Dokument & lagar (295 träffar)

Skriftlig fråga 2008/09:593 av Åström, Karin (s)

den 11 februari Fråga 2008/09:593 ROT-avdrag och småföretagare av Karin Åström s till finansminister Anders Borg m Regeringen håller på att förbereda en proposition om skattereduktion för renovering och ombyggnad av hus och lägenheter, där avdraget infogas i systemet med skattereduktion för hushållsnära tjänster.

Inlämnad: 2009-02-11 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2008/09:592 av Åström, Karin (s)

den 11 februari Fråga 2008/09:592 Åtgärder för att stärka den kommunala ekonomin av Karin Åström s till finansminister Anders Borg m Många av landets kommuner har en besvärlig ekonomisk situation till följd av frysta utbetalningar från skatteutjämningssystemet, hög arbetslöshet och ökande utgifter för socialbidrag.

Inlämnad: 2009-02-11 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:590 av Sachet, Ameer (s)

den 9 februari Fråga 2008/09:590 Skatteparadisen och skattekonsulterna av Ameer Sachet s till finansminister Anders Borg m Sveriges Radios program Kaliber presenterade i december i fjol en undersökning av hur problemet med skatteparadis vuxit sedan 2000-talets början. Mellan åren 2000 och 2008 har antalet svenska

Inlämnad: 2009-02-09 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2008/09:315 av Johnson, Jacob (v)

den 6 februari Interpellation 2008/09:315 Bankernas och övriga finansinstituts samhällsansvar av Jacob Johnson v till finansminister Anders Borg m Frågan om bankernas och övriga finansinstituts samhällsansvar aktualiseras av den nuvarande internationella finanskrisen. De dominerande bankerna i Sverige har under

Inlämnad: 2009-02-06 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Bankernas och övriga finansinstituts samhällsansvar

Interpellation 2008/09:306 av Petersson i Stockaryd, Helene (s)

den 4 februari Interpellation 2008/09:306 Småhusindustrin och bostadsbyggandet av Helene Petersson i Stockaryd s till statsrådet Mats Odell kd Det finns ett stort behov av bostäder i vårt land. Det behövs flerfamiljshus med hyresrätter, det behövs små lägenheter för studenter och de ungdomar som vill flytta hemifrån

Inlämnad: 2009-02-04 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Småhusindustrin och bostadsbyggandet

Skriftlig fråga 2008/09:572 av Eriksson, Birgitta (s)

den 4 februari Fråga 2008/09:572 Offentlig upphandling och skattefuskande entreprenadkedjor av Birgitta Eriksson s till statsrådet Mats Odell kd Upphandlingen av olika tjänster från kommuner och landsting brister inte sällan i uppmärksamhet kring skattefusk och svartarbete. Inte minst gäller detta städbranschen.

Inlämnad: 2009-02-04 Besvarare: Mats Odell (KD)

Interpellation 2008/09:305 av Green, Monica (s)

den 3 februari Interpellation 2008/09:305 ROT-avdraget av Monica Green s till statsrådet Mats Odell kd Det så kallade ROT-avdraget gäller villor. Till viss del gäller det även bostadsrätter, men där är det mycket stor skillnad. Det aktuella ROT-avdraget är utformat så att villaägaren får möjlighet till avdrag

Inlämnad: 2009-02-03 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: ROT-avdraget

Skriftlig fråga 2008/09:561 av Örnfjäder, Krister (s)

den 3 februari Fråga 2008/09:561 Arbetsgivaravgiften av Krister Örnfjäder s till finansminister Anders Borg m I helgen läste jag en artikel i Dagens Industri som handlade om sänkningen av arbetsgivaravgiften, en sänkning som blev till en höjning för många företagare som bedriver sin verksamhet i enskild firma.

Inlämnad: 2009-02-03 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2008/09:556 av Johansson, Jan Emanuel (s)

den 2 februari Fråga 2008/09:556 Ränta på uppskjuten skatt av Jan Emanuel Johansson s till näringsminister Maud Olofsson c Regeringen har beslutat att företag med ekonomiska problem under den rådande bankkristen ska få möjlighet att dröja upp till två månader med att betala in skatten, och att dröjsmålet ska belastas

Inlämnad: 2009-02-02 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2008/09:555 av Karlsson, Sonia (s)

den 2 februari Fråga 2008/09:555 Redogörelse för finanspolitiken av Sonia Karlsson s till finansminister Anders Borg m Den 27 januari sade arbetsmarknadsministern följande: att vi har den mest expansiva finanspolitiken i hela EuropaI riksdagen sade finansministern följande den 23 januari: Då har Sverige, tillsammans

Inlämnad: 2009-02-02 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2008/09:547 av Moberg, Carina (s)

den 29 januari Fråga 2008/09:547 BKN:s rapport om upprustning av miljonprogrammets flerbostadshus av Carina Moberg s till statsrådet Mats Odell kd I en rapport, tillkommen på eget initiativ av BKN utifrån myndighetens uppgift att löpande bedöma funktionen hos marknaden för bostadsfinansiering, lyfts frågan om

Inlämnad: 2009-01-29 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:541 av Rådström, Britta (s)

den 29 januari Fråga 2008/09:541 Den ekonomiska situationen i kommunerna av Britta Rådström s till statsrådet Mats Odell kd Medierna rapporterade i förra veckan att en kommun i grannlänet, Kalix kommun, kommit i ekonomisk kris. Under december 2008 var läget så akut att Kalix kommun tvingades använda en så kallad

Inlämnad: 2009-01-29 Besvarare: Mats Odell (KD)

Interpellation 2008/09:292 av Björck, Patrik (s)

den 28 januari Interpellation 2008/09:292 Utanförskapet av Patrik Björck s till finansminister Anders Borg m Riksrevisionen skriver i RiR 2008:26: Avsaknaden av en klar definition av vad som utgör utanförskapet kan medföra problem för politikens inriktning. Om ett uttryckligt mål är att minska utanförskapet samtidigt

Inlämnad: 2009-01-28 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2008/09:536 av Olovsson, Fredrik (s)

den 27 januari Fråga 2008/09:536 Enklare skatteregler vid försäljning av värdepapper och fonder av Fredrik Olovsson s till finansminister Anders Borg m I dag betalar arbetsgivare och banker in preliminärskatt för löntagare eller personer som får ränteinkomster. Systemet underlättar för enskilda individer och gör

Inlämnad: 2009-01-27 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2008/09:533 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 27 januari Fråga 2008/09:533 EU-hot om moms på ideell second hand-verksamhet av Mikael Oscarsson kd till finansminister Anders Borg m För cirka ett halvår sedan valde EU-kommissionen att inleda ett överträdelseförfarande mot Sverige för att den svenska momslagen inte sägs följa EG:s momsdirektiv. I Sverige

Inlämnad: 2009-01-27 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2008/09:279 av Green, Monica (s)

den 26 januari Interpellation 2008/09:279 Begreppet utanförskap av Monica Green s till finansminister Anders Borg m Arbetslösheten rusar i höjden, ungdomsarbetslöshetssiffrorna är än värre. Det finns en stor risk att människor hamnar i en ohållbar ekonomisk situation. Trots detta påstår regeringen att det så kallade

Inlämnad: 2009-01-26 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2008/09:278 av Östros, Thomas (s)

den 26 januari Interpellation 2008/09:278 Stabilitetsprogram för bankerna av Thomas Östros s till statsrådet Mats Odell kd I höstas snabbehandlade riksdagen ett svenskt stabilitetsprogram för banksektorn. Det tog tre dagar för riksdagen att få detta program på plats. Men sedan dess har väldigt lite hänt. Väldigt

Inlämnad: 2009-01-26 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Stabilitetsprogram för bankerna

Interpellation 2008/09:277 av Östros, Thomas (s)

den 26 januari Interpellation 2008/09:277 Åtgärder mot jobbkrisen av Thomas Östros s till finansminister Anders Borg m Sverige har sedan det andra kvartalet år 2008 haft en negativ ekonomisk tillväxt. Antalet arbetslösa har på två år, enligt SCB, ökat med över 20 000 personer. Trots det allvarliga läget har regeringen

Inlämnad: 2009-01-26 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder mot jobbkrisen

Interpellation 2008/09:272 av Hultqvist, Peter (s)

den 23 januari Interpellation 2008/09:272 Begreppet utanförskap av Peter Hultqvist s till finansminister Anders Borg m Representanter för de nuvarande regeringspartierna använde i valrörelsen begreppet utanförskap frekvent och på ett propagandistiskt sätt. I regeringsställning har ambitionen att minska det så kallade

Inlämnad: 2009-01-23 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Begreppet utanförskap

Skriftlig fråga 2008/09:522 av Ehn, Tina (mp)

den 23 januari Fråga 2008/09:522 Beskattning av hästverksamhet av Tina Ehn mp till finansminister Anders Borg m I dag säljs allt fler gårdar till hästfolk. Via Jordbruksverket ges EU-bidrag till hästföretag. En jordbruksfastighet ses normalt som en näringsfastighet och alltid om gården har kor, får, grisar eller

Inlämnad: 2009-01-23 Besvarare: Anders Borg (M)