Dokument & lagar (2 136 träffar)

Skriftlig fråga 2015/16:1354 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2015/16:1354 Entreprenöriellt lärande och Snilleblixtarna av Betty Malmberg M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Vikten av att tidigt uppmuntra barns och ungas kreativitet och deras intresse för miljö och teknik är av stor betydelse för samhället. Om detta är de allra flesta överens. Det var också ett skäl

Inlämnad: 2016-06-15 Besvarare: Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1354 av Betty Malmberg (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1269 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2015/16:1269 Skolverket och betygsättning av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP När endast några veckor av terminen återstår har Skolverket kommit med nya besked om hur betygsskalan ska tolkas. Framför allt handlar det om att betygsstegen B och D ska kunna användas mer frekvent

Inlämnad: 2016-05-24 Besvarare: Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1269 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1152 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2015/16:1152 Naturbruksprogrammen av Betty Malmberg M till Statsrådet Aida Hadzialic S Naturbruksprogrammen har precis varit föremål för översyn av Skolverket. Det är inte första gången, och det måste anses förödande för utbildningsverksamheten att oupphörligt ifrågasättas och förändras. Nyligen har Skolverket backat

Inlämnad: 2016-04-26 Besvarare: Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1152 av Betty Malmberg (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1126 av Gunilla Nordgren (M)

Fråga 2015/16:1126 Trygghet för alla elever av Gunilla Nordgren M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Den 18 april rapporterade olika medier om att gymnasieelever som läser international baccalaureate, det så kallade IB-programmet, skulle sakna rättsligt skydd till exempel vad gäller kränkande behandling. Skolinspektionen

Inlämnad: 2016-04-18 Besvarare: Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1126 av Gunilla Nordgren (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1115 av Ida Drougge (M)

Fråga 2015/16:1115 Statsbidrag för läxhjälp av Ida Drougge M till Statsrådet Aida Hadzialic S I mars fattade regeringen beslutet att öka statsbidraget till ideella organisationer som arbetar med läxhjälp, från 4 miljoner till 8 miljoner kronor. Den 5 april, mitt i verksamhetsåret, ändrade dock regeringen spelreglerna

Inlämnad: 2016-04-14 Besvarare: Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1115 av Ida Drougge (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1114 av Ida Drougge (M)

Fråga 2015/16:1114 Val av gymnasieprogram av Ida Drougge M till Statsrådet Aida Hadzialic S Alltför många elever ångrar i dag sitt programval på gymnasiet och högskolan. Obligatorisk praktik i högstadiet skulle kunna ändra på detta. Att få praktisera på ett gymnasieprogram kan ge elever en bättre bild av hur programmet

Inlämnad: 2016-04-14 Besvarare: Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1114 av Ida Drougge (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1111 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2015/16:1111 Naturbruksgymnasisters förutsättningar av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Statsrådet Aida Hadzialic S Naturbruksgymnasierna ger landsbygdens ungdomar en reell möjlighet att förbereda sig för akademiska studier. Skolorna erbjuder en miljö och en småskalighet där ungdomar som kommer från mindre orter

Inlämnad: 2016-04-14 Besvarare: Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1111 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1088 av Ida Drougge (M)

Fråga 2015/16:1088 Sfi-lärare av Ida Drougge M till Statsrådet Aida Hadzialic S Antalet personer som behöver lära sig svenska både inom sfi och på ankomstboenden ökar nu snabbt. Bara de senaste tio åren har antalet som behöver sfi fördubblats. För att Sverige på riktigt ska vara ett öppet land behöver de som kommer hit

Inlämnad: 2016-04-11 Besvarare: Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1088 av Ida Drougge (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:925 av Kristina Yngwe (C)

Fråga 2015/16:925 Framtidens kompetensförsörjning för viltbruket och naturturismen av Kristina Yngwe C till Statsrådet Aida Hadzialic S Naturturismen är en växande bransch i Sverige. Intresset för de upplevelser som den unika svenska floran och faunan erbjuder ökar både i Sverige och utomlands, och ger nya affärsmöjligheter

Inlämnad: 2016-03-07 Besvarare: Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Skriftlig fråga 2015/16:925 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 82 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:875 av Johanna Haraldsson (S)

Fråga 2015/16:875 Lärlingsersättning till elever i gymnasiesärskolan av Johanna Haraldsson S till Statsrådet Aida Hadzialic S När man som elev vid gymnasieskolan genomgår en lärlingsutbildning har man rätt att ansöka om lärlingsersättning från CSN. I förordningen om kostnadsersättningen SFS2013:1121 står att rätten till

Inlämnad: 2016-02-25 Besvarare: Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Skriftlig fråga 2015/16:875 av Johanna Haraldsson (S) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:798 av Lars Mejern Larsson (S)

Fråga 2015/16:798 Körkort av Lars Mejern Larsson S till Statsrådet Aida Hadzialic S I dag är körkort ett direkt krav för många jobb. Svenskt Näringsliv uppger att sex av tio arbetsgivare kräver B-körkort. Samtidigt saknar nästan sex av tio unga arbetslösa körkort på grund av de höga utbildningskostnaderna. Situationen

Inlämnad: 2016-02-12 Besvarare: Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Skriftlig fråga 2015/16:798 av Lars Mejern Larsson (S) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:741 av Isak From (S)

Fråga 2015/16:741 YH-utbildningar av Isak From S till Statsrådet Aida Hadzialic S Det finns en stor efterfrågan på mekaniker med kunskaper i äldre tekniker för att hålla det rullande kulturarvet levande. MHRF, Motorhistoriska Riksförbundet, har arbetat hårt och i samverkan med Carlsund Utbildningscentrum i Motala för

Inlämnad: 2016-02-03 Besvarare: Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Skriftlig fråga 2015/16:741 av Isak From (S) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:479 av Erik Bengtzboe (M)

Fråga 2015/16:479 Lärlingsutbildning på lika villkor av Erik Bengtzboe M till Statsrådet Aida Hadzialic S Framtidens arbetsmarknad ställer krav på flexibilitet och omställning. Det medför i sin tur höga förväntningar på ett utbildningssystem som klarar av att möta alla individers intressen och förmågor och samtidigt se

Inlämnad: 2015-12-10 Besvarare: Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Skriftlig fråga 2015/16:479 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:406 av Marta Obminska (M)

Fråga 2015/16:406 Svenska för invandrare tidigt för fler av Marta Obminska M till Statsrådet Aida Hadzialic S Förra året läste 124 750 människor svenska för invandrare sfiAntalet elever har fördubblats sedan år 2006. Sverige har tagit emot rekordmånga asylsökande under den senaste tiden. Bristande språkkunskaper är en

Inlämnad: 2015-12-02 Besvarare: Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Skriftlig fråga 2015/16:406 av Marta Obminska (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:376 av Hans Rothenberg (M)

Fråga 2015/16:376 Ökade incitament för att stimulera till snabbare avklarade studier av Hans Rothenberg M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Sverige har ett i många stycken väl fungerande studiestödssystem. Studielånssystemet är såväl för den enskilde studenten som för samhället ett långsiktigt ömsesidigt åtagande.

Inlämnad: 2015-11-25 Besvarare: Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Skriftlig fråga 2015/16:376 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:320 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2015/16:320 CSN-lån till körkort av Boriana Åberg M till Statsrådet Aida Hadzialic S I valrörelsen lovade statsministern att unga skulle få ökade möjligheter att ta körkort, och Socialdemokraterna ville göra det möjligt för ungdomar med godkända avgångsbetyg från gymnasieskolan att ta CSN-lån på upp till 25 000

Inlämnad: 2015-11-12 Besvarare: Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Skriftlig fråga 2015/16:320 av Boriana Åberg (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:284 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2015/16:284 UF-företagande av Markus Wiechel SD till Statsrådet Aida Hadzialic S Småföretagare är jobbskapare och utan näringslivet skulle vi inte ha råd med den service som så många invånare ser som självklar. Växande företag innebär inte bara fler jobb utan även mer kunskap, eventuell marknadsföring av vårt land,

Inlämnad: 2015-11-06 Besvarare: Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Skriftlig fråga 2015/16:284 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 97 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:142 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2015/16:142 Sveriges behov av fler utbildade hantverkare av Sten Bergheden M till Statsrådet Aida Hadzialic S Sverige är ett land som har behov av fler utbildade hantverkare. Årligen avläggs 60 000 gesällbrev i Polen och 160 000 i Tyskland. Men i Sverige har vi inte alls den traditionen och omfattningen av att utfärda

Inlämnad: 2015-10-14 Besvarare: Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Skriftlig fråga 2015/16:142 av Sten Bergheden (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:132 av Amir Adan (M)

Fråga 2015/16:132 Körkortslån för ungdomar av Amir Adan M till Statsrådet Aida Hadzialic S I valrörelsen var ett av statsministerns vallöften att göra det möjligt för ungdomar med godkända avgångsbetyg från gymnasieskolan att ta CSN-lån på upp till 25 000 kronor för att ta körkort. Regeringen har nu lagt fram sin andra

Inlämnad: 2015-10-13 Besvarare: Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Skriftlig fråga 2015/16:132 av Amir Adan (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:113 av Ida Drougge (M)

Fråga 2015/16:113 Ung företagsamhet av Ida Drougge M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Möjligheten att få prova på och lära sig att driva företag genom exempelvis kursen Ung företagsamhet varierar stort mellan både skolor och program. Har utbildningsminister Gustav Fridolin någon ambition att ändra på detta

Inlämnad: 2015-10-08 Besvarare: Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Skriftlig fråga 2015/16:113 av Ida Drougge (M) (pdf, 65 kB)