Dokument & lagar (3 305 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:691 av Lars-Arne Staxäng (M)

Fråga 2016/17:691 Helårsbedömning för 2017 från Nationellt centrum för terrorhotbedömning av Lars-Arne Staxäng M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Nationellt centrum för terrorhotbedömning NCT har den 18 januari publicerat sin helårsbedömning för 2017. I denna rapport konstaterar NCT att resandet

Inlämnad: 2017-01-19 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:691 av Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:698 av Christer Nylander (L)

Fråga 2016/17:698 Byggande på fornlämningar i Falsterbo av Christer Nylander L till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Den så kallade Skånemarknaden var under lång tid en viktig ekonomiskt nav för Östersjöregionen. Området kring nuvarande Falsterbo var särskilt viktigt för sillhandeln. Fornlämningarna i

Inlämnad: 2017-01-17 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:698 av Christer Nylander (L) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:587 av Andreas Norlén (M)

Fråga 2016/17:587 Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism av Andreas Norlén M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Det har under en tid riktats hård kritik mot den nationella samordnaren mot våldbejakande extremism och den stödlinje som har drivits i samarbete med Röda Korset. Som framkommit

Inlämnad: 2016-12-22 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:587 av Andreas Norlén (M) (pdf, 93 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:556 av Patrick Reslow (M)

Fråga 2016/17:556 Könsseparerade tider i badhus av Patrick Reslow M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP På senare tid har allt fler badhus infört könsseparerade tider för nyttjande av badhusens simbassänger. Detta anmäldes av ett flertal personer till Diskrimineringsombudsmannen DODO gjorde med anledning

Inlämnad: 2016-12-16 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:556 av Patrick Reslow (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:470 av Cecilia Magnusson (M)

Fråga 2016/17:470 Föreningslivet och filmpolitiken av Cecilia Magnusson M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Sveriges Radio rapporterade i veckan om en oväntad effekt av regeringens nya filmpolitik. Till följd av den höjda momsen på biobiljetter drabbas nu troligen flera filmföreningar av höjda hyror.

Inlämnad: 2016-12-08 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:470 av Cecilia Magnusson (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2016/17:183 av Hans Rothenberg (M)

Interpellation 2016/17:183 Hot mot förtroendevalda av Hans Rothenberg M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Hot mot politiska företrädare är ett fenomen som får många förtroendevalda att lämna sina uppdrag. Det kan vara alltifrån upplevd kritik mot impopulära men nödvändiga beslut till näthat och

Inlämnad: 2016-12-06 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2016/17:183 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Hot mot förtroendevalda

Skriftlig fråga 2016/17:450 av Isabella Hökmark (M)

Fråga 2016/17:450 Hot, hat och desinformation på internet av Isabella Hökmark M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Kultur- och demokratiministern har i en intervju i Expressen talat om hur viktigt det är att bekämpa hat på nätet. Här är vi eniga. Men i samma intervju sa ministern att sociala medier

Inlämnad: 2016-12-06 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:450 av Isabella Hökmark (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:377 av Tina Acketoft (L)

Fråga 2016/17:377 Ökad tillgänglighet till vitboken av Tina Acketoft L till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Vitboken Ds 2014:8 om övergreppen och kränkningarna av romer under 1900-talet togs fram av alliansregeringen på initiativ av statsrådet Erik Ullenhag LVitboken innehöll en rad starka vittnesmål

Inlämnad: 2016-11-24 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:377 av Tina Acketoft (L) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2016/17:132 av Olof Lavesson (M)

Interpellation 2016/17:132 Framtiden för public service av Olof Lavesson M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Det senaste året har det förts en intensiv debatt om public service. Public service berör. Public service stör. Det ska också public service göra. Att public service väcker engagemang och debatt

Inlämnad: 2016-11-16 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2016/17:132 av Olof Lavesson (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Framtiden för public service

Skriftlig fråga 2016/17:324 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:324 Skogens roll för friluftslivet av Sten Bergheden M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP I regeringens senaste två budgetpropositioner finns under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och friluftsliv en inriktning för friluftslivet, som lyder: Regeringen vill stärka allmänhetens

Inlämnad: 2016-11-15 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:324 av Sten Bergheden (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:262 av Roger Haddad (L)

Fråga 2016/17:262 Eventuell avveckling av museer av Roger Haddad L till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Regeringen har tidigare uppdragit åt en utredning att titta på frågan om eventuell sammanslagning av tre olika museer till ett. Nyligen överlämnades också ett förslag som följer regeringens direktiv

Inlämnad: 2016-10-28 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:262 av Roger Haddad (L) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:142 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2016/17:142 Statsbidrag till försvarshistoria av Hans Wallmark M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Visst statsbidrag betalas ut till museiverksamheter med försvarshistorisk inriktning. Det regleras genom förordning 2013:1007 om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter. Det handlar

Inlämnad: 2016-10-18 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:142 av Hans Wallmark (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:108 av Hans Linde (V)

Fråga 2016/17:108 Stängningen av tv-kanalen Newroz TV av Hans Linde V till Utrikesminister Margot Wallström S Tisdagen den 11 oktober stängdes den kurdiska tv-kanalen Newroz TV ned av det franska satellitbolaget Eutelsat. Newroz TV är en Sverigebaserad tv-kanal som sänder nyheter och underhållning på kurdiska och persiska.

Inlämnad: 2016-10-13 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:108 av Hans Linde (V) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2016/17:47 av Olof Lavesson (M)

Interpellation 2016/17:47 Kungliga Operan av Olof Lavesson M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP När den planerade renoveringen av Kungliga Operan debatterades i riksdagen den 22 april var beskedet från kultur- och demokratiministern att regeringen inom kort skulle återkomma med besked kring när man

Inlämnad: 2016-10-12 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2016/17:47 av Olof Lavesson (M) (pdf, 74 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kungliga Operan

Skriftlig fråga 2016/17:64 av Birgitta Ohlsson (L)

Fråga 2016/17:64 Politiseringen av Östasiatiska museet, Etnografiska museet, Medelhavsmuseet och Världskulturmuseet av Birgitta Ohlsson L till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Nyligen presenterades ett nytt förslag för verksamheten på Östasiatiska museet, Etnografiska museet och Medelhavsmuseet i Stockholm samt

Inlämnad: 2016-10-04 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:64 av Birgitta Ohlsson (L) (pdf, 84 kB)

Interpellation 2016/17:28 av Olof Lavesson (M)

Interpellation 2016/17:28 Kungliga Operan av Olof Lavesson M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP När den planerade renoveringen av Kungliga Operan debatterades i riksdagen den 22 april var beskedet från kultur- och demokratiministern att regeringen inom kort skulle återkomma med besked om när man avser

Inlämnad: 2016-09-30 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2016/17:28 av Olof Lavesson (M) (pdf, 75 kB)

Interpellation 2016/17:3 av Cecilia Magnusson (M)

Interpellation 2016/17:3 Filminstitutet och branschråden av Cecilia Magnusson M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Riksdagen beslutade i juni om ett tillkännagivande till regeringen att utreda Svenska Filminstitutets SFI roll och framtida organisationsform. Regeringen hade föreslagit att låta SFI,

Inlämnad: 2016-09-14 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2016/17:3 av Cecilia Magnusson (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Filminstitutet och branschråden

Skriftlig fråga 2015/16:1576 av Björn Söder (SD)

Fråga 2015/16:1576 Pilotverksamheten med nationell stödtelefon av Björn Söder SD till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Ett av regeringens förslag till åtgärder mot våldsbejakande extremism har varit en nationell stödtelefon. Den tidigare nationella samordnaren, Mona Sahlin, stod på Folk och Försvars rikskonferens

Inlämnad: 2016-09-08 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1576 av Björn Söder (SD) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1572 av Cecilia Magnusson (M)

Fråga 2015/16:1572 Framtiden för Riksutställningar av Cecilia Magnusson M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP För ett år sedan föreslog Museiutredningen att Riksutställningar ska läggas ned. Regeringen har ännu inte gett besked i denna fråga. Kultur- och demokratiministern har via sin pressekreterare

Inlämnad: 2016-09-08 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1572 av Cecilia Magnusson (M) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1563 av Niklas Karlsson (S)

Fråga 2015/16:1563 Bevarande av minnet av varvsindustrin av Niklas Karlsson S till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Under 1970-talet drabbades den svenska varvsindustrin av en internationell nedgång i oljekrisens spår. Den minskade efterfrågan på oljetankrar innebar slutet för de svenska varven, åtminstone

Inlämnad: 2016-09-02 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1563 av Niklas Karlsson (S) (pdf, 80 kB)