Dokument & lagar (8 träffar)

Interpellation 2005/06:278 av Larsson, Håkan (c)

den 27 februari Interpellation 2005/06:278 av Håkan Larsson c till statsrådet Ulrica Messing s Kollektivtrafik i glesbygd Länstrafikbolagen i de nordligaste länen har haft en svår ekonomisk situation under senare år. Detta har lett till omfattande neddragningar av kollektivtrafiken i glesbygd. I Jämtlands län har

Inlämnad: 2006-02-27 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2004/05:274 av Larsson, Håkan (c)

den 20 december Interpellation 2004/05:274 av Håkan Larsson c till statsrådet Ulrica Messing om anslag till Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva Folkrörelsrådet Hela Sverige ska leva bildades 1989 för att arbeta för landsbygdens utveckling ur ett lokalt perspektiv. Sedan dess har den organiserade byarörelsen utvecklats

Inlämnad: 2004-12-20 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1603 av Larsson, Håkan (c)

den 6 september Fråga 2003/04:1603 av Håkan Larsson c till statsrådet Ulrica Messing om konsekvenser av Rikstrafikens planerade besparingar Rikstrafiken har hamnat i ekonomiska problem och därför tagit fram ett omfattande sparpaket. Fullföljs planerna kommer detta att få svåra regionalpolitiska och samhällsekonomiska

Inlämnad: 2004-09-06 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2003/04:328 av Larsson, Håkan (c)

den 4 mars Interpellation 2003/04:328 av Håkan Larsson c till statsrådet Ulrica Messing om statens ansvar för Inlandsbanan Under förra året ställde jag två interpellationer om Inlandsbanans framtid till det ansvariga statsrådet, infrastrukturminister Ulrica Messing. Jag ville veta om regeringen är beredd att medverka

Inlämnad: 2004-03-04 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: statens ansvar för Inlandsbanan

Interpellation 2003/04:310 av Larsson, Håkan (c)

den 19 februari Interpellation 2003/04:310 av Håkan Larsson c till statsrådet Ulrica Messing om kollektivtrafik i glesbygd Även i de glesbebyggda delarna av Sverige är det viktigt med en fungerande kollektivtrafik. Fungerande buss- eller tågförbindelser är inte sällan avgörande för att människor ska kunna välja att

Inlämnad: 2004-02-19 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2003/04:154 av Larsson, Håkan (c)

den 26 november Interpellation 2003/04:154 av Håkan Larsson c till statsrådet Ulrica Messing om statens ansvar för Inlandsbanans framtid Inom en nära framtid ska regeringen ta ställning till vilka väg- och järnvägsinvesteringar som ska göras under perioden 20042015. Då är det viktigt att även inlandet får sin beskärda

Inlämnad: 2003-11-26 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2003/04:70 av Larsson, Håkan (c)

den 31 oktober Interpellation 2003/04:70 av Håkan Larsson c till statsrådet Ulrica Messing om helhetssyn på Sverige En infekterad debatt rasar om utjämningssystemen mellan landets landsting och kommuner. För min del anser jag det självklart att vi behöver ett solidariskt utjämningssystem, vars konstruktion dock självfallet

Inlämnad: 2003-10-31 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2002/03:266 av Larsson, Håkan (c)

den 3 april Interpellation 2002/03:266 av Håkan Larsson c till statsrådet Ulrica Messing om Inlandsbanan Sedan kommunerna längs Inlandsbanan 1993 tog över förvaltningen av banan via Inlandsbanan AB IBAB har såväl gods- som turisttrafiken utvecklats mycket positivt. Inlandsbanan har stor betydelse för företagen i inlandet,

Inlämnad: 2003-04-03 Besvarare: Ulrica Messing (S)