Dokument & lagar (5 träffar)

Interpellation 2010/11:263 av Green, Monica (S)

den 7 mars Interpellation 2010/11:263 Olika regeringsbesked om åtgärder mot bostadsbristen av Monica Green S till statsminister Fredrik Reinfeldt M Bostadsbristen är påtaglig på många håll i landet. Ungdomar har en svår situation på arbetsmarknaden och erbjuds i stor i utsträckning otrygga och korta anställningar.

Inlämnad: 2011-03-07 Besvarare: Stefan Attefall (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Olika regeringsbesked om åtgärder mot bostadsbristen

Interpellation 2010/11:221 av Köhler, Katarina (S)

den 18 februari Interpellation 2010/11:221 Bostadsbristen av Katarina Köhler S till statsrådet Stefan Attefall KD Under den socialdemokratiska mandatperioden 20032006 påbörjades över 127 000 bostäder. Under Alliansens första mandatperiod, 20072010, stannade byggandet på ca 90 000. Minskningen i bostadsbyggandet

Inlämnad: 2011-02-18 Besvarare: Stefan Attefall (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Bostadsbristen

Interpellation 2010/11:192 av Green, Monica (S)

den 9 februari Interpellation 2010/11:192 Barn som berörs av vräkning av Monica Green S till statsrådet Stefan Attefall KD Under 2010 var det 632 barn som berördes av vräkning. Det är en ökning med 2 procent jämfört med föregående år, enligt ny statistik från kronofogden. Trots den förbättrade konjunkturen så är

Inlämnad: 2011-02-09 Besvarare: Stefan Attefall (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Barn som berörs av vräkning

Skriftlig fråga 2010/11:160 av Andersson, Ulla (V)

den 10 december Fråga 2010/11:160 Ökad tillgänglighet av Ulla Andersson V till statsrådet Stefan Attefall KD Många äldre, barnfamiljer och andra kan inte leva sina liv på ett bra sätt i de bostäder de en gång bosatt sig i eftersom husen saknar hiss. De tvingas överväga att flytta trots att de helst inte vill, och

Inlämnad: 2010-12-10 Besvarare: Stefan Attefall (KD)

Interpellation 2010/11:76 av Andersson, Ulla (V)

den 24 november Interpellation 2010/11:76 Anställningsvillkoren för statligt anställda vid bolagisering av Ulla Andersson V till statsrådet Stefan Attefall KD Många politiska företrädare, också på högerkanten, brukar med bestämdhet hävda att det offentliga ska vara en föregångare som arbetsgivare. Det är vackra

Inlämnad: 2010-11-24 Besvarare: Stefan Attefall (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Anställningsvillkoren för statligt anställda vid bolagisering