Dokument & lagar (3 träffar)

Skriftlig fråga 2011/12:375 av Berg, Ulf (M)

den 15 februari Fråga 2011/12:375 Tonnageskatt av Ulf Berg M till finansminister Anders Borg M Finansministern har i kammardebatter om tonnageskatt uppgett att det finns ett antal utestående frågor vad gäller tonnageskatt, bland annat att den samlade effekten av sjöfartsstödet och de skattevillkor som gäller för

Inlämnad: 2012-02-15 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 1998/99:278 av Hjertén, Lars (m)

Fråga 1998/99:278 av Lars Hjertén m till statsrådet Ulrica Messing om diskriminering den 22 januari Vid anställning gäller i Sverige att ingen får diskrimineras på grund av kön, ursprung eller liknande. Detta gäller generellt. Emellertid torde särskilda hänsyn tillåtas när man anställer personer i en organisation som

Inlämnad: 1999-01-22 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 1998/99:215 av Persson, Bertil (m)

Fråga 1998/99:215 av Bertil Persson m till statsrådet Ulrica Messing om olympiad i Öresundsregionen den 21 december Sverige har på senare år vid flera tillfällen sökt värdskapet för olympiader. Falun, Östersund och Stockholm har misslyckats i sina försök. Efter den olympiska kommitténs senaste åtgärder har dock troligen

Inlämnad: 1998-12-21 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)