Dokument & lagar (13 träffar)

Interpellation 2004/05:678 av Qarlsson, Annika (c)

den 24 maj Interpellation 2004/05:678 av Annika Qarlsson c till statsrådet Jens Orback om kvinnoforum Regeringen har gjort stort nummer av satsningar på kvinnojourer och på kvinnors organisering. Därför är det mycket märkligt när man får ta del av hur samma regering hanterat och bemöter en organisation, Kvinnoforum,

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Interpellation 2004/05:657 av Lundgren, Kerstin (c)

den 23 maj Interpellation 2004/05:657 av Kerstin Lundgren c till statsrådet Hans Karlsson om diskriminering i arbetslivet på grund av ålder I november 2000 antog Europeiska unionens råd ett direktiv om inrättandet av en allmän ram för likabehandling dir. 2000/78/EGSyftet med direktivet var att fastställa en allmän

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Interpellation 2004/05:520 av Andersson, Margareta (c)

den 18 april Interpellation 2004/05:520 av Margareta Andersson c till statsrådet Hans Karlsson om människor som faller utanför trygghetssystemen Olika former av trygghetssystem som a-kassa och sjukförsäkring ska inte utnyttjas av den som inte är berättigad till det. Tyvärr finns ett antal människor som befinner sig

Inlämnad: 2005-04-18 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Interpellation 2004/05:455 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 10 mars Interpellation 2004/05:455 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Hans Karlsson om åtgärder för arbetshandikappade Ett av målen för handikappolitiken är att människor med funktionshinder ska bli fullt delaktiga i arbetslivet. Att få ha ett arbete är en viktig del av det som vi benämner livskvalitet. Det

Inlämnad: 2005-03-10 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Interpellation 2004/05:442 av Danielsson, Staffan (c)

den 4 mars Interpellation 2004/05:442 av Staffan Danielsson c till näringsminister Thomas Östros om situationen för företagare som driver egen firma I det svåra uppröjningsarbetet efter stormen i Sydsverige behövs många skogsarbetare som, utrustade med motorsåg, kan kapa loss träden och underlätta maskinernas arbete.

Inlämnad: 2005-03-04 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Interpellation 2004/05:426 av Andersson, Margareta (c)

den 25 februari Interpellation 2004/05:426 av Margareta Andersson c till statsrådet Hans Karlsson om resursbrist på den svenska arbetsmarknaden Det är en märklig tid vi lever i. Samma dag som ett lettiskt byggföretag lämnar landet på grund av svenska fackliga protester levererar Ams en prognos som pekar på att det

Inlämnad: 2005-02-25 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Interpellation 2004/05:400 av Schyman, Gudrun (-)

den 17 februari Interpellation 2004/05:400 av Gudrun Schyman till statsrådet Hans Karlsson om kvinnors sjukskrivningar Den studie som presenterades på DN Debatt den 10 februari som tog upp långtidssjukskrivningarna utifrån kön, bjöd på en blixtbelysning av det höga pris som kvinnor tvingas betala för att hela samhället

Inlämnad: 2005-02-17 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Interpellation 2004/05:395 av Schyman, Gudrun (-)

den 17 februari Interpellation 2004/05:395 av Gudrun Schyman till statsrådet Ylva Johansson om kvinnors sjukskrivningar Den studie som presenterades på DN Debatt den 10 februari, som tog upp långtidssjukskrivningarna utifrån kön, bjöd på en blixtbelysning av det höga pris som kvinnor tvingas betala för att hela samhället

Inlämnad: 2005-02-17 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Interpellation 2004/05:393 av Carlsson, Birgitta (c)

den 17 februari Interpellation 2004/05:393 av Birgitta Carlsson c till socialminister Berit Andnor om Försäkringskassans arbete med förtidspensioneringar Uppgifter från SVT:s Uppdrag Granskning visar att handläggare vid Försäkringskassan i Lidköping fått premier om 700 kr då de överfört personer med sjukpenning till

Inlämnad: 2005-02-17 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Interpellation 2004/05:376 av Andersson, Margareta (c)

den 11 februari Interpellation 2004/05:376 av Margareta Andersson c till statsrådet Hans Karlsson om resurserna på den svenska arbetsmarknaden Det är en märklig tid vi lever i. Samma dag som ett lettiskt byggföretag lämnar landet på grund av svenska fackliga protester levererar Ams en prognos som pekar på att det redan

Inlämnad: 2005-02-11 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Interpellation 2004/05:313 av Johansson, Kenneth (c)

den 17 januari Interpellation 2004/05:313 av Kenneth Johansson c till socialminister Berit Andnor om de psykosociala följderna av stormkatastrofen Den svåra stormen som drog fram över Sverige lördagen den 8 januari orsakade svåra materiella skador, framför allt inom skogsbruksnäringen. I Halland, Skåne och Småland

Inlämnad: 2005-01-17 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: de psykosociala följderna av stormkatastrofen

Interpellation 2004/05:222 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 29 november Interpellation 2004/05:222 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Morgan Johansson om dataspelsvanor hos barn och ungdomar I dag är det vanligt att barn och ungdomar spelar olika typer av elektroniska spel. Av de elektroniska spelen är dataspelen de vanligaste. Det finns spel som stimulerar barns intellektuella

Inlämnad: 2004-11-29 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2004/05:202 av Lundgren, Kerstin (c)

den 24 november Interpellation 2004/05:202 av Kerstin Lundgren c till statsrådet Morgan Johansson om hemlösa Den 20 november anordnade ett antal organisationer Gemenskapens dag i en av Stockholms många kyrkor. Ännu en gång möttes en del av landets alla hemlösa för att diskutera när något avgörande ska hända som förändrar

Inlämnad: 2004-11-24 Besvarare: Morgan Johansson (S)