Dokument & lagar (131 träffar)

Skriftlig fråga 2015/16:420 av Marta Obminska (M)

Fråga 2015/16:420 Undervisning i demokrati och mänskliga fri- och rättigheter av Marta Obminska M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Sverige är ett fritt och demokratiskt samhälle. Grundläggande i en demokrati är alla människors lika värde och rättigheter. Det finns dock krafter som utmanar vår öppenhet. Det

Inlämnad: 2015-12-03 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:420 av Marta Obminska (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2015/16:240 av Daniel Riazat (V)

Interpellation 2015/16:240 Skolans simundervisning av Daniel Riazat V till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP År 2014 gjorde Skolverket en undersökning bland 400 skolor i syfte att ta reda på hur många av eleverna i årskurs 6 som nådde upp till kraven för simkunnighet. Undersökningen visade att 5 procent av eleverna

Inlämnad: 2015-12-02 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2015/16:240 av Daniel Riazat (V) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Skolans simundervisning

Skriftlig fråga 2015/16:417 av Christer Nylander (L)

Fråga 2015/16:417 Färre pensionerade lärare i skolan på grund av höjd löneskatt för äldre av Christer Nylander L till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Svensk skola har stora utmaningar på både kort och lång sikt. I det långa perspektivet handlar det om att Sverige återigen ska bli en framgångsrik kunskapsnation

Inlämnad: 2015-12-02 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:417 av Christer Nylander (L) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:415 av Tina Ghasemi (M)

Fråga 2015/16:415 Elevhälsogaranti av Tina Ghasemi M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP De flesta barn i Sverige mår bra det får vi aldrig glömma. Men det finns de barn som växer upp med blåmärken, inte bara på kroppen utan i själen. Mörkertalet av barn som lider av ångest, depression och självskadebeteende är

Inlämnad: 2015-12-02 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:415 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:388 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2015/16:388 Långsiktig finansiering av samiskt filminstitut av Hans Wallmark M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Vid sin 67:e session i Reykjavik i år beslöt Nordiska rådet att anta ett förslag angående utökad finansiering av ett internationellt samiskt filminstitut som ska verka i Sverige,

Inlämnad: 2015-12-01 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:388 av Hans Wallmark (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:374 av Hans Rothenberg (M)

Fråga 2015/16:374 Ämnet geologi i såväl grundskolan som gymnasiet av Hans Rothenberg M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Sveriges naturresurser har stor betydelse för samhället och ekonomin. Inte minst gäller det basnäringarna gruv- och stenindustrin som med de förädlande stål- och metallverken omsätter en kvarts

Inlämnad: 2015-11-25 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:374 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2015/16:220 av Isabella Hökmark (M)

Interpellation 2015/16:220 Regeringens ambitioner för kultur- och musikskolan av Isabella Hökmark M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Regeringen aviserar i sin budget för 2016 att man avsätter 100 miljoner kronor för att sänka avgifterna till kulturskolor ute i landets kommuner. Enligt Kulturskolerådet

Inlämnad: 2015-11-24 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2015/16:220 av Isabella Hökmark (M) (pdf, 70 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens ambitioner för kultur- och musikskolan

Skriftlig fråga 2015/16:358 av Jörgen Warborn (M)

Fråga 2015/16:358 Rundabordssamtal om piratkopiering av Jörgen Warborn M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Piracy, eller illegal spridning och konsumtion av upphovsrättsskyddat material, är ett stort och växande problem i Sverige. Mediavision presenterade i våras en undersökning som visar att ca 30

Inlämnad: 2015-11-20 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:358 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:355 av Mikael Cederbratt (M)

Fråga 2015/16:355 Kommunernas handlingsplaner mot våldsbejakande extremism av Mikael Cederbratt M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP I ett läge där Säpo höjer beredskapen och läget i vår omvärld är alltmer oroligt blir det mer tydligt att vi på alla plan behöver en större beredskap och ett större säkerhetstänkande.

Inlämnad: 2015-11-19 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:355 av Mikael Cederbratt (M) (pdf, 70 kB)

Interpellation 2015/16:196 av Daniel Riazat (V)

Interpellation 2015/16:196 Studiehandledning på modersmål av Daniel Riazat V till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Att en elev ännu inte behärskar svenska fullständigt får inte leda till att hen halkar efter i skolan. Därför är rätten till studiehandledning oerhört viktig. Om en elev har svårt att tillgodogöra sig

Inlämnad: 2015-11-18 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2015/16:196 av Daniel Riazat (V) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Studiehandledning på modersmål

Skriftlig fråga 2015/16:342 av Lars Mejern Larsson (S)

Fråga 2015/16:342 Taltidning till nytta för fler av Lars Mejern Larsson S till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP I dag finns det drygt hundra svenska dagstidningar som ges ut som taltidning. Taltidningen är till för människor som har svårt att läsa tryckt text. Det kan till exempel bero på dyslexi, afasi,

Inlämnad: 2015-11-18 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:342 av Lars Mejern Larsson (S) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2015/16:193 av Kerstin Lundgren (C)

Interpellation 2015/16:193 Finlandssvenskarnas ställning i Sverige av Kerstin Lundgren C till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Statsrådet har sagt att hon ser de nationella minoritetsfrågorna som sin viktigaste fråga under mandatperioden. De nationella minoritetsfrågorna i Sverige har utvecklats utifrån

Inlämnad: 2015-11-13 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2015/16:193 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Finlandssvenskarnas ställning i Sverige

Interpellation 2015/16:191 av Bengt Eliasson (FP)

Interpellation 2015/16:191 Utredning om finansieringen av public service av Bengt Eliasson FP till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Vill du ha en snigel på ögat Denna slogan kommer från Radiotjänsts uppmärksammade kampanj från 1994 med syfte att öka betalningsgraden av radio och tv-licensen. Även om kampanjen

Inlämnad: 2015-11-13 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2015/16:191 av Bengt Eliasson (FP) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2015/16:186 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:186 Ett nationellt skogsmuseum av Edward Riedl M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Sverige är ett land där skogsindustrin historiskt såväl som i dag spelar en viktig roll. Skogen berikar oss med en av våra viktigare basvaror trä. Skogsindustrin utgör en viktig ekonomisk motor

Inlämnad: 2015-11-13 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2015/16:186 av Edward Riedl (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2015/16:166 av Erik Bengtzboe (M)

Interpellation 2015/16:166 Friskolors möjlighet att ta emot nyanlända av Erik Bengtzboe M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Den senaste tidens kraftiga migrationsrörelser skapar stora ansträngningar på skolor runt om i Sverige, när barn på flykt snabbt behöver beredas plats i landets skolor. Med anledning av

Inlämnad: 2015-11-10 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2015/16:166 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Friskolors möjlighet att ta emot nyanlända

Interpellation 2015/16:163 av Eva Lohman (M)

Interpellation 2015/16:163 Civilsamhället av Eva Lohman M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Regeringen skriver i sin budgetproposition för 2016: Regeringskansliet har under de senaste åren genomfört ett flertal dialoger och samråd med det civila samhällets organisationer. Det finns behov av att ytterligare

Inlämnad: 2015-11-09 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2015/16:163 av Eva Lohman (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Civilsamhället

Skriftlig fråga 2015/16:285 av Ulrika Heindorff (M)

Fråga 2015/16:285 Utökning av skolidrotten av Ulrika Heindorff M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Barn och ungdomar är mer stillasittande i dag och allt fler unga drabbas av övervikt och fetma. Ca 20-25 procent av barn i tioårsåldern i Sverige är överviktiga och drygt 3 procent lider av sjukdomen fetma. Barn

Inlämnad: 2015-11-06 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:285 av Ulrika Heindorff (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2015/16:146 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2015/16:146 Friskolors möjlighet att ta emot nyanlända av Maria Stockhaus M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP I migrationsöverenskommelsen mellan regeringen och allianspartierna finns en punkt med som handlar om att öppna möjligheter för att friskolorna ska kunna vara med och ta ansvar för nyanländas

Inlämnad: 2015-11-05 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2015/16:146 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Friskolors möjlighet att ta emot nyanlända

Interpellation 2015/16:143 av Daniel Riazat (V)

Interpellation 2015/16:143 Orimliga kompensationer till fristående skolor av Daniel Riazat V till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Efter vägledande domar tidigare i år vid kammarrätterna i Göteborg och Jönköping finns det en risk att friskolor överkompenseras på de kommunala skolornas bekostnad. De kommunala skolorna

Inlämnad: 2015-11-05 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2015/16:143 av Daniel Riazat (V) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Orimliga kompensationer till fristående skolor

Skriftlig fråga 2015/16:281 av Lotta Olsson (M)

Fråga 2015/16:281 Civilsamhällets förmåga att hantera väntetiderna i asylhanteringen av Lotta Olsson M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Flyktingströmmarna till Sverige är just nu historiskt stora. Kriget i Syrien gör att människor flyr för sina liv. Tvångsrekryteringen till arméer i olika länder

Inlämnad: 2015-11-05 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:281 av Lotta Olsson (M) (pdf, 79 kB)