Dokument & lagar (29 träffar)

Skriftlig fråga 2011/12:375 av Berg, Ulf (M)

den 15 februari Fråga 2011/12:375 Tonnageskatt av Ulf Berg M till finansminister Anders Borg M Finansministern har i kammardebatter om tonnageskatt uppgett att det finns ett antal utestående frågor vad gäller tonnageskatt, bland annat att den samlade effekten av sjöfartsstödet och de skattevillkor som gäller för

Inlämnad: 2012-02-15 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2003/04:1587 av Danielsson , Peter (m)

den 31 augusti Fråga 2003/04:1587 av Peter Danielsson m till statsrådet Ulrica Messing om farledsavgifter Sverige, Estland, Lettland och Finland tar ut farledsavgifter av fartyg som angör ländernas hamnar, medan exempelvis Polen, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Belgien inte gör det. I Sverige utgör farledsavgifterna

Inlämnad: 2004-08-31 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1572 av Widegren, Cecilia (m)

den 30 augusti Fråga 2003/04:1572 av Cecilia Widegren m till statsrådet Ulrica Messing om utbyggnad av E 20 i Skaraborg Återigen har Skaraborg dragit en nitlott när det gäller utbyggnaden av infrastrukturen. Tyvärr verkar byggstarten av en trygg och säker E 20 mellan Lundsbrunn och Holmestad skjutas på framtiden trots

Inlämnad: 2004-08-30 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1507 av Rådhström, Jan-Evert (m)

den 9 augusti Fråga 2003/04:1507 av Jan-Evert Rådhström m till statsrådet Ulrica Messing om Värmlands vägnät Onsdagen den 4 augusti föll det över 100 millimeter regn över delar av Värmland. Det medförde stora skador på vägnätet. Skador som ej går att åtgärda inom den resursram som regering och riksdag har anslagit

Inlämnad: 2004-08-09 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1481 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 2 augusti Fråga 2003/04:1481 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Ulrica Messing om väg 73 Regeringen har gjort utfästelser om att utbyggnaden av väg 73, Nynäsvägen, ska påbörjas 2005. Statsrådet Messing och jag har så sent som i mars i år i en interpellationsdebatt uttryckt glädje över byggstarten

Inlämnad: 2004-08-02 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1459 av Danielsson, Peter (m)

den 27 juli Fråga 2003/04:1459 av Peter Danielsson m till statsminister Göran Persson om tunnel mellan Helsingborg och Helsingör De senaste åren har statsministern vid ett antal tillfällen uttalat sitt stöd för en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Vid besök i Helsingborg har statsministern slagit fast

Inlämnad: 2004-07-27 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1119 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 26 april Fråga 2003/04:1119 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till näringsminister Leif Pagrotsky om Sveriges krav på lastbilshytter och EU Sverige har i dag strängare krav än andra EU-länder för vad lastbilshytter ska klara vid krock. Svenska lastbilstillverkare tillämpar strängare krav på alla fordon oavsett var

Inlämnad: 2004-04-26 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1051 av Löfgren, Ulla (m)

den 6 april Fråga 2003/04:1051 av Ulla Löfgren m till statsrådet Ulrica Messing om riksfärdtjänsten I den proposition 1996/07:115 som föregick den lagändring i färdtjänstlagen som trädde i kraft 1998 framgick att bestämmelserna om tillståndsgivningen för riksfärdtjänst skulle behållas innehållsmässigt, men att trafikhuvudmannen

Inlämnad: 2004-04-06 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1038 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 2 april Fråga 2003/04:1038 av Rolf Gunnarsson m till statsrådet Ulrica Messing om satsning på Dalarnas län Då Dalregementet lades ned lovade dåvarande statsrådet Björn Rosengren bland annat pengar till vägar och ökade resurser till högskolan. Inga pengar kom till vägen Falun-Borlänge och inga pengar kom till högskolan

Inlämnad: 2004-04-02 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:968 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 23 mars Fråga 2003/04:968 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Ulrica Messing om Södertörnsleden Södertörnsleden, en planerad tvärförbindelse mellan Haninge, väg 73 Nynäsvägenoch E 4:an söderut via Huddinge och Botkyrka, skulle enligt tidigare planer ha påbörjats 20052006. Nu tycks projektet ha stoppats

Inlämnad: 2004-03-23 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:920 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 17 mars Fråga 2003/04:920 av Rolf Gunnarsson m till statsrådet Ulrica Messing om riksväg 50 Ludvika kommun Bitterheten är stor i Ludvika. Ledande socialdemokrater i Ludvika är mycket arga över hur regeringen behandlat frågan om det, i alla fall i Dalarna, kända vägprojektet Förbifart Ludvika, riksväg 50. I många

Inlämnad: 2004-03-17 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:860 av Sjösten, Ulf (m)

den 5 mars Fråga 2003/04:860 av Ulf Sjösten m till statsrådet Ulrica Messing om körkortsutbildningen i Sverige Sedan början av 1990-talet har antalet ungdomar som tar körkort minskat kraftigt. Initialt minskade också antalet allvarliga trafikolyckor i åldersgruppen 1824 år. De senaste åren har denna trend vänt på ett

Inlämnad: 2004-03-05 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:849 av Engström, Hillevi (m)

den 5 mars Fråga 2003/04:849 av Hillevi Engström m till miljöminister Lena Sommestad om flygtrafiken till Arlandas tredje bana Sedan flygtrafiken öppnades till Arlandas tredje bana förra året har invånarna i främst Upplands Väsby och norra Sollentuna kraftigt störts av buller. Detta sker främst vid överflygning söderifrån

Inlämnad: 2004-03-05 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:791 av Widegren, Cecilia (m)

den 19 februari Fråga 2003/04:791 av Cecilia Widegren m till statsrådet Ulrica Messing om motorväg mellan Stockholm och Göteborg genom Västsverige I dagarna har Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet presenterat en överenskommelse angående infrastrukturplaner för åren 20042015. Alla är överens om att denna

Inlämnad: 2004-02-19 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:790 av Löfgren, Ulla (m)

den 19 februari Fråga 2003/04:790 av Ulla Löfgren m till statsrådet Ulrica Messing om ny godsbangård i Umeå Enligt regeringens pressmeddelande av den 17 februari, angående kommande infrastrukturinvesteringar i Västerbottens län, kommer Botniabanan att fullföljas och investeringar i E 4/E 12 påbörjas under 2006 eller

Inlämnad: 2004-02-19 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:712 av Sjösten, Ulf (m)

den 6 februari Fråga 2003/04:712 av Ulf Sjösten m till justitieminister Thomas Bodström om återkallande av förarbevis Vid allvarliga trafikförseelser och trafikbrott prövas körkortsinnehavet. I många fall återkallas körkortet på kortare eller längre tid. Enligt uppgift saknas denna möjlighet till återkallelse när det

Inlämnad: 2004-02-06 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:542 av Johansson, Carl-Axel (m)

den 8 januari Fråga 2003/04:542 av Carl-Axel Johansson m till statsrådet Ulrica Messing om Lockarpsshunten Järnvägsnätet i Malmöregionen ska förbättras genom Citytunnelprojektet, vilket är nödvändigt inför framtiden. Olyckligtvis sammankopplar man ytterligare en nödvändig förbättring i järnvägsnätet söder om Malmö,

Inlämnad: 2004-01-08 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:514 av Sjösten, Ulf (m)

den 22 december Fråga 2003/04:514 av Ulf Sjösten m till statsrådet Ulrica Messing om utbyggnad av riksväg 40 Enligt ett pressmeddelande den 19 december 2003 har regeringen och samarbetspartierna gjort en överenskommelse om tidigareläggning av vissa infrastrukturinvesteringar. Förhoppningar tänds nu om att riksväg 40

Inlämnad: 2003-12-22 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:411 av Sundell, Ola (m)

den 8 december Fråga 2003/04:411 av Ola Sundell m till näringsminister Leif Pagrotsky om nya jobb i Härjedalen Under veckan kom det besked som många i Sveg i Härjedalen varit oroliga för under lång tid, nämligen att Härjedalens Miljöbränsle AB Hmabvars huvudägare är statliga Vattenfall, lägger ned verksamheten 2005.

Inlämnad: 2003-12-08 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:404 av Nyström, Elizabeth (m)

den 4 december Fråga 2003/04:404 av Elizabeth Nyström m till statsrådet Ulrica Messing om vägverkets sektorsansvar Det finns ingen anledning att kräva att Vägverket ska se till att en enskild väg får väghållning av en entreprenörsvarade statsrådet Ulrika Messing på min fråga 2003/04:309. Naturligtvis finns situationer

Inlämnad: 2003-12-04 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Paginering