Dokument & lagar (26 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:1324 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 11 juni Fråga 2007/08:1324 Kultursponsring av Lars-Ivar Ericson c till finansminister Anders Borg m En ny undersökning från Demoskop visar att kultursponsring i Sverige svarar för en liten del av intäkterna till kulturlivet. I Storbritannien ligger kultursponsringen på 140 kronor per invånare och år. I Sverige

Inlämnad: 2008-06-11 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2005/06:2016 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 15 augusti Fråga 2005/06:2016 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Ulrica Messing s Järnvägsspåret mellan Karpalund och Hanaskog Banverket planerar enligt tidningsuppgifter att lägga ned flera banor i Sverige. En av sträckorna är spåret mellan Karpalund och Hanaskog en sträcka som har stor betydelse för näringslivet

Inlämnad: 2006-08-15 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1617 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 15 maj Fråga 2005/06:1617 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Ibrahim Baylan s Idrott i skolan En nyligen framlagd doktorsavhandling vid högskolan i Kristianstad visar att elever som får utökad idrott på skolschemat mår bättre, lär bättre och har större förutsättningar att undvika fetma. Avhandlingen visar

Inlämnad: 2006-05-15 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1523 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 3 maj Fråga 2005/06:1523 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Ibrahim Baylan s Utbildningsnivån för unga med funktionshinder Ny statistik från SCB visar att utbildningsnivån är lägre bland personer med olika funktionshinder än i motsvarande åldersgrupper utan funktionshinder. Fler med funktionshinder har

Inlämnad: 2006-05-03 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1366 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 5 april Fråga 2005/06:1366 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Ibrahim Baylan s Svenska ungdomars språkstudier Vi lever i en alltmer globaliserad värld. Detta faktum ställer krav på kunskaper i språk vilket borde inspirera ungdomar till språkstudier för att på så sätt få kunskaper som man har användning för

Inlämnad: 2006-04-05 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1247 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 20 mars Fråga 2005/06:1247 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Ulrica Messing s Lokalisering av arbetstillfällen till Kristianstad Kristianstads kommun är en kommun som under senare år drabbats av företagsnedläggningar och företagsförflyttningar. I denna situation med många förlorade arbetstillfällen är

Inlämnad: 2006-03-20 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1127 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 2 mars Fråga 2005/06:1127 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Ulrica Messing s Sjösäkerhet på Östersjön Återigen har en spektakulär grundstötning inträffat vid östersjökusten. Onsdagen den 22 februari körde lastfartyget Vita från Lettland på grund vid Kåseberga i Skåne. Grundstötningen förvånar kustbevakningen

Inlämnad: 2006-03-02 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2005/06:252 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 9 februari Interpellation 2005/06:252 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Ulrica Messing s Turism för funktionshindrade Besöksnäringen är en framtidsnäring där tillväxtpotentialen är obegränsad. Besöksnäringen kan till skillnad från många näringar skapa arbeten i alla delar av landet. Besöksnäringen innebär

Inlämnad: 2006-02-09 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Turism för funktionshindrade

Skriftlig fråga 2005/06:790 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 13 januari Fråga 2005/06:790 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Ulrica Messing s HH-tunneln Goda förbindelser mellan Danmark och Sverige har stor betydelse för ekonomisk tillväxt i södra Sverige. Under många år har en tunnel för bil och järnväg mellan Helsingborg och Helsingör diskuterats. När nu den planerade

Inlämnad: 2006-01-13 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:719 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 22 december Fråga 2005/06:719 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Morgan Johansson s Ångest hos barn En ny svensk studie visar att vart fjärde svenskt skolbarn uppger att de ofta känner sig stressade och oroliga. Ett barn av tio kan anses lida av ångest enligt samma undersökning. 2 av barnen har haft självmordstankar.

Inlämnad: 2005-12-22 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:683 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 20 december Fråga 2005/06:683 av Lars-Ivar Ericson c till socialminister Berit Andnor s Punktskriftsundervisning Finland är ett föregångsland när det gäller att underlätta för funktionshindrade. Utbildningen av dövtolkar och undervisning i punktskrift är exempel på detta. När det gäller undervisning i punktskrift

Inlämnad: 2005-12-20 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:573 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 8 december Fråga 2005/06:573 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Ibrahim Baylan s Studenters kunskaper inför högskolstudier Från Skolverkets senaste utvärdering av gymnasieskolan där 1 600 lärare inom universitet och högskolor tillfrågats om de gymnasieutbildade har tillräckliga kunskaper för att klara

Inlämnad: 2005-12-08 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:248 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 25 oktober Fråga 2005/06:248 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Ibrahim Baylan s Modersmålsundervisning för landets nationella minoriteter Skolverket visar i en rapport att kommunerna inte klarar av att ge landets fem nationella minoriteter en bra modersmålsundervisning. Det råder stor brist på läromedel

Inlämnad: 2005-10-27 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:140 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 13 oktober Fråga 2005/06:140 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Ibrahim Baylan s Högstadieelevers läsande En undersökning som Lärarnas riksförbund har gjort visar att nästan var femte elev i högstadiet aldrig läser böcker i skolan och att nästan lika många väljer bort böckerna även på fritiden. När det gäller

Inlämnad: 2005-10-13 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:137 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 13 oktober Fråga 2005/06:137 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Ulrica Messing s Ungdomars körkortsutbildning Allt färre unga tar körkort. 1989 hade hälften av 18-åringarna körkort. I dag är det knapp en tredjedel. En följd av detta är att många unga även går miste om en trafikutbildning och att hela samhällsstrukturen

Inlämnad: 2005-10-13 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2038 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 15 juli Fråga 2004/05:2038 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Ulrica Messing om turiststatistik Den svenska turistnäringen ger årligen stora inkomster och är en av våra viktigaste framtidsnäringar. Företagare som sysslar med turism bör på alla sätt stödjas i sin verksamhet och nyföretagande inom turistbranschen

Inlämnad: 2005-07-15 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1703 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 24 maj Fråga 2004/05:1703 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Ulrica Messing om hot och våld inom kollektivtrafiken En undersökning som fackförbunden Kommunal och Seko gjort visar att 28 av de anställda inom kollektivtrafiken har blivit utsatta för hot det senaste året. 10 har utsatts för våld och var femte

Inlämnad: 2005-05-24 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1702 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 24 maj Fråga 2004/05:1702 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Ulrica Messing om utbyggnad av Tvärleden Genom den omfattande globaliseringen ställs i dag höga krav på infrastrukturen och ska Sverige kunna bevara den för landet så viktiga tilllverkningsindustrin så är det viktigt med en ökad satsning på vägnätet.

Inlämnad: 2005-05-24 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:910 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 9 februari Fråga 2004/05:910 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Ulrica Messing om stöd till stormdrabbade lanthandlare Många i södra Sverige har drabbats hårt av orkanen Gudrun. Till de drabbade hör de små butikerna på landsbygden då elavbrotten orsakat stora ekonomiska skador. Färskvaror och frysvaror för

Inlämnad: 2005-02-09 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2004/05:284 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 21 december Interpellation 2004/05:284 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Ulrica Messing om turistnäringen i Sverige Världens största näringsgren är i dag turism. Många i Sverige hävdar att turismen är en framtidsnäring och efterlyser större satsningar på turism. Sverige hamnar i slutet på nästan alla Europalistor

Inlämnad: 2004-12-21 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Paginering