Dokument & lagar (195 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:2019 av Sellén, Birgitta (c)

den 15 augusti Fråga 2005/06:2019 av Birgitta Sellén c till statsrådet Ulrica Messing s EU:s strukturfonder Regeringen har fattat beslut om tillämpningen av resursfördelning och beslutsorganisation för strukturfondernas mål II. Den nya genomförande- tillika beslutsorganisationen för den nya periodens mål II-program

Inlämnad: 2006-08-15 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:2018 av Torstensson, Åsa (c)

den 15 augusti Fråga 2005/06:2018 av Åsa Torstensson c till statsrådet Ulrica Messing s Transportstöd Transportstödet behövs för att norra Sverige och dess företag ska kunna konkurrera på lika villkor. Här är transporterna både många och långa på ett helt annat sätt än i övriga Europa. Nu är det en stor oro bland

Inlämnad: 2006-08-15 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:2016 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 15 augusti Fråga 2005/06:2016 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Ulrica Messing s Järnvägsspåret mellan Karpalund och Hanaskog Banverket planerar enligt tidningsuppgifter att lägga ned flera banor i Sverige. En av sträckorna är spåret mellan Karpalund och Hanaskog en sträcka som har stor betydelse för näringslivet

Inlämnad: 2006-08-15 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1998 av Johansson, Jörgen (c)

den 10 augusti Fråga 2005/06:1998 av Jörgen Johansson c till statsrådet Ulrica Messing s Telefonanslutning på landsbygden Lika möjlighet att leva och bedriva näringsverksamhet bör finnas i hela Sverige. Det innebär att samhällets service ska finnas tillgänglig i landets alla bygder i form av el, tele och farbara

Inlämnad: 2006-08-10 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1997 av Torstensson, Åsa (c)

den 10 augusti Fråga 2005/06:1997 av Åsa Torstensson c till statsrådet Ulrica Messing s Bohusbanan, sträckan SmedbergStrömstad och dess framtid Vägar och järnvägar och annan modern infrastruktur är avgörande för att skapa bra möjligheter till arbetspendling och bra transporter för näringslivet. Banverket har under

Inlämnad: 2006-08-10 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1970 av Erlandsson, Eskil (c)

den 3 augusti Fråga 2005/06:1970 av Eskil Erlandsson c till statsrådet Ulrica Messing s Statens mark som tillväxtplats för skadeinsekter Det har efter stormen Gudruns framfart över södra Sverige i januari 2005 fattats beslut som ställer tuffa krav på enskilda skogsägare för att minimera risken för skadeinsekter

Inlämnad: 2006-08-03 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1936 av Johansson, Kenneth (c)

den 21 juli Fråga 2005/06:1936 av Kenneth Johansson c till statsrådet Jens Orback s Älvdalskan som minoritets- eller landsdelsspråk I februari i år uppvaktade representanter för Ulum Dalska och Älvdalens kommun statsrådet och framförde att älvdalskan bör erkännas som minoritets- eller landsdelsspråk i Sverige enligt

Inlämnad: 2006-07-21 Besvarare: Jens Orback (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1912 av Bergström, Sven (c)

den 7 juli Fråga 2005/06:1912 av Sven Bergström c till statsrådet Ulrica Messing s Gotlandstrafiken Vid behandlingen i våras av den transportpolitiska propositionen underströk en enig riksdag att staten har ansvar för att det finns likvärdiga transportmöjligheter i hela landet samt att detta gäller även Gotland.

Inlämnad: 2006-07-07 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1728 av Danielsson, Staffan (c)

den 31 maj Fråga 2005/06:1728 av Staffan Danielsson c till statsrådet Ulrica Messing s Bedömning av certifierade trafikskolor Sverige har väl fungerande trafikskolor och höga krav för att ta körkort. Detta är i grunden bra. Samtidigt är kunskapskraven bland de mest krävande i EU, och genomsnittligt kostar det i

Inlämnad: 2006-05-31 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1725 av Danielsson, Staffan (c)

den 31 maj Fråga 2005/06:1725 av Staffan Danielsson c till statsrådet Ulrica Messing s Förutsättningar att ta körkort Sverige har väl fungerande trafikskolor och höga krav för att ta körkort. Detta är i grunden bra. Samtidigt är kunskapskraven bland de mest krävande i EU, och genomsnittligt kostar det i dag runt

Inlämnad: 2006-05-31 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1724 av Danielsson, Staffan (c)

den 31 maj Fråga 2005/06:1724 av Staffan Danielsson c till statsrådet Ulrica Messing s Flexiblare körkortsprov Sverige har väl fungerande trafikskolor och höga krav för att ta körkort. Detta är i grunden bra. Samtidigt är kunskapskraven bland de mest krävande i EU, och genomsnittligt kostar det i dag runt 15 000 kr

Inlämnad: 2006-05-31 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1685 av Qarlsson, Annika (c)

den 23 maj Fråga 2005/06:1685 av Annika Qarlsson c till statsrådet Jens Orback s Ett demokratiskt samhälle byggt på samtal Jag har mött fantastiska ungdomar som engagerat sig i sina egna, kompisars, släktingars och grannars liv. Det har vuxit fram fantastiska projekt där man med hjälp av dialog och samtal stärker

Inlämnad: 2006-05-23 Besvarare: Jens Orback (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1684 av Qarlsson, Annika (c)

den 23 maj Fråga 2005/06:1684 av Annika Qarlsson c till statsrådet Jens Orback s Bidrag till demokratin Det närmar sig val och vi vet att det är många grupper som har svårt att tillgodogöra sig all den information som vi från partierna så gärna delar med oss av. Det är många som upplever att det är långt mellan

Inlämnad: 2006-05-23 Besvarare: Jens Orback (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1609 av Qarlsson, Annika (c)

den 15 maj Fråga 2005/06:1609 av Annika Qarlsson c till statsrådet Jens Orback s Stöd till kvinnoorganisationer Under året som gått har riksdagen beslutat att öka stödet för kvinnors organisering. Det har varit ett långt arbete och mer än en utredning för att slutligen komma fram till detta. Det var ett utdraget

Inlämnad: 2006-05-15 Besvarare: Jens Orback (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1595 av Torstensson, Åsa (c)

den 12 maj Fråga 2005/06:1595 av Åsa Torstensson c till statsrådet Ulrica Messing s Bohusbanan Inom kort ska Banverkets styrelse ta beslut om Banverkets utredning om de lågtrafikerade banorna ett beslut som kan få stora negativa konsekvenser för flera järnvägar i landet. Utredningen har haft fokus på om man har

Inlämnad: 2006-05-12 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1555 av Torstensson, Åsa (c)

den 8 maj Fråga 2005/06:1555 av Åsa Torstensson c till statsrådet Ulrica Messing s Ny älvförbindelse i Göteborg Infrastrukturminister Ulrica Messing har varit i Göteborg och lovat ny älvförbindelse för biltrafiken, en av göteborgarna efterlängtad förbindelse. Ministern anger att redan efter valet i september 2006

Inlämnad: 2006-05-08 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1545 av Larsen, Sofia (c)

den 5 maj Fråga 2005/06:1545 av Sofia Larsen c till statsrådet Lena Sommestad s Brytning av alunskiffer i Östernärke Kvarntorpsområdet i Kumla är ett av landets mest miljöbelastade industriområden. Fram till mitten av 1960-talet bedrevs skifferbrytning och oljeframställning i området. Denna verksamhet orsakade

Inlämnad: 2006-05-05 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1308 av Torstensson, Åsa (c)

den 27 mars Fråga 2005/06:1308 av Åsa Torstensson c till statsrådet Ulrica Messing s Utbyggnaden av E 6 Utbyggnaden av Europaväg 6 genom Bohuslän har varit en sällsamt långdragen politisk historia med en massa vallöften från ansvariga socialdemokratiska ministrar. Björn Rosengrens löfte om att E 6 skulle vara klar

Inlämnad: 2006-03-27 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1247 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 20 mars Fråga 2005/06:1247 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Ulrica Messing s Lokalisering av arbetstillfällen till Kristianstad Kristianstads kommun är en kommun som under senare år drabbats av företagsnedläggningar och företagsförflyttningar. I denna situation med många förlorade arbetstillfällen är

Inlämnad: 2006-03-20 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1191 av Danielsson, Staffan (c)

den 13 mars Fråga 2005/06:1191 av Staffan Danielsson c till statsrådet Ulrica Messing s Bredband i glesbygd i ett nordiskt perspektiv Enligt en undersökning från tidningen Computer Sweden kommer så gott som alla glesbygdsbor i våra nordiska grannländer inom några år att ha tillgång till bredband. Detta gäller dock

Inlämnad: 2006-03-13 Besvarare: Ulrica Messing (S)