Dokument & lagar (15 träffar)

Skriftlig fråga 2015/16:1572 av Cecilia Magnusson (M)

Fråga 2015/16:1572 Framtiden för Riksutställningar av Cecilia Magnusson M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP För ett år sedan föreslog Museiutredningen att Riksutställningar ska läggas ned. Regeringen har ännu inte gett besked i denna fråga. Kultur- och demokratiministern har via sin pressekreterare

Inlämnad: 2016-09-08 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1572 av Cecilia Magnusson (M) (pdf, 66 kB)

Interpellation 2015/16:773 av Cecilia Magnusson (M)

Interpellation 2015/16:773 Filminstitutet och branschråden av Cecilia Magnusson M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Riksdagen beslutade i juni om ett tillkännagivande till regeringen att utreda Svenska Filminstitutets SFI roll och framtida organisationsform. Regeringen hade föreslagit att låta SFI,

Inlämnad: 2016-09-01 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2015/16:773 av Cecilia Magnusson (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2015/16:635 av Cecilia Magnusson (M)

Interpellation 2015/16:635 Verktyg för barn och unga att kritiskt kunna granska rörliga bilder av Cecilia Magnusson M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Regeringen presenterade i mars sin filmpolitiska proposition. Beredningsprocessen pågår just nu i riksdagen. Alliansen har pekat på vad vi anser är

Inlämnad: 2016-05-10 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2015/16:635 av Cecilia Magnusson (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Verktyg för barn och unga att kritiskt kunna granska rörliga bilder

Interpellation 2015/16:617 av Isabella Hökmark (M)

Interpellation 2015/16:617 Förutsättningar för fristående kultur av Isabella Hökmark M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Hos oss har kulturen ett stort egenvärde och en självklar roll i samhället. Kulturen och konsten är ovärderliga för yttrandefriheten, kreativiteten, bildningen, demokratin, humanismen

Inlämnad: 2016-04-29 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2015/16:617 av Isabella Hökmark (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Förutsättningar för fristående kultur

Interpellation 2015/16:584 av Helena Bouveng (M)

Interpellation 2015/16:584 Biomomsen av Helena Bouveng M till Finansminister Magdalena Andersson S Alliansen försökte i de så kallade filmsamtalen med regeringen vara konstruktiva och var beredda att brett diskutera svensk films framtida finansiering. På en punkt har vi dock hela tiden varit tydliga: Vi säger nej till

Inlämnad: 2016-04-21 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2015/16:584 av Helena Bouveng (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Biomomsen

Interpellation 2015/16:453 av Cecilia Magnusson (M)

Interpellation 2015/16:453 Finansiering av svensk film av Cecilia Magnusson M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Under kulturutskottets hearing den 25 februari om förutsättningar för svensk film aviserade kulturministern att hon är öppen för alla förslag om andra finansieringsformer, än den momshöjning

Inlämnad: 2016-03-02 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2015/16:453 av Cecilia Magnusson (M) (pdf, 67 kB)

Interpellation 2015/16:447 av Cecilia Magnusson (M)

Interpellation 2015/16:447 Åtgärder mot handel med stulna kulturföremål av Cecilia Magnusson M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP I december ska de nordiska kulturministrarna träffas inom ramen för Nordiska ministerrådet. Konflikten i Irak och Syrien påverkar även kulturområdet, inte minst genom den

Inlämnad: 2016-03-01 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2015/16:447 av Cecilia Magnusson (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder mot handel med stulna kulturföremål

Skriftlig fråga 2015/16:785 av Cecilia Magnusson (M)

Fråga 2015/16:785 Avstämning av sändningstillståndet av Cecilia Magnusson M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Regeringen utfärdar sändningstillstånd för public service-bolagens sändningar. Det nuvarande sändningstillståndet, som är sexårigt, gäller mellan åren 2014 och 2019. Vi är nu inne i det tredje

Inlämnad: 2016-02-11 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:785 av Cecilia Magnusson (M) (pdf, 66 kB)

Interpellation 2015/16:259 av Cecilia Magnusson (M)

Interpellation 2015/16:259 Handel med stulna kulturföremål av Cecilia Magnusson M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP I december ska de nordiska kulturministrarna träffas inom ramen för Nordiska ministerrådet. Konflikten i Irak och Syrien påverkar även kulturområdet, inte minst genom den omfattande

Inlämnad: 2015-12-08 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2015/16:259 av Cecilia Magnusson (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:213 av Cecilia Magnusson (M)

Fråga 2015/16:213 Statens museer för världskultur av Cecilia Magnusson M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Statskontoret har presenterat en analys 2015:24 av verksamheten vid Statens museer för världskultur SMVKMyndigheten består av fyra museer: Etnografiska museet, Medelhavsmuseet, Östasiatiska museet

Inlämnad: 2015-11-03 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:213 av Cecilia Magnusson (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2015/16:87 av Jörgen Warborn (M)

Interpellation 2015/16:87 Offensiva åtgärder inom upphovsrättsområdet av Jörgen Warborn M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Den nya tekniken, särskilt bredbandsutvecklingen, har förändrat villkoren för dagens upphovsmän. Men grundtanken bakom upphovsrätten är fortfarande densamma: att upphovsmän

Inlämnad: 2015-10-21 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2015/16:87 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Offensiva åtgärder inom upphovsrättsområdet

Skriftlig fråga 2015/16:151 av Cecilia Magnusson (M)

Fråga 2015/16:151 Fri entré och dess finansiering av Cecilia Magnusson M till Finansminister Magdalena Andersson S Regeringen aviserar i sin budgetproposition att man återinför fri entré på utvalda statliga museer. I budgeten aviserar man 80 miljoner kronor för ändamålet, en summa som Kulturdepartementets egen myndighet

Inlämnad: 2015-10-19 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:151 av Cecilia Magnusson (M) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2015/16:61 av Helena Bouveng (M)

Interpellation 2015/16:61 Beskattningen av människors kulturutövning av Helena Bouveng M till Finansminister Magdalena Andersson S Regeringen föreslår, efter överenskommelse med Vänsterpartiet, att man från och med 2016 ska öka anslaget till de statliga museimyndigheterna med 80 miljoner kronor för att slopa människors

Inlämnad: 2015-10-09 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2015/16:61 av Helena Bouveng (M) (pdf, 67 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Beskattningen av människors kulturutövning

Interpellation 2015/16:55 av Jörgen Warborn (M)

Interpellation 2015/16:55 Riksdagens inflytande på filmpolitiken av Jörgen Warborn M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Kultur- och demokratiministern river upp det mer än 50 år gamla filmavtalet och ersätter det med en annan filmpolitik. Det blir en stor förändring för en viktig kreativ näring. En

Inlämnad: 2015-10-08 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2015/16:55 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Riksdagens inflytande på filmpolitiken

Skriftlig fråga 2015/16:35 av Cecilia Magnusson (M)

Fråga 2015/16:35 Fri entré för barn och unga av Cecilia Magnusson M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2016 att åter kräva att 18 statliga museer inför avgiftsfrihet för alla besökare. I dag är det avgiftsfritt vid alla utställningar för barn och unga upp

Inlämnad: 2015-09-24 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:35 av Cecilia Magnusson (M) (pdf, 66 kB)