Dokument & lagar (18 träffar)

Skriftlig fråga 2008/09:437 av Sellén, Birgitta, andre vice talman (c)

den 19 december Fråga 2008/09:437 Syntetisk diesel av andre vice talman Birgitta Sellén c till finansminister Anders Borg m Företaget Framtidsbränslen i Sundsvall tillverkar sedan 2002 en syntetisk diesel av naturgas som successivt utvecklats till att innehålla en allt högre grad av förnybara komponenter. En viktig

Inlämnad: 2008-12-19 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2005/06:2126 av Sellén, Birgitta (c)

den 12 september Fråga 2005/06:2126 av Birgitta Sellén c till statsrådet Ulrica Messing s Ånges bangård Ånge bangård är en av elva infrastrukturbangårdar i landet, vilket innebär att Banverket ska äga och sköta underhållet. 1994 lade dåvarande SJ Gods ned rangeringen över växlingsvall. Därefter har anläggningen

Inlämnad: 2006-09-12 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:2019 av Sellén, Birgitta (c)

den 15 augusti Fråga 2005/06:2019 av Birgitta Sellén c till statsrådet Ulrica Messing s EU:s strukturfonder Regeringen har fattat beslut om tillämpningen av resursfördelning och beslutsorganisation för strukturfondernas mål II. Den nya genomförande- tillika beslutsorganisationen för den nya periodens mål II-program

Inlämnad: 2006-08-15 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:692 av Sellén, Birgitta (c)

den 20 december Fråga 2005/06:692 av Birgitta Sellén c till statsrådet Ulrica Messing s Ledningsgator genom byar på landsbygden I vårt samhälle byggs det master för olika kommunikationssystem. Enligt ett svar som jag fått från infrastrukturminister Messing för en månad sedan talar ministern om att regeringen strävar

Inlämnad: 2005-12-20 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:684 av Sellén, Birgitta (c)

den 20 december Fråga 2005/06:684 av Birgitta Sellén c till socialminister Berit Andnor s Arbetsresor med färdtjänst Personer med funktionshinder har enligt lagen rätt till färdtjänst till och från sitt arbete. Men ett problem som finns för en del av de funktionshindrade är att de har barn som ska lämnas och hämtas

Inlämnad: 2005-12-20 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:374 av Sellén, Birgitta (c)

den 16 november Fråga 2005/06:374 av Birgitta Sellén c till statsrådet Ulrica Messing s Samordning av alla kommunikationssystem Post- och telestyrelsen PTS ansvarar för fördelningen av frekvensutrymmen till olika aktörer som sysslar med kommunikation, som exempelvis Teracom och 3 G-operatörerna. Samtidigt som

Inlämnad: 2005-11-16 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:249 av Sellén, Birgitta (c)

den 26 oktober Fråga 2005/06:249 av Birgitta Sellén c till statsrådet Ibrahim Baylan s Arbetsplatsförlagt lärande inom medieprogrammet Gymnasieutbildningarna håller på att förändras. Medieprogrammet som är ett yrkesinriktat program får dock problem med att genomföra praktiken. För yrkesförberedande program sägs:

Inlämnad: 2005-10-27 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:198 av Sellén, Birgitta (c)

den 21 oktober Fråga 2005/06:198 av Birgitta Sellén c till statsrådet Ulrica Messing s Flytt av skogsvårdsstyrelsens regionkontor från Sollefteå Det är med stor oro jag tar del av förslaget från Skogsstyrelsen om att de, i samband med att skogsvårdsorganisationen blir en myndighet, planerar att flytta regionkontoret

Inlämnad: 2005-10-21 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:871 av Sellén, Birgitta (c)

den 4 februari Fråga 2004/05:871 av Birgitta Sellén c till statsrådet Ulrica Messing om utlokalisering av statliga myndigheter Regeringen har placerat 75 av de nya myndigheterna de senaste åren i Stockholmsområdet, trots att riksdagen rekommenderat att just nya myndigheter bör vara föremål för utlokalisering till övriga

Inlämnad: 2005-02-04 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:474 av Sellén, Birgitta (c)

den 29 november Fråga 2004/05:474 av Birgitta Sellén c till statsrådet Ulrica Messing om arbetsmarknadspolitiska aspekter på förslag till försvarsnedläggningen Arbetsgruppen som utarbetat materialet till regeringens försvarsproposition presenterade sitt ställningstagande vid en träff som försvarsutskottet inbjudit

Inlämnad: 2004-11-29 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1432 av Sellén, Birgitta (c)

den 14 juli Fråga 2003/04:1432 av Birgitta Sellén c till statsminister Göran Persson om regeringens löfte till Sollefteå Vid försvarsuppgörelsen år 1999 så lades det sista regementet ned i Sollefteå. Många personer förlorade därmed sina arbeten. Regeringen lovade då att kompensera Sollefteå med 300 nya statliga jobb

Inlämnad: 2004-07-14 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2003/04:317 av Sellén, Birgitta (c)

den 23 februari Interpellation 2003/04:317 av Birgitta Sellén c till statsrådet Ulrica Messing om infrastruktur i Västernorrlands län Grattis Norrbotten som får mycket pengar till infrastruktursatsningar Det är en signal som visar att regeringen vill att hela landet ska leva. En förutsättning för det är att infrastrukturen

Inlämnad: 2004-02-23 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1187 av Sellén, Birgitta (c)

den 27 juni Fråga 2002/03:1187 av Birgitta Sellén c till statsrådet Ulrica Messing om tekniskt infrastrukturnät Vid ett seminarium om mobil kommunikation på fjället och landsbygden lyftes problemet med att täckningen av mobilnätet kommer att försämras när NMT 450-nätet kommer att upphöra på grund av att den tekniken

Inlämnad: 2003-06-27 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1010 av Sellén, Birgitta (c)

den 26 maj Fråga 2002/03:1010 av Birgitta Sellén c till näringsminister Leif Pagrotsky om statliga arbetstillfällen till Sollefteå I samband med regeringens förslag om förändringar i Försvarsmaktens grundorganisation utlovade regeringen 300 statliga jobb till Sollefteå. Av dessa har bara cirka hälften 160 stycken av

Inlämnad: 2003-05-26 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2002/03:200 av Sellén, Birgitta (c)

den 21 februari Interpellation 2002/03:200 av Birgitta Sellén c till justitieminister Thomas Bodström om svarttaxiverksamhet En ensam, berusad kvinna misshandlades av svarttaxichaufför 35-åring slogs ned när han skulle betala svarttaxi. Kontot länsades sedan på 14 000 kr Kvinna i 40-årsåldern våldtogs i samband med

Inlämnad: 2003-02-21 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: svarttaxiverksamhet

Interpellation 2002/03:119 av Sellén, Birgitta (c)

den 27 december Interpellation 2002/03:119 av Birgitta Sellén c till statsrådet Ulrica Messing om mitträcken längs vägarna Av trafiksäkerhetsskäl sätts det i dag upp många mitträcken längs våra vägar. Det är bra eftersom det minskar allvarliga trafikolyckor, men det medför också en del negativa effekter för dem som

Inlämnad: 2002-12-27 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2000/01:366 av Sellén, Birgitta (c)

den 6 december Fråga 2000/01:366 av Birgitta Sellén c till statsrådet Ulrica Messing om utbildning av idrottsledare Folkhälsokommittén konstaterar att ohälsan kostar samhället omkring 300 miljarder om året. Kommittén slår fast att det är ett tydligt samband mellan omfattningen av fysisk aktivitet och hälsotillstånd.

Inlämnad: 2000-12-07 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2000/01:367 av Sellén, Birgitta (c)

den 5 december Fråga 2000/01:367 av Birgitta Sellén c till statsrådet Ulrica Messing om Svenska Spels pengar till barn- och ungdomsverksamhet Många unga människor har väldigt dålig kondition. Undersökningar visar att antalet barn och ungdomar som inte alls ägnar sig åt regelbunden idrottsutövning har ökat. Resultatet

Inlämnad: 2000-12-07 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)