24 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:641 av Rådström, Britta (s)

den 24 januari Fråga 2007/08:641 Skatteflyktslagen av Britta Rådström s till finansminister Anders Borg m I en motion till riksdagen skriver två moderata riksdagsledamöter att skatteflyktslagen är orimlig och omoralisk, vidare menar de att skatteflyktslagen signalerar en nonchalant lathet från lagstiftarens sida.

Inlämnad: 2008-01-24 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:527 av Rådström, Britta (s)

den 20 december Fråga 2007/08:527 Tullverkets omorganisation av Britta Rådström s till finansminister Anders Borg m Regeringen håller presskonferenser om åtgärder mot skattefusk samtidigt som Tullverket och Skatteverket omorganiserar och uppenbarligen minskar sin personal av ekonomiska skäl. Regeringen säger ett

Inlämnad: 2007-12-20 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:502 av Rådström, Britta (s)

den 14 december Fråga 2007/08:502 Skatteförändringar som missgynnar Norrland av Britta Rådström s till finansminister Anders Borg m Statsrådet bedriver en skattepolitik för södra Sverige. Skatter som är problem i Stockholmsregionen och södra Sverige sänks samtidigt som Norrland främst får vara med och finansiera

Inlämnad: 2007-12-14 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:500 av Rådström, Britta (s)

den 14 december Fråga 2007/08:500 Norrland och kommunal skatteutjämning av Britta Rådström s till statsrådet Mats Odell kd I Norrland finns i likhet med andra delar av landet med stor glesbygd en stor oro över statens framtida utformning av det kommunala utjämningssystemet. I överföringen av fastighetsskatten till

Inlämnad: 2007-12-14 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:346 av Rådström, Britta (s)

den 23 november Fråga 2007/08:346 Utvidgat Schengen och smuggling av Britta Rådström s till finansminister Anders Borg m Tullverket befarar en ökad smuggling under nästa år av amfetamin och cigaretter från Baltikum och Polen som en följd av att Schengenområdet utökas. Tullen blir ensam som statlig myndighet i de

Inlämnad: 2007-11-23 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:111 av Rådström, Britta (s)

den 18 oktober Fråga 2007/08:111 Diskriminering av bostadssökande av Britta Rådström s till justitieminister Beatrice Ask m Antalet anmälningar av hyresvärdar som misstänks för diskriminering slår alla rekord. Hittills i år har 62 anmälningar gjorts, vilket är två fler än under hela rekordåret 2006. Avser justitieministern

Inlämnad: 2007-10-18 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:43 av Rådström, Britta (s)

den 4 oktober Fråga 2007/08:43 Samarbete mot svartarbete av Britta Rådström s till finansminister Anders Borg m Skatteverkets och Arbetsmarknadsverkets generaldirektörer vill utöka sitt samarbete. Svartarbete är ett stort problem, inte minst då det medför illojal konkurrens som motar ut hederliga och ärliga näringsidkare

Inlämnad: 2007-10-04 Besvarare: Anders Borg (M)