Dokument & lagar (6 träffar)

Skriftlig fråga 2015/16:1402 av Isabella Hökmark (M)

Fråga 2015/16:1402 Kvotering av film- och tv-produktioner av Isabella Hökmark M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Kultur- och demokratiministern har i en intervju öppnat upp för att med EU:s hjälp kvotera innehållet i on demand-tjänster som Netflix och HBO, genom att tvinga företagen att ha en viss

Inlämnad: 2016-06-22 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1402 av Isabella Hökmark (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2015/16:617 av Isabella Hökmark (M)

Interpellation 2015/16:617 Förutsättningar för fristående kultur av Isabella Hökmark M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Hos oss har kulturen ett stort egenvärde och en självklar roll i samhället. Kulturen och konsten är ovärderliga för yttrandefriheten, kreativiteten, bildningen, demokratin, humanismen

Inlämnad: 2016-04-29 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2015/16:617 av Isabella Hökmark (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Förutsättningar för fristående kultur

Skriftlig fråga 2015/16:922 av Isabella Hökmark (M)

Fråga 2015/16:922 Finansiering av fri entré av Isabella Hökmark M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Regeringen har vid ett antal tillfällen gett olika besked kring innehållet i sin reform fri entré. Vid riksdagens budgetdebatt i december aviserade kulturministern att dessa pengar främst skulle täcka

Inlämnad: 2016-03-04 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:922 av Isabella Hökmark (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:787 av Isabella Hökmark (M)

Fråga 2015/16:787 Musik- och kulturskolan av Isabella Hökmark M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Regeringen genomför nu sin reform med 100 miljoner kronor till musik- och kulturskolan. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet väljer att satsa 100 miljoner kronor på kommunala kulturskolor,

Inlämnad: 2016-02-11 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:787 av Isabella Hökmark (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:783 av Isabella Hökmark (M)

Fråga 2015/16:783 Fri entré av Isabella Hökmark M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Den 3 februari debatterade riksdagen betänkandet om kultur och fritid för barn och unga 2015/16:KrU4Vi moderater lyfte då upp frågan om fri entré och hur de statliga museerna ska komma barn och unga till del. Vi är

Inlämnad: 2016-02-11 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:783 av Isabella Hökmark (M) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2015/16:220 av Isabella Hökmark (M)

Interpellation 2015/16:220 Regeringens ambitioner för kultur- och musikskolan av Isabella Hökmark M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Regeringen aviserar i sin budget för 2016 att man avsätter 100 miljoner kronor för att sänka avgifterna till kulturskolor ute i landets kommuner. Enligt Kulturskolerådet

Inlämnad: 2015-11-24 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2015/16:220 av Isabella Hökmark (M) (pdf, 70 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens ambitioner för kultur- och musikskolan