Dokument & lagar (279 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:19 av Torstensson, Åsa (c)

den 19 september Fråga 2005/06:19 av Åsa Torstensson c till statsrådet Ulrica Messing s Rikstrafikens förslag om neddragning av Gotlandstrafiken Rikstrafiken har i dagarna presenterat förslag om kraftigt höjda biljettpriser för passagerare och gods på Gotlandsfärjorna samt en drastisk minskning av antalet turer

Inlämnad: 2005-09-20 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2195 av Stenmark, Rigmor (c)

den 12 september Fråga 2004/05:2195 av Rigmor Stenmark c till statsrådet Ulrica Messing om posten Företag behövs både i stad och på landsbygd. Det är grunden för att vårt välfärdssystem ska fungera. Människor måste ha ett arbete. För att företagen ska fungera och utvecklas krävs det bland annat grundläggande service

Inlämnad: 2005-09-12 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2142 av Bergström, Sven (c)

den 30 augusti Fråga 2004/05:2142 av Sven Bergström c till finansminister Pär Nuder om återbetalning av företagsstöd till Gävleborgs län När regeringen i dagarna presenterar en rad åtgärder för att dämpa arbetslösheten saboterar de samtidigt en mängd arbetstillfällen. I Gävleborgs län, ett av de hårdast drabbade med

Inlämnad: 2005-08-30 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2124 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 25 augusti Fråga 2004/05:2124 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Morgan Johansson om Subutexbehandling Det finns olika vägar ut ur ett narkotikamissbruk. Ett sätt är Subutexbehandling och denna kan ha effekt även på dem som missbrukat i många år. Det är dock olika förutsättningar för dem som önskar denna behandling.

Inlämnad: 2005-08-25 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2096 av Olofsson, Maud (c)

den 10 augusti Fråga 2004/05:2096 av Maud Olofsson c till näringsminister Thomas Östros om transportstöd för Norrlandsföretagen För företag i de fyra nordligaste länen finns ett transportstöd för att kompensera de långa avstånden. När företagen ger offerter eller på annat sätt räknar på olika order eller arbeten finns

Inlämnad: 2005-08-10 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2066 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 25 juli Fråga 2004/05:2066 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Morgan Johansson om rådgivning i missbruksfrågor Vårdförbundet har nyligen genomfört en undersökning om möjligheterna att få rådgivning i missbruksfrågor. Undersökningen visar att varannan kommun inte svarar på samtal om alkohol- och narkotikaberoende.

Inlämnad: 2005-07-25 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2038 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 15 juli Fråga 2004/05:2038 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Ulrica Messing om turiststatistik Den svenska turistnäringen ger årligen stora inkomster och är en av våra viktigaste framtidsnäringar. Företagare som sysslar med turism bör på alla sätt stödjas i sin verksamhet och nyföretagande inom turistbranschen

Inlämnad: 2005-07-15 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1856 av Qarlsson, Annika (c)

den 13 juni Fråga 2004/05:1856 av Annika Qarlsson c till justitieminister Thomas Bodström om kampen mot prostitution och människohandel Det är bra att Sverige tar upp kampen mot prostitution och människohandel. Men att den svenska regeringen väljer att göra det tillsammans med Bushadministrationen, som har en uttalad

Inlämnad: 2005-06-13 Besvarare: Jens Orback (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1851 av Bergström, Sven (c)

den 10 juni Fråga 2004/05:1851 av Sven Bergström c till statsrådet Ulrica Messing om tågstationen vid Arlanda För mer än tio år sedan beslutade riksdagen att satsa på en tågförbindelse som anslöt Arlanda flygplats till det nationella järnvägsnätet. Först byggdes Arlandabanan mellan Stockholm och Arlanda flygplats som

Inlämnad: 2005-06-10 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1739 av Torstensson, Åsa (c)

den 27 maj Fråga 2004/05:1739 av Åsa Torstensson c till statsrådet Ulrica Messing om postservice för småföretagare och hushåll I Europa är det femdagarsutdelning eller tätare brevutdelning som gäller. I Sverige vill Posten försämra servicenivån för hushåll och småföretagare genom att få specialregler för att slippa

Inlämnad: 2005-05-27 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1703 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 24 maj Fråga 2004/05:1703 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Ulrica Messing om hot och våld inom kollektivtrafiken En undersökning som fackförbunden Kommunal och Seko gjort visar att 28 av de anställda inom kollektivtrafiken har blivit utsatta för hot det senaste året. 10 har utsatts för våld och var femte

Inlämnad: 2005-05-24 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1702 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 24 maj Fråga 2004/05:1702 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Ulrica Messing om utbyggnad av Tvärleden Genom den omfattande globaliseringen ställs i dag höga krav på infrastrukturen och ska Sverige kunna bevara den för landet så viktiga tilllverkningsindustrin så är det viktigt med en ökad satsning på vägnätet.

Inlämnad: 2005-05-24 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1701 av Stenmark, Rigmor (c)

den 24 maj Fråga 2004/05:1701 av Rigmor Stenmark c till statsrådet Morgan Johansson om rökning I medierna kunde vi nyligen läsa att en femåring som haft en storrökande förälder har lungor som en gammal person. Barnet har vistats i en mycket rökig miljö och har på så sätt blivit en passiv rökare. Föräldern uppgavs vara

Inlämnad: 2005-05-24 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1588 av Johansson, Kenneth (c)

den 10 maj Fråga 2004/05:1588 av Kenneth Johansson c till statsrådet Jens Orback om internationell reglering av ideell sektor Sveriges mycket omfattande föreningsliv berikar på många sätt vårt samhälle. Föreningslivet är ur flera aspekter en värdefull part i vårt demokratiska system. Det finns all anledning att på

Inlämnad: 2005-05-10 Besvarare: Jens Orback (S)

Interpellation 2004/05:566 av Torstensson, Åsa (c)

den 2 maj Interpellation 2004/05:566 av Åsa Torstensson c till statsrådet Ulrica Messing om vägavgifter på Europaväg 6 i norra Bohuslän Utbyggnaden av E 6 genom Bohuslän, och framför allt genom norra Bohuslän till norska gränsen, är ingenting annat än en skandalös hantering av regeringen. Det har varit många klippta

Inlämnad: 2005-05-02 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1562 av Qarlsson, Annika (c)

den 2 maj Fråga 2004/05:1562 av Annika Qarlsson c till statsrådet Morgan Johansson om rökfria miljöer Den 1 juni 2005 är det äntligen dags för rökfria serveringsmiljöer. Det är många tusen som inte behöver jobba i cigarettröken längre och vi är många som ser fram mot att kunna gå ut och att inte behöva stinka i hår

Inlämnad: 2005-05-02 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1561 av Qarlsson, Annika (c)

den 2 maj Fråga 2004/05:1561 av Annika Qarlsson c till statsrådet Morgan Johansson om förebyggande arbete mot tobaksbruk Fortfarande har vi en bit att gå innan alla barn får en nikotinfri start i livet. Tobaksbolagen lanserar nu kvinnosnus och det kommer rapporter på att barn födas med nikotinabstinens. En studie från

Inlämnad: 2005-05-02 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1521 av Linander, Johan (c)

den 28 april Fråga 2004/05:1521 av Johan Linander c till näringsminister Thomas Östros om Telia och bredband Utbyggnaden av bredband pågår för fullt i stora delar av vårt land. Ett stort antal företag är med i utbyggnaden och det börjar likna en fungerande konkurrens. Tyvärr försvåras konkurrensen av att halvstatliga

Inlämnad: 2005-04-28 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1476 av Linander, Johan (c)

den 21 april Fråga 2004/05:1476 av Johan Linander c till statsrådet Morgan Johansson om flexibel alkoholpolitik Sverige ska ha en restriktiv alkoholpolitik. Tillgången på alkohol är avgörande för ungdomars debutålder och hur mycket de dricker. De senaste åren har vi sett en katastrofal utveckling och värst är den i

Inlämnad: 2005-04-21 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1413 av Torstensson, Åsa (c)

den 14 april Fråga 2004/05:1413 av Åsa Torstensson c till statsrådet Ulrica Messing om Bohusbanan efter år 2007 Vad händer med trafiken på Bohusbanan, norr om Uddevalla till norska gränsen, efter 2007 Just nu upplever boende i norra Bohuslän att det pågår en uttröttningsmetod från både Vägverket och Banverket i syfte

Inlämnad: 2005-04-14 Besvarare: Ulrica Messing (S)